Adria>Adria Airways prodala del poslovno nepotrebnega premoženja

Adria Airways prodala del poslovno nepotrebnega premoženja

Avtor: Adria Airways

Adria Airways je podpisala pogodbo z najboljšim ponudnikom za nakup dela premoženja, z družbo Aerodrom Ljubljana d.d., ki je tako postala lastnica hangarja 2, delavnic in letališke ploščadi pred njima.

Prodaja poslovno nepotrebnega premoženja Adrie Airways je del sancijskih ukrepov in je potekala na podlagi javno objavljenega Vabila k dajanju ponudb za nakup premoženja, na katerega se je odzvalo več ponudnikov. Adria Airways je sprejela vse ponudbe, ki so bile pravočasne in pravilne ter jih obravnavala na način, da je bil izbran ponudnik, ki je ponudil najvišjo kupnino in je izpolnjeval vse zakonske in druge zahteve prodajalca. Adria Airways je tako uspešno zaključila postopek prodaje za en sklop premoženja.