Adria>Adria Airways v letu 2013 s pozitivnim rezultatom iz poslovanja

Adria Airways v letu 2013 s pozitivnim rezultatom iz poslovanja

Avtor: Adria Airways

Nadzorni svet se je včeraj, na 23. redni seji seznanil z rezultati poslovanja v letu 2013.
V rednem prometu se je število potnikov povečalo za 4,8%, število letov pa se je v primerjavi z letom 2012 znižalo za 5,1%. Izkoriščenost potniške kabine je v rednem prometu znašala 73,16% in je višja za 6,1% glede na leto 2012 ter za 6,8% presega plan za 2013.

Družba  je do konca leta 2013 uspešno izvedla veliko ukrepov poslovnega prestrukturiranja, ki so prispevali k izjemno pozitivnim trendom poslovanja družbe in izkazujejo dolgoročno preživetje družbe ter uspešno rast. Večina ukrepov prestrukturiranja je temeljila na nižanju stroškov, velik del le-teh pa tudi na povečanju prihodkov. V Programu prestrukturiranja so poleg ukrepov, ki so večinoma v odgovornosti družbe, predvideni tudi ukrepi za ureditev poslovnega okolja, h katerim se je s Programom prestrukturiranja zavezala Republika Slovenija. Družba ocenjuje, da poslovno okolje v Sloveniji glede na povprečje v EU negativno vpliva na njeno poslovanje in ta negativni vpliv ocenjuje na več kot 2,0 mio EUR. Tako poslovno okolje negativno vpliva tako na konkurenčnost letalske industrije v Republiki Sloveniji nasploh kot tudi na možnost uspešne privatizacije Adrie Airways, posredno pa tudi drugih podjetij v dejavnosti. 
 
Leto 2013 bo družba glede na zadnje ocene zaključila s pozitivnim rezultatom iz poslovanja v višini 0,465 mio EUR in z negativnim čistim rezultatom v višini 3,1 mio EUR, kar pa je za 7,7 mio EUR boljše, kot v letu 2012. Negativni rezultat je posledica enkratnih negativnih učinkov na rezultat, v večini povezanih s poslovanjem v preteklosti. Gre predvsem za negativni vpliv prodaje dela premoženja pod knjigovodsko vrednostjo, odškodnine ob vračilu najetega sredstva in dodatnih rezervacij iz naslova potencialnih obveznosti. Ocena EBITDA znaša 7,9 mio EUR in je glede na 2012 višji za 8,3 mio EUR. V letu 2013 se je družba razdolžila za 8,9 mio EUR.
 
Korporativno komuniciranje

Družba  je do konca leta 2013 uspešno izvedla veliko ukrepov poslovnega prestrukturiranja, ki so prispevali k izjemno pozitivnim trendom poslovanja družbe in izkazujejo dolgoročno preživetje družbe ter uspešno rast. Večina ukrepov prestrukturiranja je temeljila na nižanju stroškov, velik del le-teh pa tudi na povečanju prihodkov. V Programu prestrukturiranja so poleg ukrepov, ki so večinoma v odgovornosti družbe, predvideni tudi ukrepi za ureditev poslovnega okolja, h katerim se je s Programom prestrukturiranja zavezala Republika Slovenija. Družba ocenjuje, da poslovno okolje v Sloveniji glede na povprečje v EU negativno vpliva na njeno poslovanje in ta negativni vpliv ocenjuje na več kot 2,0 mio EUR. Tako poslovno okolje negativno vpliva tako na konkurenčnost letalske industrije v Republiki Sloveniji nasploh kot tudi na možnost uspešne privatizacije Adrie Airways, posredno pa tudi drugih podjetij v dejavnosti.

Leto 2013 bo družba glede na zadnje ocene zaključila s pozitivnim rezultatom iz poslovanja v višini 0,465 mio EUR in z negativnim čistim rezultatom v višini 3,1 mio EUR, kar pa je za 7,7 mio EUR boljše, kot v letu 2012. Negativni rezultat je posledica enkratnih negativnih učinkov na rezultat, v večini povezanih s poslovanjem v preteklosti. Gre predvsem za negativni vpliv prodaje dela premoženja pod knjigovodsko vrednostjo, odškodnine ob vračilu najetega sredstva in dodatnih rezervacij iz naslova potencialnih obveznosti. Ocena EBITDA znaša 7,9 mio EUR in je glede na 2012 višji za 8,3 mio EUR. V letu 2013 se je družba razdolžila za 8,9 mio EUR.

Korporativno komuniciranje