Adria>Seja Nadzornega sveta Adrie Airways d.d.

Seja Nadzornega sveta Adrie Airways d.d.

Avtor: Adria Airways

Uprava Adrie Airways je na petkovi 27. seji Nadzorni svet seznanila s poročilom Evropske komisije in ukrepi za spremembo poslovnega okolja v Republiki Sloveniji

NS se je na seji uradno seznanil s pozitivnim  poročilom EU glede upravičenosti državne pomoči med letoma 2007 in 2011, s katerim je bila potrjena pravilna usmeritev prestrukturiranja družbe.

Nadzorni svet  se je seznanil z ukrepi za spremembo poslovnega okolja v Republiki Sloveniji in trenutno končnim stališčem Ministrstva za Infrastrukturo in Prostor. Nadzorni svet ugotavlja, da se poslovno okolje, kljub zavezi Vlade  v letu 2011, ni ustrezno uredilo in podpira upravo pri nadaljnjih prizadevanjih za vzpostavitev konkurenčnejšega poslovnega okolja.