Medijsko središče

 • Adria Airways je bila obveščena o tridnevni stavki kontrolorjev zračnega prometa v Franciji. Francoska agencija za civilno letalsko je postavila omejitev letenja in sicer mora vsak prevoznik odpovedati 50% svojih letov.

  Avtor: Adria Airways
 • V priponki se nahaja sporočilo za medije "Ex kadilci so zmagovalci". Družba Adria Airways d.d. je podprla kampanjo Evropske komisije in Svetovni dan brez tobaka obeležila tudi na svojih letih.

  Avtor: Adria Airways
 • Star Alliance je razširil svojo ponudbo za mobilne naprave s prilagojeno aplikacijo Navigator za iPad. Nova aplikacija dopolnjuje obstoječo aplikacijo za iPhone ter nadaljuje strategijo združenja glede zagotavljanja enostavnega mobilnega dostopa do svojih izdelkov in storitev.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways d.d. je na svoji 17. redni seji nadzornega sveta dne 16.05.2013 nadzornikom poročala o poslovanju prvega trimesečja, aktivnostih skladnih z izpolnjevanjem plana finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe ter aktivnostih prilagoditve njene flote programu prestrukturiranja.

  Avtor: Adria Airways
 • V družbi Adria Airways d.d. je potekala interna revizija, ki jo je opravljal zunanji revizor, namenjena vzpostavitvi in delovanju sistema notranjih kontrol družbe. Del te interne revizije je bila forenzična revizija prodaje letalskih vozovnic izdanih po posebnih pogojih v letu 2009, 2010 in 2011. V letu 2012 je podjetje sprejelo pravilnik o prodaji letalskih vozovnic po znižanih cenah, ki se ga dosledno držimo.

  Avtor: Adria Airways
 • Skupščina delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d. se je na 33. seji dne 26.4.2013 seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornem svetu za delo v letu 2012.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways d.d. zanika navedbe, objavljene v časniku Dnevnik, dne 24.04.2013, v članku z naslovom »Vozovnice za izbrance zelo poceni ali celo zastonj« in s tem podaja kratko obrazložitev.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways obvešča svoje potnike, ki potujejo v ponedeljek, dne 22. aprila 2013, v/iz Nemčije, da bo zaradi stavke letališkega osebja (Verdi) nemškega letalskega prevoznika Lufthansa letela v zmanjšanem obsegu.

  Avtor: Adria Airways
 • Adria Airways in Turkish Airlines sta poglobila medsebojno sodelovanje s podpisom pogodbe o letih pod skupno oznako na liniji Ljubljana-Istanbul, ki stopa v veljavo s poletnim voznim redom 2013.

  Avtor: Adria Airways
 • Na današnji novinarski konferenci je predsednik uprave Adrie Airways d.d. (v nadaljevanju: Adria), Mark Anžur predstavil poslovne rezultate za leto 2012 in napovedi za leto 2013.

  Avtor: Adria Airways