Adria>Adria Airways v letu 2014 s pozitivnim rezultatom poslovanja

Adria Airways v letu 2014 s pozitivnim rezultatom poslovanja

Avtor: Adria Airways

Poslovanje Slovenskega nacionalnega prevoznika se je v letu 2014 zaključilo s pozitivnim rezultatom iz poslovanja v višini 3 mio EUR in s čistim dobičkom pred davki v višini 0,9 mio EUR. Družba se je v tem letu razdolžila za dodatnih 22,4 mio EUR.

Adria Airways je v letu 2014 v rednem prometu prepeljala za 7% več potnikov kot v letu 2013 ob tem, da je zmanjšala število letov za 4%. Kljub povečanemu številu potnikov v rednem prometu je bil ustvarjeni prihodek nekoliko nižji (za 1%) kot v 2013, saj se je celotna letalska panoga v Evropi soočala z velikim pritiskom na zniževanje cen. Povprečni prihodek na potnika se je tako v Evropi znižal za 6% glede na leto 2013. Ta padec je ob povečanju števila potnikov družba nadomestila z znižanjem stroškov po potniku in povišanimi drugimi operativnimi prihodki. Strošek servisiranja letal in varnostnih ukrepov se ni spreminjal, saj je pogojen z zahtevami najvišjih mednarodnih tehničnih in drugih varnostnih standardov.

Družba je za 13% glede na predhodno leto povečala obseg čarterskega prometa.

Na poslovanje družbe je v letu 2014 najbolj negativno vplival izredno velik upad prihodkov na ruskem trgu. Med pozitivne vplive štejemo nižjo ceno goriva, višje skupno število potnikov ter nižji realizirani stroški po potniku. Družba za leto 2015 predvideva povečanje skupnih prihodkov za 13% glede na leto 2014 in nadaljnje zniževanje stroškov po potniku. Dodaten prihodek načrtuje z vzpostavitvijo novih povezav z različnih izhodiščnih letališč ter večjo izkoriščenostjo potniške kabine.