Adria>Adria Airways dobila potrditev s strani EK, da je na pravi poti

Adria Airways dobila potrditev s strani EK, da je na pravi poti

Avtor: Adria Airways

Zg. Brnik, 09.07.2014 – Evropska Komisija je danes objavila dolgo pričakovano odločitev v postopku preiskave zaradi domnevno nezakonite in nezdružljive državne pomoči, ki naj bi jo Republika Slovenija dodelila v korist Adrie Airways. Komisija je v celoti odločila v prid Slovenije in posledično Adrie Airways ter potrdila, da Adria Airways ni bila prejemnik nedovoljene državne pomoči.

V Bruslju so 20. novembra leta 2012 pod drobnogled vzeli dokapitalizacije družbe med leti 2007 do 2011 v skupni višini 85,5 milijona evrov ter prodajo Adriine takrat hčerinske družbe Adria Airways Tehnika.

Komisija je odločila, da dokapitalizacije med leti 2007 in 2010 niso predstavljale državne pomoči, prav tako je bila pod tržnimi pogoji opravljena prodaja delnic Adria Airways Tehnike. Glede dokapitalizacije iz leta 2011 je Komisija odločila, da je le-ta predstavljala državno pomoč in hkrati ugotovila, da je bila združljiva s Smernicami Skupnosti.  Preiskava Komisije je pokazala, da je program prestrukturiranja Adrie temelji na realističnih predpostavkah in družbi omogoča dolgoročno preživetje na trgu. Adria je skladno z zahtevami Skupnosti prav tako izvedla dovolj izravnalnih ukrepov in zagotovila zadostno lastno udeležbo.

V Adrii odločitev Evropske komisije pozdravljajo in menijo, da predstavlja enega izmed glavnih razlogov za pozitivno odločitev Komisije prav poslovanje družbe in uspešno prestrukturiranje z novim poslovnim modelom. V Adrii verjamejo, da predstavlja odločitev Komisije dokaz, da se z doslednim izvajanjem programa prestrukturiranja podjetja lahko uspešno prilagodijo zahtevam tako trga kot tudi zahtevam Evropske skupnosti.

»Za Adrio Airways je zelo pomembno, da so potek prestrukturiranja in njeni prihodnji načrti prepričali Komisijo. Njihovo odločitev razumem kot potrditev, da družba stopa po pravi poti kot moderno in dobičkonosno podjetje z jasno vizijo in poslanstvom«, je povedal predsednik uprave, mag. Mark Anžur.