Adria>Informacije>Prtljaga>Zamujena, izgubljena, poškodovana prtljaga

Zamujena, izgubljena, poškodovana prtljaga

Prtljago, ki ni prispela skupaj z vami, takoj po prihodu prijavite na letališču pri ustrezni službi, imenovani Izgubljeno-najdeno (Lost & Found, Arrival Service) pri prevozniku, s katerim ste pristali na letališču.

Če zamujene prtljage iz določenih razlogov niste mogli prijaviti takoj, vas prosimo, da to storite pisno v 21 dneh po prihodu.

Osebje na okencu bo skupaj z vašo pomočjo izpolnilo zapisnik o neprispeli (zamujeni) prtljagi in poskrbelo za iskanje prtljage ter vam priskrbelo vse nadaljnje informacije.

Prtljago, ki ne prispe skupaj z vami, sprva obravnavamo kot zamujeno. V večini primerov jo namreč lociramo v naslednjih 36 do 48 urah na enem od letališč, preko katerih ste potovali. Sledi naš zahtevek, na podlagi katerega zamujeno prtljago pošljejo po najhitrejši poti na letališče, kjer ste prijavili zamudo.

Ko vaša prtljaga prispe na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, vas o tem obvestimo in se obenem dogovorimo za dostavo oz. osebni prevzem. Vsak primer zamujene prtljage dnevno spremljamo ter v najkrajšem možnem času po prejetju prtljage potnika obvestimo oz. organiziramo dostavo glede na razpoložljivost prevoza ter dogovorjeno mesto/naslov dostave.

Potrebujete pomoč?

Izgubljena prtljaga
Zamujena prtljaga –prosimo, oglasite se pri ustrezni službi, kjer so vam izpolnili zapisnik o zamujeni prtljagi (za prtljago, ki zamuja manj kot pet dni)

E:
T: +386 (0) 4 25 94 339
(med 08.00 in 22.00 uro)

Poškodovana prtljaga
Poškodovana prtljaga in zamujena/izgubljena prtljaga (prtljaga, ki zamuja več kot pet dni)

E: claims@adria.si

Kako sami spremljate zamujeno prtljago?

Zadnje informacije o vaši izgubljeni prtljagi, ki je v fazi iskanja preko mednarodnega sistema za iskanje prtljage WorldTracer, lahko preverite z vašo referenčno številko in imenom, pod katerim ste prijavili izgubo prtljage.

Ali mi v primeru zamujene prtljage pripada nadomestilo?

Če ste prispeli v kraj, kjer nimate stalnega bivališča, ste upravičeni do povrnitve stroškov za najnujnejše nakupe v času čakanja na prtljago. Poleg ostale dokumentacije vas prosimo, da predložite seznam nakupov z originalnimi računi.

Potrudili se bomo, da boste čimprej in brez zapletov prišli do svoje prtljage oz. prejeli ustrezno odškodnino, če je vaša prtljaga izgubljena ali poškodovana.

Izgubljena prtljaga

Če se vaša prtljaga ni našla v 3 dneh po prijavi, vas prosimo, da nam pošljete izpolnjen obrazec Popis vsebine skupaj s kopijo vašega osebnega dokumenta ne elektronski naslov centralbaggage.tracing@adria.si, ki nam bo v pomoč pri nadaljnjem iskanju.

Ali mi v primeru izgubljene prtljage pripada nadomestilo?

Nadomestilo, do katerega ste upravičeni, temelji na podlagi popisa izgubljenih stvari. Pri izračunu nadomestila za izgubljeno prtljago se upošteva starost, vrednost izdelkov in originalni računi nakupa.

Za predmete, ki v skladu s splošnimi pogoji prevoza ne spadajo v registrirano prtljago, prevoznik ne priznava odškodnine.

Če se ne najde 35 dni po prijavi, se šteje za izgubljeno.

Poškodovana prtljaga

Poškodovano prtljago je najbolje prijaviti takoj po prihodu; če boste poškodbo opazili naknadno, je rok za pisno prijavo 7 dni po prihodu.

Pisnemu zahtevku je potrebno priložiti letalsko vozovnico, prtljažni list, račun popravila oziroma izjavo servisa o nepopravljivosti skupaj z računom/predračunom nakupa nadomestne prtljage.

Ali mi v primeru poškodovane prtljage pripada nadomestilo?

Povrnili vam bomo znesek popravila prtljage na podlagi računa. V primeru nepopravljivosti vam bomo povrnili znesek za nakup nadomestne prtljage, zmanjšan za strošek amortizacije.

V primeru manjših poškodb na prtljagi, ki nastanejo pri transportu (npr. odrgnine, madeži ipd.) prevoznik ne priznava odškodnine.

Kdo je odgovoren za mojo izgubljeno oz. poškodovano prtljago?

Po mednarodni konvenciji ter IATA priporočilih je za prtljago potnikov odgovoren zadnji prevoznik (v primeru, ko potnik potuje z več letalskimi družbami).

Zadnji prevoznik je tudi dolžan, da vodi iskanje prtljage, organizira dostavo in obravnava eventualne zahtevke potnikov zvezi s škodo na prtljagi. Kljub vsemu imate možnost zahtevek podati kateremukoli prevozniku v primeru, ko potujete z več letalskimi družbami.

Kdo poskrbi za izplačilo odškodnine za neprimerno ravnanje s prtljago?

Centralna odškodninska služba Adrie Airways sprejema ter rešuje odškodninske zahtevke potnikov v primeru nepravilnega ravnanja z registrirano prtljago.

Nadomestila se uveljavljajo na podlagi določil Montrealske konvencije in skupne prakse v okviru združenja prevoznikov Star Alliance.

Za izgubljeno ali poškodovano prtljago je odgovoren zadnji prevoznik.

Zamujena prtljaga