Adria>Poročilo s 17. seje nadzornega sveta Adrie Airways d.d.

Poročilo s 17. seje nadzornega sveta Adrie Airways d.d.

Avtor: Adria Airways

Adria Airways d.d. je na svoji 17. redni seji nadzornega sveta dne 16.05.2013 nadzornikom poročala o poslovanju prvega trimesečja, aktivnostih skladnih z izpolnjevanjem plana finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe ter aktivnostih prilagoditve njene flote programu prestrukturiranja.

Doseženi rezultati poslovanja v prvem tromesečju leta 2013 so v okviru planiranih. Čisti rezultat prvega tromesečja 2013 je za 2,7 mio EUR boljši od čistega rezultata prvega tromesečja leta 2012.

Nadzorni svet se je seznanil z aktivnostmi za prodajo poslovno nepotrebnega premoženja v skladu s programom finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe in v skladu z dodatnim ukrepi prestrukturiranja. Istočasno se je seznanil tudi z ostalimi aktivnostmi za prilagoditev flote programu prestrukturiranja družbe.

Nadzorni svet se je seznanili s strateškim načrtom za obdobje 2013 do 2016 Službe za notranjo revizijo ter s trimesečnim poročilom, januar – marec 2013, Službe za notranjo revizijo.

Na dnevnem redu 17. seje nadzornega sveta ni bilo točke izbora za člana uprave.

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si