Adria>Poročilo s seje nadzornega sveta Adrie Airways d.d.

Poročilo s seje nadzornega sveta Adrie Airways d.d.

Avtor: Adria Airways

Uprava družbe Adria Airways d.d. je na seji nadzornega sveta dne 20.8.2013 članom nadzornega sveta predstavila Poročilo o polletnem poslovanju in oceno poslovanja za obdobje januar – julij 2013. Družba je v obdobju januar – julij 2013 dosegla operativni rezultat v višini -1,4 mio EUR, kar je za 5,9 mio EUR boljši operativni rezultat kot v enakem obdobju v letu 2012.

Adria Airways je tako v prvih sedmih mesecih načrtovano zmanjšala število vseh (rednih in čarter) letov za 7 %, ob tem pa ohranila število prepeljanih potnikov glede na isto obdobje lani. Prepeljanih potnikov je bilo v prvih sedmih mesecih 573.488, izkoriščenost potniške kabine v rednem prometu pa je bila v enakem obdobju za 5,4 % boljša glede na enako obdobje lani in znaša 71,8 %. Ocenjen operativni rezultat je v obdobju januar-julij 2013 glede na lansko obdobje boljši za 5,9 mio EUR predvsem na račun 7,7 % nižjih stroškov, medtem ko je ocenjena višina prihodkov ostala na nivoju lanskega leta.
 
Nadzorni svet se je seznanil z aktivnostmi na področju prodaje poslovno nepotrebnega premoženja, ki poteka v skladu s Programom finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe.

Korporativno komuniciranje

(t) 04/259 4506
(f) 04/259 4572
(e) pr@adria.si