Informacije javnega značaja

Cenik o obračunu materialnih stroškov v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja družbe Adria Airways, d.o.o.

Splošno

Adria Airways, d.o.o. je upravičena vsakemu prosilcu za posredovanje informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške za posredovanja prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije.

Cenik

Stroški se obračunajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in sledečim cenikom.

Cenik storitev za posredovanje informacij javnega značaja 

Postavka

Naziv storitve

Enota

mere

Cena brez

davka

Cena z

davkom

Stopnja

davka

1.

Ena stran fotokopije ali prepisa formata A4

 

0,10

0,12

22%

2.

Ena stran fotokopije ali prepisa formata A3

kos

0,20

0,24

22%

3.

Ena stran fotokopije večjega formata

kos

1,50

1,83

22%

4.

Ena stran barvne fotokopije formata A4

kos

0,75

0,92

22%

5.

Ena stran barvne fotokopije formata A3

kos

1,50

1,83

22%

6.

Elektronski zapis na eni zgoščenki CD

kos

2,00

2,44

22%

7.

Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD

kos

2,75

3,35

22%

8.

Elektronski zapis na eni disketi 

kos

1,50

1,83

22%

9.

Posnetek na eni videokaseti

kos

5,00

6,10

22%

10.

Posnetek na eni audiokaseti

kos

3,00

3,66

22%

11.

Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 

kos

0,20

0,24

22%

12.

Pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko

kos

0,20

0,24

22%

13.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti 

Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Izdaja računa in rok plačila

Ob vročitvi zahtevane informacije, Adria Airways, d.o.o. izda prosilcu račun s specificiranimi stroški, v skladu z objavljenim stroškovnikom. Zavezanec je dolžan te stroške plačati v roku, določenem na računu.

Plačilo predujma 

V kolikor strošek posredovanja informacij presega 83,46 EUR ( z vključenim DDV ), je Adria Airways,  d.o.o. upravičena zahtevati vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacije, se obračunajo dejanski stroški in se za celoten znesek prosilcu izda račun. Razliko med že plačanim pologom in dejanskimi stroški je prosilec dolžan plačati v skladu z določbami tega pravilnika.

Veljavnost pravilnika

Ta cenik in v njem objavljen stroškovnik začneta veljati z dnem objave na svetovnem spletu. 

Svetovalne, sponzorske, donatorske ali avtorske pogodbe

Tabela

Informacije javnega značaja – podatki o poslih (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek).

Zap. št.

Vrsta posla

Pogodbeni partner

Datum sklenitve posla

Pogodbena

vrednost

Višina
posameznih plačil

Trajanje posla

1.

Donatorska pogodba

Slovensko društvo Planika, Vastra Hyndbyvagen 18, 214 56 Malmo, Švedska

24.6.2014

73,70 EUR

vrednost letalske vozovnice ob izdaji

24.6.-2014  - 31.12.2014

2.

Svetovalna pogodba

Sanja Mitović - odvetnica; Kolodvorska ulica 8, 1000 Ljubljana,  TRR SI56 0700 0000 2005 274

26.6.2014

plačilo po porabljenem času

60 EUR za začete pol ure

nedoločen čas

3.

Svetovalna pogodba

TAX GROUP, svetovalne rešitve, d.o.o. Ameriška ul. 8, 1000 Ljubljana, TRR SI56 1010 0005 3100 511

3.9.2014

6.600 EUR

550 EUR

2.9.2015

4.

Svetovalna pogodba

Aviation Strategy & Concepts, rue de la loi 23 1040 Brussels, Belgija, TRR 363-1051777-46

1.11.2014

5.000 EUR

2500 EUR

31.12.2014

 

5.

Svetovalna pogodba

Odvetiška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0510 0801 2962 587

10.12.2014

plačilo po porabljenem času

90 EUR na uro

nedoločen čas

 

6.

Svetovalna pogodba

Pekin & Bayar Law Firm, Istanbul, Turčija

AHULAR SOKAK NO:15 , 34337 ETİLER, İSTANBUL

TR570006200034000009091454

22.7.2014

20.000 EUR + stroški

 

enkratna storitev

 

7.

Svetovalna pogodba

Clifford Chance Deutschland LLP

Mainzer Landstrasse 46, 60325 Frankfurt am Main, Nemčija

IBAN: DE49500700100763544400

10.12.2014

plačilo po porabljenem času

 

nedoločen čas

 

8.

Svetovalna pogodba

ENERGOS, Poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o.

Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana,

SI56 2900 0005 5636 632

20.1.2015

10.200 EUR + DDV

 

20.1.-6.3.2015

 

9.

Svetovalna pogodba

Pekin & Bayar Law Firm, Istanbul, Turčija

AHULAR SOKAK NO:15 , 34337 ETİLER, İSTANBUL

TR 360006200034000009091444

2.2.2015

5.200 EUR + stroški

 

enkratna storitev

 

10.

Intelektualne storitve

CCV Adria d.o.o.

Pučki trg 1, 52449 Červar – Poreč, Hrvaška,

HR1324020061100613010

3.2.2015

5.420 EUR + stroški

2.710 EUR

3.2.2015 - 31.3.2015

 

11.

Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov

CCV KPMG Slovenija d.o.o.

Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana TRR: SI56 2900 0000 1851 102

HR1324020061100613010

26.4.2014

28.000 EUR + DDV

15% po podpisu 35% po 1. fazi 45% po zaključku 5% po predložitvi revizijskega poročila

Po predložitvi revizijskega poročila

 

12.

Donatorska pogodba

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju, Rue du Commerce 44, 1000 Bruselj, Belgija

24.6.2015

1.000 EUR + DDV

 

 

Enkratna storitev

13.

Donacija

Mrs Hueyda El Saied in The Children’s Human Rights Centre of Albania (CRCA)

22.5.2015

208,55 EUR

 

 

Enkratna storitev

14.

Svetovalna pogodba

ENERGOS, Poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o.

Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana,

SI56 2900 0005 5636 632

01.04.2015

23.400,00 EUR + pripadajoči znesek DDV

 

 

01.04. - 30.06.2015

15.

Svetovalna pogodba

ENERGOS, Poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o.

Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana,

SI56 2900 0005 5636 632

01.7.2015

16.500,00 EUR + pripadajoči znesek DDV

 

 

01.07. - 01.01.2016

16.

Svetovalna pogodba

MGP, Matej Gal Pintar s.p.

01.7.2015

18.000,00 EUR + morebitni pripadajoči znesek DDV

 

 

01.07. - 31.12.2015

17.

Svetovalna pogodba

Odvetniška pisarna Žibert d.o.o.

30.6.2015

plačilo po porabljenem času - svetovalna ura za porabljen čas je 110 € + DDV

 

 

Enkratna storitev

18.

Svetovalna pogodba

Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.

22.5.2015

svetovalna ura 60 € + pripadajoči znesek DDV - plačilo po porabljenem času

 

 

Od 01.07.2015 dalje

19.

Svetovalna pogodba

PD8

05.1.2015

1.300,00 EUR + DDV

 

 

 

05.01. - 30.06.2015

20.

Svetovalna pogodba

KPMG LLC

24.8.2015

20.000,00 GBP

 

 

Enkratna storitev

21.

Svetovalna pogodba

RMG, Pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o. 

20.5.2015

1.950,00 EUR

 

 

Enkratna storitev

22.

Svetovalna pogodba

RMG, Schweibert Lessmann & Partner Oberlindau 54-56, 60323 Frankfurt am Main, Nemčija 

22.6.2015

plačilo po porabljenem času Svetovalna ura 100 – 300 EUR

 

 

Nedoločen čas

23.

Svetovalna pogodba

Aviation Strategy & Concepts, rue de la loi 23 1040 Brussels, Belgija, TRR 363-1051777-46

01.04.2015

 

Mesečno plačilo

2000 EUR

30.08.2015

24.

Svetovalna pogodba

ADVOKATSKA KANCELARIJA HUSKIĆ - advokat Nusmir Huskić, ul Dolina 2, Sarajevo

18.06.2015

 

1.950 EUR

800 EUR

Enkratna storitev

25.

Poslovno sodelovanje

MILAN KRAJNC s.p., Donova cesta 16, 1215 Medvode

15.12.2015

 

3.000 EUR mesečno

3.000 EUR mesečno

15.12.2015 do 15.3.2016

26.

Donatorska pogodba

Aeroklub letalska šola Celje, Medlog 20,3000 Celje

6.2.2016

 

172 EUR

Vrednost letalske vozovnice ob izdaji

Enkratna storitev

27.

Donatorska pogodba

Mateja Žnidarič, Ul. carja Lazarja 9, 2000 Maribor

24.2.2016

 

350 EUR

Vrednost letalske vozovnice ob izdaji

Enkratna storitev

28.

Donatorska pogodba

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

22.7.2015

 

138,62 EUR

Vrednost letalske vozovnice ob izdaji

Enkratna storitev

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta Adrie Airways, d.o.o. in uprave Adrie Airways, d.o.o. v letu 2013

Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2013

(V EUR)

Sejnine

Fiksni del

prejemkov

Povračila

stroškov

Skupaj

Sergej Goriup

4.000

11.000

252

15.252

Tone Pekolj

4.275

12.000

60

16.335

Silva Rogelj

6.010

8.000

13

14.023

Darja Mataj

5.152

10.167

242

15.560

Andrej Bošnjak

3.685

8.000

206

11.891

Tadej Pojbič

4.275

8.000

240

12.515

Skupaj:

23.397

57.166

1.014

85.576

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% (osemdeset odstotkov) siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.000,00 (osemtisoč 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% (petdeset odstotkov) doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Prejemki predsednika uprave v letu 2013

(V EUR)

Fiksni del

prejemkov

Povračila

stroškov

Drugi prejemki in bonitete

Skupaj

Mark Anžur

117.405

1.852

5.696

124.926

Skupaj:

117.405

1.852

5.696

124.926

 

Prejemki predsednika uprave v letu 2014

(V EUR)

Fiksni del

prejemkov

Povračila

stroškov

Drugi prejemki in bonitete

Skupaj

Mark Anžur

126.628

4.533

875

132.036

Skupaj:

126.628

4.533

875

132.036

Drugi prejemki in bonitete vključujejo regres za letni dopust ter bonitete za zavarovalne premije.

 

Prejemki predsednika uprave v letu 2015

(V EUR)

Fiksni del

prejemkov

Povračila

stroškov

Drugi prejemki in bonitete

Skupaj

Mark Anžur

119.040

2.527

1.240

122.808

Skupaj:

119.040

2.527

1.240

122.808

Drugi prejemki in bonitete vključujejo regres za letni dopust ter bonitete za zavarovalne premije.

Prejemki članov uprave (predsednika uprave) so določeni v skladu z določbami Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti  ZPPOGD ter na podlagi Pravil o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel nadzorni svet na svoji 13. seji dne 20.12.2012.

Osnovna plača obsega bruto plačilo, z vključenimi vsemi dodatki, nezmanjšano za davke in prispevke in ne dosega petkratnika povprečne bruto plače izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu.

Predsedniku uprave se enkrat letno, po sprejemu letnega poročila, lahko izplača spremenljivi prejemek za uspešnost poslovanja, in sicer največ v višini 30 odstotkov letne osnovne bruto plače v tem poslovnem letu. Pri določitvi spremenljivega prejemka se upoštevajo merila uspešnosti. Kot merila za merjenje uspešnosti predsednika uprave pri oceni uspešnosti poslovanja se upoštevajo kazalci iz letnega poslovnega načrta in drugih planskih dokumentov ter izpolnjevanje oziroma preseganje le-teh. Spremenljivi prejemek se izplača na podlagi sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet družbe najkasneje 60 dni po sprejemu letnega poročila družbe, in sicer se izplača 50 odstotkov tako določenega spremenljivega prejemka v 15 dneh po sprejemu sklepa nadzornega sveta in 50 odstotkov po poteku dveh (koledarskih) let od datuma sklepa nadzornega sveta. Če predsedniku uprave mandat preneha pred potekom tega obdobja in če je opravljal funkcijo predsednika uprave manj kot dve koledarski leti, mu 50 % spremenljivega prejemka ne pripada. Če je funkcijo predsednika uprave opravljal več kot dve koledarski leti, mu ob prenehanju mandata pripada tudi izplačilo preostalih 50 odstotkov spremenljivega prejemka. Predsednik uprave je upravičen do sorazmernega dela spremenljivega prejemka za posamezno poslovno leto, če je funkcijo predsednika uprave opravljal le del tega poslovnega leta. Predsednik uprave je dolžan vrniti družbi prejeti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Če nadzorni svet odpokliče predsednika uprave iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov, opredeljenih z Zakonom o gospodarskih družbah, potem takšna razrešitev učinkuje z dnem, ki ga določi nadzorni svet. V tem primeru pripada predsedniku uprave odpravnina v višini treh (3) povprečnih bruto plač predsednika uprave v preteklem letu, vendar pod pogojem, da predsednik uprave ne sklene z družbo nove pogodbe o zaposlitvi.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo Adria Airways, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov pr@adria.si ali preko navadne pošte na:

Adria Airways, d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ-C.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.