Adria>Nagradne igre>Uslovi

Uslovi

1. Podaci o priređivaču nagradne igre

Priređivač nagradne igre pod nazivom »Adria Airways povezuje!« (u daljem tekstu: nagradna igra) jest privredno društvo Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom (u daljem tekstu: priređivač). Za tehničko provođenje nagradne igre zaduženo je privredno društvo Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu: lice zaduženo za tehničko provođenje nagradne igre).

2. Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promocija priređivačevog žiga »Adria Airways«.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traje od 24. 8. 2016. do zaključno 19. 10. 2016. do 23:59 (prema vremenu priređivača). Izvlačenje će se održati 20. 10. 2016.

Priređivač zadržava pravo da produži nagradnu igru i o tome obavijesti učesnike objavom obavještenja na web-lokaciji adria.ba.

4. Učesnici

Učesnici nagradne igre mogu biti sva fizička lica starija od 18 godina koja učestvuju u nagradnoj igri putem aplikacije na web-lokaciji žiga Adria Airways u kojoj popune sva tražena polja za unos i potvrde zahtjev za slanje razglednice u svoje ime.

U nagradnoj igri mogu učestvovati i primaoci razglednice (sva fizička lica starija od 18 godina) koji se slože s učešćem u nagradnoj igri i prijavom za primanje vijesti MyAdria.

Učesnici učestvuju u nagradnoj igri dobrovoljno. Učesnik mora imati važeću e-adresu.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati lica koja učestvuju u priređivanju, marketingu i provođenju nagradne igre, kao ni lica zaposlena u privrednim društvima Adria Airways d.o.o. i Innovatif d.o.o. Pravno lice ne može učestvovati u nagradnoj igri.

Kupovina bilo kog proizvoda ili aviokarte nije uslov za učešće u nagradnoj igri.

5. Pravila i uslovi nagradne igre

Učešćem u nagradnoj igri učesnici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradne igre, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U slučaju bilo kakvih sporova ili nedoumica ova se pravila smatraju primarnim u odnosu na sve ostale objave u štampanom, elektronskom ili bilo kom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila je u isključivoj nadležnosti priređivača i lica zaduženog za tehničko provođenje nagradne igre.

6. Način učešća i tok nagradne igre

Prijava za učešće u nagradnoj igri

Nagradna igra se priređuje na bosanskom jeziku.

Korisnici su pozvani da posjete web-lokaciju Adria Airwaysa na svom jeziku. Na web-lokaciji korisnicima stoji na raspolaganju aplikacija putem koje mogu besplatno poslati razglednicu svojim prijateljima u zemlji ili inostranstvu na području čitavog evropskog kontinenta i Rusije.

Kako bi poslao razglednicu, korisnik mora napisati prijatelju kratku ličnu poruku i unijeti njegove podatke za slanje (ime, prezime, adresa), kao i svoje podatke (ime, prezime, e-adresa, broj mobilnog telefona po želji).

Nakon što unesu podatke, slože se s uslovima i potvrde e-obavještenje, korisnici će učestvovati u izvlačenju za aviokarte i primiti promotivni kod u vrijednosti od 20 EUR za sljedeću kupovinu aviokarata.

Svaki korisnik može poslati samo jednu razglednicu.

Adria Airways će u ime pošiljaoca odštampati razglednice i poslati ih u fizičkom obliku na navedenu domaću adresu primaoca. Na razglednici će osim lične poruke biti naveden i ID kod razglednice pomoću kojeg može primalac na web-lokaciji Adria Airwaysa preuzeti svoj promotivni kod u vrijednosti od 20 EUR za sljedeću kupovinu aviokarata ujedno se slažući s učešćem u nagradnoj igri za izvlačenje karata i prijavom za primanje vijesti MyAdria. Korisnik može po želji navesti broj svog mobilnog telefona za SMS obavještenja.

Razglednice se mogu poslati do zaključno 30. 9. 2016. do 23:59 (prema vremenu priređivača). Primaoci razglednica mogu preuzeti promotivni kod do 19. 10. 2016. do 23:59 (prema vremenu priređivača).

Korisnici mogu učestvovati u nagradnoj igri samo jednom koristeći jednu važeću elektronsku adresu.

Za sve učesnike koji prime promotivni kod važe pravila i uslovi korištenja promotivnog koda navedeni u nastavku:

 

 • Kupovina korištenjem promotivnog koda putem interneta moguća je u periodu od 24. 8. 2016. do zaključno 30. 11. 2016.
 • Promotivni kod važi za putovanja s početkom putovanja od 15. 9. 2016. do zaključno 15. 12. 2016.
 • Promotivni kod važi prilikom kupovine aviokarte na direktnim letovima privrednog društva Adria Airways.
 • Promotivni kod ne može se isplatiti u gotovini.
 • Broj promotivnih kodova je ograničen. Svaki kod može se upotrijebiti samo jednom.
 • Ako vrijednost popusta prelazi vrijednost naknade za prijevoz, korisnicima neće biti vraćena razlika.

7. Nagrade

Nagradni fond obuhvaća:

 

 •  2 × 2 besplatne povratne aviokarte

Aviokartu treba rezervisati najkasnije do 1. 12. 2016 s tim da početak putovanja također treba biti prije tog datuma. Mogućnost korištenja nagradnih karata zavisi od popunjenosti konkretnog leta. Nagradna karta važi za povratna putovanja na redovnim linijama Adria Airwaysa (također za putovanja preko Ljubljane).

Pojedinačni učesnik može dobiti samo jednu nagradu. Nagrada se ne može zamijeniti, a ne može se zatražiti ni njena novčana protivvrijednost.

Nagrade se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak, a priređivač nagradne igre uplatit će akontaciju poreza na dohodak za dobitnika nagrade koji je obveznik poreza na dohodak. Eventualna doplata poreza na dohodak u skladu s godišnjim poreznim rješenjem pada na teret dobitnika nagrade. Poreznu osnovicu čini tržišna cijena ukupne vrijednosti pojedinačne aviokarte na dan izdavanja.

Pojedinačni učesnik može dobiti samo jednu nagradu. Nagrada se ne može zamijeniti, a ne može se zatražiti ni njena novčana protivvrijednost ili protivvrijednost u nagradnim miljama. Nagrada se ne može prenijeti na druga lica.

8. Izbor dobitnika nagrada i obavještavanje o njima

Priređivač nagradne igre će 20. 10. 2016. nasumičnim računarskim izvlačenjem izabrati pet dobitnika nagrada u skladu s ovim pravilima.

Ako bude izvučen dobitnik nagrade koji na osnovu ovih Pravila ne ispunjava uslove za učešće u nagradnoj igri, odnosno uslove za preuzimanje nagrade, nagrada se neće dodijeliti. Odluka priređivača je konačna.

Priređivač ili lice zaduženo za tehničko provođenje nagradne igre obavijestit će dobitnika nagrade slanjem elektronske poruke na adresu navedenu od strane dobitnika nagrade prilikom prijave za učešće u nagradnoj igri.

Spisak dobitnika nagrada s imenom i prezimenom bit će objavljen na web-lokaciji Adria Airwaysa, najkasnije u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Svi učesnici se učešćem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu s objavom navedenih podataka na web-lokaciji. Dobitnici nagrada će o nagradi i uslovima korištenja također biti obaviješteni elektronskom poštom najkasnije u roku od 7 dana od dana izvlačenja.

Žalba protiv svrstavanja na spisak dobitnika nagrada na osnovu ovih Pravila nije moguća.

Rezultati izvlačenja su konačni. Žalba nije moguća.

9. Preuzimanje nagrade

Uslov za dobijanje nagrade je da se učesnik složi s ovim Pravilima i da ispunjava uslove za učešće u nagradnoj igri.

Nagrada se dodjeljuje, odnosno preuzima prema dogovoru s priređivačem.

Priređivač i lice zaduženo za provođenje nagradne igre zadržavaju pravo da ne dodijele nagrade:

 

 • ako dobitnik nagrade ne ispuni uslove za preuzimanje nagrade,
 • ako se utvrdi da je korisnik učestvovao u igri protivno pravilima i uslovima nagradne igre,
 • ako dobitnik nagrade ne saopći svoju adresu i tražene podatke (ime, prezime, adresa, porezni broj i ostali potrebni podaci) elektronskom poštom u roku od 5 radnih dana od dana primanja obavještenja,
 • ako dobitnik ne preuzme nagradu na određeni datum bez opravdanog razloga.

10. Isključenje odgovornosti

Priređivač i lice zaduženo za tehničko provođenje nagradne igre ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 

 • nefunkcionisanje aplikacije na web-lokaciji i/ili web-lokacije i posljedice nefunkcionisanja bez obzira na razloge za nefunkcionisanje,
 • bilo kakve posljedice koje bi učesnik pretrpio zbog učešća u nagradnoj igri, a na koje priređivač i lice zaduženo za tehničko provođenje nagradne igre ne mogu uticati.

11. Obaveze dobitnika nagrada u pogledu preuzimanja nagrade

Ako dobitnik nagrade ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade utvrđene ovim Pravilima ili ako odbije da primi nagradu ili ako je ne preuzme u roku od 7 dana od dana dodjele nagrade ili ako ne dostavi potrebne podatke u roku od 5 radnih dana od dana primanja obavještenja, smatrat će se da ne želi primiti nagradu, pa će time priređivač i lice zaduženo za tehničko provođenje nagradne igre biti oslobođeni svih obaveza u odnosu prema dobitniku nagrade. Ako učesnik izgubi pravo na nagradu, priređivač će odlučiti hoće li je dodijeliti nekom drugom.

Dobitnik nagrade se prihvaćanjem pravila nagradne igre i preuzimanjem nagrade također slaže s objavom svoje fotografije i/ili podataka u medijima privrednog društva Adria Airways.

12. Zaštita ličnih podataka

Svi lični podaci dobijeni od učesnika nagradne igre štite se u skladu s ovim članom 12. i općim aktima priređivača nagradne igre u oblasti zaštite ličnih podataka, kao i u skladu sa slovenskim Zakonom o zaštiti ličnih podataka – Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Učesnici nagradne igre izričito su saglasni s tim da priređivač nagradne igre može upotrijebiti njihove lične podatke (koje dostave u okviru učešća u nagradnoj igri) za potrebe nagradne igre i za svoje marketinške aktivnosti (obavještavanje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama, konkursima i ostalim promotivnim aktivnostima priređivača nagradne igre, uzorkovanja, anketiranja i statističke obrade podataka, prilagođavanje ponude i segmentacije, istraživanje tržišta, obavještavanje o novostima, događajima i pogodnostima, kao i za slanje e-vijesti i ostalih oglasnih materijala).

Dobitnik nagrade izričito dozvoljava priređivaču nagradne igre da objavi njegove lične podatke u sredstvima javnog informisanja i na webu radi obavještavanja o rezultatima izvlačenja, odnosno preuzimanja nagrade.

Priređivač neće čuvati lične podatke o primaocima razglednica koje unesu pošiljaoci, a upotrijebit će ih isključivo u svrhu slanja razglednica.

13. Pristup pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre su objavljena na web-lokaciji Adria Airwaysa. Navedena pravila su stalno dostupna i stavljena na uvid svim učesnicima.

14. Ostale odredbe

Priređivač neće uzeti u obzir zakašnjele i nepotpune ili pogrešno popunjene prijave za učešće u nagradnoj igri. Odluka priređivača i lica zaduženog za tehničko provođenje nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom je konačna i važi za sve učesnike.

Priređivač i lice zaduženo za tehničko provođenje nagradne igre zadržavaju pravo na izmjenu ovih Pravila iz pravnih, tehničkih ili komercijalnih razloga. Učesnike će o svim eventualnim izmjenama ovih Pravila obavijestiti objavom na web-lokaciji Adria Airwaysa. Bude li učesnik nastavio da učestvuje u nagradnoj igri nakon objave eventualnih izmjena pravila, smatrat će se da je prihvatio izmjene i da se slaže s njima.

Za tumačenje svih eventualnih pitanja u vezi s nagradnom igrom koja nisu uređena ovim pravilima nadležna je 3-člana komisija priređivača iz pravila koja je također zadužena za provođenje nagradne igre i nadzire njen tok. Njeno tumačenje je konačno, a žalba protiv njega nije moguća.

Odluke priređivača u skladu s pravilima o provođenju nagradne igre su konačne i obavezuju sve učesnike.

Ova pravila stupaju na snagu danom njihovog donošenja: 24. 8. 2016.

Priređivač nagradne igre:

Adria Airways d.o.o.