Medijsko središče

 • Večja izbira na trgu potovanj med ožinama. Letalska družba EVA Air se je danes pridružila združenju Star Alliance in s tem še bolj okrepila prisotnost združenja v azijsko-pacifiškem območju. Na uradni pridružitveni slovesnosti na mednarodnem letališču Taoyuan na Tajvanu je Mark Schwab, generalni direktor pri Star Alliance, povedal: »Družba EVA Air je uspešno izpolnila vse zahteve za pridružitev in potrdim lahko, da jo je odbor direktorjev združenja Star Alliance sprejel soglasno.«

  Avtor: Adria Airways
 • Nadzorni svet družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d. je na današnji seji imenoval g. Marka Anžurja za predsednika uprave in odgovornega vodjo (accountable managerja) za mandatno obdobje 4 let.

  Avtor: Adria Airways
 • Družba Adria Airways d.d. po zaključku seje nadzornega sveta posreduje izjavo novo imenovanega predsednika uprave g. Marka Anžurja.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways je bila obveščena o tridnevni stavki kontrolorjev zračnega prometa v Franciji. Francoska agencija za civilno letalsko je postavila omejitev letenja in sicer mora vsak prevoznik odpovedati 50% svojih letov.

  Avtor: Adria Airways
 • V priponki se nahaja sporočilo za medije "Ex kadilci so zmagovalci". Družba Adria Airways d.d. je podprla kampanjo Evropske komisije in Svetovni dan brez tobaka obeležila tudi na svojih letih.

  Avtor: Adria Airways
 • Star Alliance je razširil svojo ponudbo za mobilne naprave s prilagojeno aplikacijo Navigator za iPad. Nova aplikacija dopolnjuje obstoječo aplikacijo za iPhone ter nadaljuje strategijo združenja glede zagotavljanja enostavnega mobilnega dostopa do svojih izdelkov in storitev.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways d.d. je na svoji 17. redni seji nadzornega sveta dne 16.05.2013 nadzornikom poročala o poslovanju prvega trimesečja, aktivnostih skladnih z izpolnjevanjem plana finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe ter aktivnostih prilagoditve njene flote programu prestrukturiranja.

  Avtor: Adria Airways
 • V družbi Adria Airways d.d. je potekala interna revizija, ki jo je opravljal zunanji revizor, namenjena vzpostavitvi in delovanju sistema notranjih kontrol družbe. Del te interne revizije je bila forenzična revizija prodaje letalskih vozovnic izdanih po posebnih pogojih v letu 2009, 2010 in 2011. V letu 2012 je podjetje sprejelo pravilnik o prodaji letalskih vozovnic po znižanih cenah, ki se ga dosledno držimo.

  Avtor: Adria Airways
 • Skupščina delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d. se je na 33. seji dne 26.4.2013 seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornem svetu za delo v letu 2012.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways d.d. zanika navedbe, objavljene v časniku Dnevnik, dne 24.04.2013, v članku z naslovom »Vozovnice za izbrance zelo poceni ali celo zastonj« in s tem podaja kratko obrazložitev.

  Avtor: Adria Airways