Adria>Pravila uporabe osebnih elektronskih naprav na letalih Adrie Airways nespremenjena

Pravila uporabe osebnih elektronskih naprav na letalih Adrie Airways nespremenjena

Avtor: Adria Airways

V medijih in med potniki se v zadnjem času pojavljajo številne napačne interpretacije sporočila za medije, ki ga je 13. novembra 2013 objavila Evropska agencija za varnost v letalstvu EASA.

EASA  s spremembo predpisov potnikom nikakor ne dovoljuje uporabe osebnih elektronskih naprav na letalih, pač pa z novimi smernicami za uporabo elektronskih naprav dovoljuje letalskim prevoznikom, da ocenijo stopnjo varnosti uporabe osebnih elektronskih naprav na svojih letih glede na tehnično kompatibilnost svojih letal s temi smernicami.  Smernice so  torej zgolj formalni okvir za daljši proces, ki poteka tako, kot navajamo v nadaljevanju.  Letalski prevoznik mora najprej ugotoviti, v katerih fazah poleta je uporaba naprav v njegovih letalih varna.  Sledi priprava morebitnih dodatnih postopkov za zmanjševanje tveganja (npr. za primere vzletanj ali pristankov v meglenem vremenu ali v primeru suma neželenega vpliva osebnih elektronskih naprav na sisteme letala).  Preden sme letalski prevoznik potnikom dovoliti uporabo PED (Personal Electronic Device) na letalih, je dolžan od pristojnih letalskih oblasti pridobiti potrdilo za uporabo elektronskih naprav. Pri nas je za to potrditev pristojna Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

 »V  Adrii Airways že poteka prvi del procesa, torej smo v fazi ocenjevanja tehnične kompatibilnosti letal glede na nove EASA smernice,« je povedal izvedenec za varnost letenja kapitan Damjan Otoničar.  Poudaril je: »Pravila zagotavljanja varnosti v zvezi z uporabo osebnih elektronskih naprav na letalih Adrie Airways do zaključka postopka ostajajo nespremenjena. Zagotavljanje varnosti je prioriteta družbe Adria Airways, zato morajo potniki dosledno upoštevati navodila kabinskega osebja na letalu.«