Adria>Adria Airways d.d. zanika navedbe v časniku Dnevnik

Adria Airways d.d. zanika navedbe v časniku Dnevnik

Avtor: Adria Airways

Adria Airways d.d. zanika navedbe, objavljene v časniku Dnevnik, dne 24.04.2013, v članku z naslovom »Vozovnice za izbrance zelo poceni ali celo zastonj« in s tem podaja kratko obrazložitev.

Obstaja utemeljena verjetnost, da revizija ni zajela vseh dejstev, temveč zgolj obremenilna. S tem ne odraža resničnega dejanskega stanja v zadevah oziroma pravega obstoja škode. Adria Airways d.d. bo z namenom, da se ugotovi resnično in pravo dejansko stanje ter razišče vsa dejstva, pomembna za razjasnitev zadeve, izvedla vse potrebne postopke ter pridobila dodatna pravna mnenja. V primeru izkazanih odškodninskih odgovornosti bomo izvedli vse postopke, da se škoda povrne.

Navedbe, da je g. Tomaž Škofic napredoval pod novim predsednikom uprave Adrie Airways Markom Anžurjem, odločno zanikamo in ocenjujemo kot škodljive. G. Škofic je bil imenovan na delavno mesto pomočnika direktorja prodaje še s strani prejšnje uprave, pod vodstvom Klemna Boštjančiča.

Lep pozdrav,

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si