Medijsko središče

 • V družbi Adria Airways d.d. je potekala interna revizija, ki jo je opravljal zunanji revizor, namenjena vzpostavitvi in delovanju sistema notranjih kontrol družbe. Del te interne revizije je bila forenzična revizija prodaje letalskih vozovnic izdanih po posebnih pogojih v letu 2009, 2010 in 2011. V letu 2012 je podjetje sprejelo pravilnik o prodaji letalskih vozovnic po znižanih cenah, ki se ga dosledno držimo.

  Avtor: Adria Airways
 • Skupščina delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d. se je na 33. seji dne 26.4.2013 seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornem svetu za delo v letu 2012.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways d.d. zanika navedbe, objavljene v časniku Dnevnik, dne 24.04.2013, v članku z naslovom »Vozovnice za izbrance zelo poceni ali celo zastonj« in s tem podaja kratko obrazložitev.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways obvešča svoje potnike, ki potujejo v ponedeljek, dne 22. aprila 2013, v/iz Nemčije, da bo zaradi stavke letališkega osebja (Verdi) nemškega letalskega prevoznika Lufthansa letela v zmanjšanem obsegu.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways in Turkish Airlines sta poglobila medsebojno sodelovanje s podpisom pogodbe o letih pod skupno oznako na liniji Ljubljana-Istanbul, ki stopa v veljavo s poletnim voznim redom 2013.

  Avtor: Adria Airways
 • Na današnji novinarski konferenci je predsednik uprave Adrie Airways d.d. (v nadaljevanju: Adria), Mark Anžur predstavil poslovne rezultate za leto 2012 in napovedi za leto 2013.

  Avtor: Adria Airways
 • V nedeljo, 31. marca 2013 bo Adria Airways prešla na poletni vozni red, ki bo veljal do 26. oktobra 2013. Za dobro povezanost Slovenije s svetom bo Adria Airways poskrbela z vsakodnevnimi leti iz Ljubljane na osemnajst destinacij po Evropi.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways zanika navedbe, objavljene v časniku Dnevnik, dne 26.03.2013, v članku z naslovom »Državni letalski prevoznik tik pred prodajo«, kjer je navedeno, da Adria Airways prodaja premoženje z namenom zniževanja vrednosti premoženja družbe.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik, d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom objavlja »Vabilo k dajanju ponudb za nakup nepremičnin«.

  Avtor: Adria Airways
 • Nemški letalski prevoznik Lufthansa je Adrio Airways obvestil, da je za jutri, 21. marca 2013, med 05.00 in 12.00 uro, zaradi stavke odpovedal večino svojih letov znotraj Nemčije in po Evropi.

  Avtor: Adria Airways