Adria>Informacije>Potniki s posebnimi potrebami>Osebno spremstvo

Osebno spremstvo

Vljudno vas prosimo, da ne trdite, da ste samozadostni, če to niste, saj lahko trditev vam in nam povzroči resne težave, ker ne bomo mogli zadovoljiti vaših osnovnih potreb. Če bi radi potovali sami, a ste glede tega v dvomih, preverite ali izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ne smete biti odvisni od dodatnega kisika;
 • sposobni se morate biti hraniti sami;
 • sposobni se morate biti premakniti s potniškega sedeža na invalidski voziček, ki je na letalu, če je tak voziček na voljo;
 • sposobni morate biti komunicirati s kabinskim osebjem ter razumeti njihove nasvete in navodila;
 • sposobni morate biti uporabljati toaletne prostore brez pomoči drugih;
 • sposobni morate biti samostojno jemati zdravila in opraviti ustrezne postopke, potrebne zaradi vašega zdravstvenega stanja.

Le če nam boste odkrito zaupali, da potrebujete pomoč spremljevalca, bomo lahko poskrbeli za vašo varnost in zadovoljili vaše potrebe.

Skrbnik mora izpolnjevati naslednje pogoje

 • Star je vsaj 16 let;
 • seznanjen je z zdravstvenim stanjem potnika;
 • sposoben je nuditi prvo pomoč;
 • fizično je sposoben pomagati potniku v primeru evakuacije letala ali zasilnega pristanka;
 • fizično je sposoben potnika pospremiti do stranišča in mu pri tem tudi pomagati;
 • potniku lahko nudi pomoč v vseh situacijah;
 • seznanjen je s postopki v primeru sile.

Podrobnejši opis pogojev, v katerih je potreben prevoz s skrbnikom, je opisan v Varnostnih pravilih za prevoz invalidnih oseb z omejeno mobilnostjo.

Odločitev o skrbniku sprejme prevoznik, ko prejme izpolnjeno izjavo potnika. O odločitvi se potnika pisno obvesti.