Adria>Napoved stavke Sindikata prometnih pilotov Slovenije

Napoved stavke Sindikata prometnih pilotov Slovenije

Avtor: Adria Airways

V Sindikatu prometnih pilotov Slovenije (v nadaljevanju SPPS) so dne 10. 11. 2015 za dan 30. 11. 2015 napovedali stavko.

Pri Adrii Airways s sporočili, da je Sindikat prometnih pilotov Slovenije (v nadaljevanju SPPS) dne 10. 11. 2015 za dan 30. 11. 2015 napovedal stavko.

V interesu Adrie Airways je, da stavkovni odbor in poslovodstvo v najkrajšem možnem času sporazumno rešita nastali spor in da do stavke ne bo prišlo.

Takoj po odpovedi kolektivne pogodbe decembra 2014 so v vodstvu Adrie Airways sindikate pozvali k pogajanju za sklenitev nove kolektivne pogodbe. Ker pogajanja še potekajo in delodajalec ni sprejel enostranskih ukrepov, v vodstvu Adrie Airways ocenjujejo, da stavka ni potrebna.

Po zadnjem srečanju s predstavniki sindikata je vodstvo podjetja dne 22. 9. 2015 poslalo odgovor na dopis z dne 17. 9. 2015, poslan s strani SPPS. Vodstvo Adrie Airways je takrat ponovno preučilo predloge sprememb tarifnega dela in sprememb pogojev dela, ki jih je vodstvo SPPS predstavilo v dopisu. Kot so sporočili v vodstvu Adrie Airways so zahteve SPPS po dvigu mase za plače pilotov glede na trenutno poslovno situacijo nesprejemljive, zato so podali predlog, ki je za podjetje v trenutni finančni situaciji še sprejemljiv. Predlog vodstva Adrie Airways je dvig mase plače za 7,3% ob povečanju fleksibilnosti dela pilotov z namenom večje produktivnosti.

Vodstvo Adrie Airways je 22. 9. 2015 vodstvo SPPS ponovno pozvalo k ustanovitvi delovne skupine, ki bi skupaj s predstavniki delodajalca podrobneje definirala predlog povečanja fleksibilnosti obstoječega bloka z namenom dviga produktivnosti in fleksibilnosti pri delu ter spremembe omejitev deleža pogodbenih delavcev. Cilj je oblikovanja predloga, ki bo sprejemljiv tako za zaposlene kot tudi za delodajalca. V vodstvu Adrie Airways od takrat s strani SPPS niso prejeli uradnega pisnega odgovora.

Vodstvo podjetja se zaveda, da vsa določila kolektivne pogodbe trenutno niso izpolnjena, saj trenutna ekonomska situacija in prizadevanje podjetja po novih poslovnih priložnostih, ki bi zagotovile družbi dolgoročen obstoj, ne omogočajo doslednega izpolnjevanja vseh določili kolektivne pogodbe. Trenutno še veljavna kolektivna pogodba v določenem delu namreč ne sledi zaostrenim tržnim razmeram v letalstvu, zato si podjetje še vedno prizadeva za spremembo kolektivne pogodbe v smeri večje fleksibilnosti in posledično produktivnosti dela ter iz tega naslova tudi v smeri povečanja mase za plače.

V Adrii Airways so presenečeni nad napovedjo stavke in si bodo prizadevali razrešiti nastalo situacijo na način, ki bo vsem omogočal delo in kvalitetno delovno okolje tudi v prihodnje.

Kljub težkim poslovnim in finančnim razmeram, ki so bile zaposlenim predstavljene že jeseni 2014, je podjetje uspelo doslej preživeti brez posegov v plače. Delodajalec si je prizadeval in si prizadeva za sklenitev nove kolektivne pogodbe, zato poziva k nadaljevanju pogajanj in opustitvi namere o stavki, saj bi morebitna stavka v predlagani obliki še dodatno finančno ogrozila obstoj podjetja.

V interesu Adrie Airways je, da stavkovni odbor in poslovodstvo v najkrajšem možnem času sporazumno rešita nastali spor in da do stavke ne bo prišlo.

Več informacij: E: pr@adria.si,

T: +386 4 259 4506