Adria>Letalske vozovnice po znižani ceni

Letalske vozovnice po znižani ceni

Avtor: Adria Airways

V družbi Adria Airways d.d. je potekala interna revizija, ki jo je opravljal zunanji revizor, namenjena vzpostavitvi in delovanju sistema notranjih kontrol družbe. Del te interne revizije je bila forenzična revizija prodaje letalskih vozovnic izdanih po posebnih pogojih v letu 2009, 2010 in 2011. V letu 2012 je podjetje sprejelo pravilnik o prodaji letalskih vozovnic po znižanih cenah, ki se ga dosledno držimo.

V družbi Adria Airways d.d. je potekala interna revizija, ki jo je opravljal zunanji revizor, namenjena vzpostavitvi in delovanju sistema notranjih kontrol družbe. Del te interne revizije je bila forenzična revizija prodaje letalskih vozovnic izdanih po posebnih pogojih v letu 2009, 2010 in 2011. V letu 2012 je podjetje sprejelo pravilnik o prodaji letalskih vozovnic po znižanih cenah, ki se ga dosledno držimo.

Adria Airways d.d. deluje skladno z zakonodajo s tega področja in podatke o potnikih posreduje le na zahtevo pristojnih organov.

Na skupno pobudo vodstva Adrie Airways d.d. in Komisije za preprečevanje korupcije, je bilo danes dogovorjeno, da se vsi podatki in dokumenti predajo Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je pristojna za presojo, ali so bile z izdajo letalskih vozovnic izdanih po posebnih pogojih kršene materialne in etične norme. Komisija za preprečevanje korupcije je tudi pristojna, da bo lahko po končanju svojega postopka posredovala informacije javnosti o konkretnih primerih. V skladu z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije, bo Adria Airways d.d. tudi primerno ukrepala.

Lep pozdrav,

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si