Adria>Informacije>Potniki s posebnimi potrebami>Varnostna pravila za prevoz invalidnih oseb z omejeno mobilnostjo

Varnostna pravila za prevoz invalidnih oseb z omejeno mobilnostjo

Opredelitev invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo

Invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo (v nadaljevanju PRM) je katerakoli oseba, katere mobilnost je pri uporabi transporta zmanjšana zaradi kakršnekoli telesne invalidnosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), intelektualne nezmožnosti ali prizadetosti ali kateregakoli drugega vzroka invalidnosti ali starosti in katere stanje zahteva primerno pozornost in prilagajanje storitve, ki je na voljo vsem potnikom, njenim posebnim potrebam.

Varnostne omejitve pri potovanju invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo

Zaradi varnostnih postopkov smo na Adrii Airways uvedli omejitve glede števila invalidnih potnikov ali potnikov z omejeno mobilnostjo, ki lahko potujejo z nami. To število je odvisno predvsem od tipa letala in skrbnika, ki spremlja potnika.

Omejitve glede tipa letala
Tip letala Največje število potnikov, ki potrebujejo pomoč
pri hoji in vkrcanju WCHR, WCHS* (vključno z WCHC, DEAF/BLIND)
Največje število potnikov, ki potrebujejo pomoč
do sedeža v potniški kabini WCHC, DEAF/BLIND*
* Kratice so vzete iz dokumenta 30 ECAC. Preberite, kaj pomenijo oznake za potnike, ki potujejo s posebno oskrbo v tabeli spodaj.

Če ste invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo, si pridržujemo pravico, da zavrnemo sprejetje vaše rezervacije ali vam zavrnemo vkrcanje, če sta zaradi velikosti letala ali njegovih vrat vkrcanje ali prevoz fizično nemogoča.
CRJ 100/200 6 2
CRJ 900 8 2
Airbus A320 12 4

Omejitve, odvisne od skrbnika

Na splošno velja, da število PRM ne sme presegati števila telesno sposobnih potnikov, ki lahko pomagajo v izrednih razmerah. Ta omejitev se nanaša na skupno število PRM.

Če slepe ali slabovidne osebe ter gluhe in naglušne osebe potujejo brez dodatne pomoči, ne bodo štete med PRM.

Kdaj je potreben prevoz s skrbnikom?

Vljudno vas prosimo, da ne trdite, da ste samozadostni, če to niste, saj lahko trditev vam in nam povzroči resne težave, ker ne bomo mogli zadovoljiti vaših osnovnih potreb. Če bi radi potovali sami, a ste glede tega v dvomih, preverite ali izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ne smete biti odvisni od dodatnega kisika;
 • sposobni se morate biti hraniti sami;
 • sposobni se morate biti premakniti s potniškega sedeža na invalidski voziček, ki je na letalu, če je tak voziček na voljo;
 • sposobni morate biti komunicirati s kabinskim osebjem ter razumeti njihove nasvete in navodila;
 • sposobni morate biti uporabljati toaletne prostore brez pomoči drugih;
 • sposobni morate biti samostojno jemati zdravila in opraviti ustrezne postopke, potrebne zaradi vašega zdravstvenega stanja.

Če ne izpolnjujete vseh navedenih pogojev, žal ne smete potovati sami.

Katere potnike mora vedno spremljati skrbnik?

Da bi izpolnili veljavne varnostne zahteve, lahko zahtevamo, da mora PRM spremljati druga oseba (skrbnik), ki je sposobna nuditi pomoč, ki jo potrebuje ta oseba v zvezi z opravili, navedenimi v zgornjih pogojih.

Skrbnik mora vedno spremljati naslednje potnike:

Odločitev o tem, ali je za vaše potovanje potrebno spremstvo skrbnika, bomo sprejeli takrat, ko nas boste seznanili s svojo invalidnostjo z izpolnitvijo Izjave. O odločitvi, da morate potovati v spremstvu skrbnika, vas bomo (na zahtevo in v petih delovnih dneh) pismeno obvestili.

Kateri potniki lahko potujejo brez skrbnika?

Brez skrbnika lahko potujejo naslednji potniki (če izpolnjujejo pogoje glede samozadostnega prevoza):

 • MAAS;
 • BLIND (slepi) ali slabovidni. Ti potniki lahko potujejo s psom vodnikom, ki je lahko v potniški kabini;
 • DEAF (gluhi) ali naglušni. Ti potniki lahko potujejo s psom vodnikom, ki je lahko v potniški kabini.

Vsak pes vodnik za slepe ali slabovidne in za gluhe in naglušne mora biti popolnoma izšolan za ta namen in mora nositi nagobčnik. Odvisnost od psa vodnika mora potnik dokazati z zdravniškim potrdilom. Psi vodniki se prevažajo brezplačno v potniški kabini ali prtljažnem prostoru letala.

Varnostna pravila pri potovanju invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo

Kakšna je vloga skrbnika?

 • Skrbnik je telesno sposobna oseba, stara vsaj 16 let.
 • Skrbnik se, kadarkoli je mogoče, usede neposredno poleg potnika z omejeno mobilnostjo in mu pomaga v vseh okoliščinah.
 • Vloga skrbnika pri prevozu potnika z omejeno mobilnostjo je bistvena pri zagotavljanju pomoči posadki ob evakuaciji potniške kabine v sili. Kabinsko osebje ga bo zato posebej seznanilo z varnostnimi postopki.

Kje lahko sedijo potniki z omejeno mobilnostjo?

 • Potniki z omejeno mobilnostjo ne smejo sedeti v vrstah z zasilnimi izhodi in v prvih vrstah.
 • Sedeti bi morali blizu zasilnih izhodov, ki so locirani v višini tal in sicer tako, da lahko posadka opravlja naloge nemoteno in ne ovirajo dostopa do zasilnih izhodov ali reševalne opreme.
 • V vsaki vrsti sedežev lahko sedi največ 1 oseba z omejeno mobilnostjo.

Kako se slepi in slabovidni potniki seznanijo s posebnimi napotki in postopki?

Kabinsko osebje bo na letalu pred vzletom slepim in slabovidnim potnikom in njihovim skrbnikom dalo posebne napotke glede orientacije na letalu in jih seznanilo s postopki v izrednih razmerah.

Skupinsko potovanje invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo

Po svojih najboljših močeh se bomo potrudili, da zagotovimo prevoz skupin potnikov z omejeno mobilnostjo v obsegu in pod pogoji, ki so lahko različni glede na vrsto invalidnosti potnikov. Glede na okoliščine bomo določili število potrebnih skrbnikov za vsako skupino posebej.

Pravila za prevoz invalidskih vozičkov

 • Na splošno velja, da ne bomo dovolili prevoza invalidskega vozička s pogonom na baterije, katerega mere in/ali teža so take, da ga s transportnim trakom ali viličarjem ni mogoče naložiti v prtljažni prostor letala v pokončnem položaju.
 • Ob rezervaciji vas bomo vprašali za težo in mere vašega invalidskega vozička.
 • Invalidskega vozička, ki za pogon uporablja mokro baterijo (ki se lahko razlije), na našem letu ne bomo prevažali.
 • Prevoz invalidskega vozička, ki za pogon uporablja suho baterijo, bomo na našem letu dovolili, če:
  • je baterija izklopljena;
  • sta pola baterije izolirana;
  • je baterija varno pritrjena na invalidski voziček.
 • Prevoz invalidskih vozičkov na ročni pogon je dovoljen.
 • Na naših letalih ne zagotavljamo invalidskega vozička za premikanje po potniški kabini.

Dokončna odločitev je v rokah kapitana

Dokončno in glavno odločitev o vseh vprašanjih varnosti vašega prevoza in prevoza drugih potnikov sprejme poveljujoči kapitan letala.

Kam lahko podam pritožbo?

Če kljub vsem našim prizadevanjem menite, da nismo storili dovolj, da bi vam zagotovili varen in udoben let, ter da so bile kršene vaše pravice po Uredbi ES št. 1107/2006, nam lahko pošljete svojo pritožbo na naš naslov.

Pravna podlaga, ki ji sledimo

Naš naslov

Adria Airways
Zgornji Brnik 130h
4210 Brnik
Slovenija

Oznake za potnike, ki potrebujejo posebno oskrbo

Oznaka Opis
Vir: ECAC Policy Statement in the Field of Civil Aviation Facilitation (ECAC.CEAC DOC No. 30, 11th Edition/December 2009)
MEDA Potnik, ki ima zmanjšano mobilnost zaradi kliničnih primerov z razvito manifestacijo bolezni in potuje z dovoljenjem zdravstvenih organov. Tak potnik je navadno socialno zavarovan v zvezi z zadevno boleznijo ali nezgodo.
STCR Potnik, ki se lahko prevaža le na nosilih. Tak potnik lahko ima ali nima socialnega ali posebnega zavarovanja.
WCHR Potnik, ki lahko hodi po stopnicah navzgor in navzdol ter se premika v kabini letala, vendar pa potrebuje invalidski voziček ali drug pripomoček za premikanje med letalom in terminalom, v terminalu ter med točko prihoda in točko odhoda na mestni strani terminala.
WCHS Potnik, ki ne more hoditi po stopnicah navzgor in navzdol, vendar pa se lahko premika v kabini letala in potrebuje invalidski voziček za premikanje med letalom in terminalom, v terminalu ter med točko prihoda in točko odhoda na mestni strani terminala.
WCHC Potnik, ki je popolnoma nepokreten, ki se lahko premika samo s pomočjo invalidskega vozička ali drugega pripomočka ter od prihoda na letališče do takrat, ko se usede v letalu ali, če je potrebno, na poseben sedež letalu, prilagojen njegovim posebnim potrebam, ves čas potrebuje pomoč, pri čemer ob prihodu ta postopek poteka v obratni smeri.
BLIND Slep potnik.
DEAF Gluh ali gluhonem potnik.
DEAF/BLIND Slep in gluh potnik, ki se lahko premika samo s pomočjo spremljevalca.
MAAS Vsi drugi potniki, ki potrebujejo posebno pomoč.
DPNA Invalidni potnik z intelektualno nezmožnostjo ali razvojno prizadetostjo, ki potrebuje pomoč.

Zahtevek po pomoči

Če potrebujete pomoč na letalu ali še pred vkrcanjem nanj, vas prosimo, da nam to čim prej sporočite. Naša glavna skrb je, da vam na svojih letih zagotavljamo varnost in udobje, za to pa bomo morda potrebovali sodelovanje tretjih oseb, kar zahteva malce dlje časa.

Priporočamo, da zahtevek po pomoči uredite takoj, ko so vam znane potrebe po njej, najkasneje pa 48 ur pred odhodom. Obrnete se lahko neposredno na nas ali pa na svojo potovalno agencijo. Prosimo vas, da nam predložite vse potrebne informacije, da vam bomo lahko zagotovili pomoč, ki jo potrebujete.

V ta namen smo za vas pripravili posebno izjavo potnika o invalidnosti. Prosimo, da jo izpolnite, podpišete in jo najpozneje v 48 urah pred načrtovanim odhodom pošljete prodajnemu agentu ali na naš naslov.

Naš naslov

Adria Airways
Zgornji Brnik 130h
4210 Brnik
Slovenija

Izjava