Adria>Napovedi v letalski industriji in Adrii Airways d.d. za leto 2013 boljše

Napovedi v letalski industriji in Adrii Airways d.d. za leto 2013 boljše

Avtor: Adria Airways

Na današnji novinarski konferenci je predsednik uprave Adrie Airways d.d. (v nadaljevanju: Adria), Mark Anžur predstavil poslovne rezultate za leto 2012 in napovedi za leto 2013.

Letalska industrija je po podatkih IATA v letu 2012 poslovala z manjšim dobičkom kot predhodno leto. Nekaterih parametrov se ne da regulirati, kot npr. visoke cene goriva in upočasnjevanja svetovnega gospodarstva. Le-ti močno vplivajo na letalsko industrijo, saj ko BDP pade pod 2%, letalska industrija preide v izgube. Največji upad potnikov je zabeležen prav pri regionalnih prevoznikih. Napovedi za leto 2013 so precej boljše, evropski prevozniki bodo brez izgub in prepričani smo, da bo med njimi tudi Adria. Prihodki v industriji bodo rastli hitreje, povečale pa se bodo tudi kapacitete in njihov izkoristek.

Poslovanje Adrie v letu 2012 je kljub povečevanju prihodkov na potnika nekoliko odstopalo od programa prestrukturiranja. V letu 2012 je bilo za 1,5% več prepeljanih potnikov kot načrtovano v planu prestrukturiranja, prihodki od poslovanja pa so bili za 14% višji. Kljub dobrim rezultatom, je čista izguba večja od predvidene. Razlogi za odstopanje od programa prestrukturiranja so predvsem na stroškovni strani. Še vedno se ni v celoti zmanjšalo število letal v floti, kar pa bo izvedeno v letošnjem poslovnem letu. Posledično bo zmanjšano tudi število zaposlenih in tako znižani stroški dela.

Največji negativni vpliv na poslovanje je povzročila krepitev ameriškega dolarja (od septembra 2011 do konca 2012 za 6% ), kar je povzročilo visoke cene goriva. Poslovanje so otežile tudi ekonomske razmere na trgu, saj je BDP v letu 2012  padel za 2,3 %. Omenjeni razlogi so povzročili negativni vpliv na poslovni rezultat za okoli 4mio EUR.

Zaradi slabšega rezultata v poslovnem letu 2012 je uprava sprejela dodatne ukrepe na stroškovni strani, ki bodo družbi zagotovili uspešen zaključek prestrukturiranja in dolgoročno sposobnost preživetja. Večjo pozornost bo družba namenila trženjskim aktivnostim, saj vidimo priložnost v potnikih, ki sicer potujejo iz okoliških letališč, kjer imajo svoje operacije nizkocenovni letalski prevozniki. Po ocenah raziskave namreč kar 174.000 potnikov iz Slovenije odleti z teh letališč. Verjamemo, da bi s povečanjem tržnih aktivnosti in dobrim produktom lahko pridobili najmanj 10% slovenskih potnikov, ki letijo iz tujine in s tem povečali prihodke. V prid trditve naj omenimo nedavno First Minute ponudbo, ki priča o tem, da bi Slovenci še vedno raje potovali iz Ljubljane, če bi seveda dobili vozovnico po ugodni ceni, saj so potovanja na bližnja ali manj bližnja letališča naporna in ob zamudah ali odpovedih letov za potnike ni poskrbljeno. Ponudba First Minute se bo nadaljevala in še bolj prilagajala potrebam potnikov, saj v Adrii verjamemo, da nas potniki potrebujejo prav toliko, kot mi potrebujemo njih.

Ključne postavke poslovanja v poslovnem letu 2013 so zmanjšanje flote, povečanje skupnega števila potnikov za 5% in s tem povečanje prihodkov za 1%, znižanje stroškov poslovanja za 9 mio evrov, zmanjšanje števila letov za 1,7 % v primerjavi z letom 2012 ter izboljšanje izkoriščenosti flote za 17 %.

Adria je bila uspešna pri podpisu novih poslovnih dogovorov s tujimi letalskimi prevozniki, kar bo našim potnikom omogočalo boljše povezave in ugodnejše cene tako za lete do vzhodnih destinacij kot Severne Amerike. S poletnim voznim redom pa se je ponovno vzpostavila povezava med Ljubljano in Parizom.

Leto 2013 prinaša vrsto aktivnosti, tako na prihodkovnem, kakor tudi na stroškovnem področju. Glavni cilj Adrie je nadaljevanje izvajanje programa prestrukturiranja in pozitivno poslovanje, za kar verjamemo, da bomo do konca leta uspeli doseči.

Na novinarski konferenci so bila dodatno zastavljena vprašanja še o:

  1. stroških svetovalnih pogodb in odškodnin
  2. prihodkih od podnajemnin za BMW avtomobile
  3. zneskih odpravnin

AD.1. Zneski posameznih svetovalnih pogodb so poslovna skrivnost. Storitve svetovanj presegajo planirane stroške prestrukturiranja za 400 tisoč EUR. To so: storitve finančnega svetovanja za prodajo, finančnega svetovanja za prestrukturiranje, pravnega svetovanja za prodajo, pravnega svetovanja za prestrukturiranje.

AD.2. Pogodba, po kateri nam je podjetje BMW (podružnica Ljubljana) zagotovilo 15 vozil Mini ter kasneje na njihov predlog BMW, se je iztekla v septembru 2012. Zaradi zamika preteklih dobav vozil, nam je bil BMW (Podružnica Ljubljana) dolžan dobaviti vozila še za obdobje 6 mesecev. S podjetjem BMW (podružnica Ljubljana) smo v oktobru podpisali aneks, po katerem namesto 15 vozil za obdobje 6 mesecev prejmemo 7 vozil za obdobje enega leta. Večino vozil kot doslej oddajamo podnajemnikom, s katerimi kompenziramo oglaševanje.

AD.3. Zaradi poslovnih razlogov je v družbi prenehala potreba po delu določenega števila delavcev. S sindikati so bila že opravljena posvetovanja in določeni ukrepi za omejitev števila odpovedi. Zaposlene je družba pozvala k izkazu interesa za prenehanje delovnega razmerja, za sklenitev pogodbe za krajši delovni čas in za začasen suspenz pogodbe o zaposlitvi. V letu 2012 je družbo zapustilo že 55 zaposlenih, od tega 22 članov posadk in 33 režijskih delavcev, v letu 2013 pa je predvideno dodatno zmanjšanje. Družba bo prenehala uporabljati tudi večino storitev študentskega dela.

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si