Adria>Adria Airways v prvem polletju prepeljala blizu pol milijona potnikov

Adria Airways v prvem polletju prepeljala blizu pol milijona potnikov

Avtor: Adria Airways

Adria Airways d.d. je v prvem polletju planirano zmanjšala število vseh (rednih in čarter) letov za 8%, ob tem pa ohranila število prepeljanih potnikov glede na isto obdobje lani. Le teh je v prvem polletju 448.427.

Izkoriščenost potniške kabine v rednem prometu je v prvem polletju za 10% boljša glede na enako obdobje v lanskem letu in znaša 70,4%. Dosežen operativni rezultat v obdobju januar-junij 2013 je glede na lansko obdobje boljši za 5,9 mio EUR, predvsem na račun nižjih stroškov, ki so nižji za 8,7%, medtem ko so prihodki ostali na nivoju lanskega leta. Zaradi sezonskega poslovanja je trenutno operativni rezultat še vedno negativen in znaša 2,6 mio EUR (v enakem obdobju lani - 8,5 mio EUR), ki pa ga z začetkom poletne sezone na račun pozitivnega poslovanja od maja dalje izboljšujemo in skladno z planom in napovedmi pričakujemo, da bomo poslovno leto zaključili s pozitivnim rezultatom.

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si