Zamude in odpovedi

Kako ukrepati v primeru zamude ali odpovedi leta?

Če pride do zamude ali odpovedi leta, od osebja pri okencu za prijavo leta nemudoma zahtevajte ustrezne informacije o vaših pravicah.

Informacije za potnike v zvezi z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in sveta so dosegljive na tej povezavi.

Če niste mogli uveljaviti pravic, se pritožite pristojnemu organu v državi EU, od koder naj bi poleteli. Slovenski nacionalni organ je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

Če potujete iz tretje države v eno od držav EU z evropskim letalskim prevoznikom, se lahko pritožite v državi pristanka.

Zamude in odpovedi 2