Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

1. Organizator

Organizator nagradne igre z nazivom »Leti z Adrio, spoznaj Laibach« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom. (v nadaljevanju: organizator). Tehnični izvajalec nagradne igre je podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: tehični izvajalec).

2. Potek

Nagradna igra poteka v družabnem omrežju Facebook, na strani https://www.facebook.com/AdriaAirways, pri čemer Facebook ni pokrovitelj natečaja, niti ni natečaj na nikakršen način povezan z njim.

3. Namen

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways« in Facebook strani: https://www.facebook.com/AdriaAirways.

4. Trajanje

Nagradna igra bo potekala od 3. 10. 2014 do 12. 10. 2014 do 24:00.

5. Sodelovanje

Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki v času trajanja nagradne igre na Facebook strani Adria Airways objavijo fotografijo samih sebe z letakom, ki ga natisnejo na spletni strani https://www.adria.si/, z dodanim svojim imenom in oznako #flyadria.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Adrii Airways d.d. in zaposleni pri podjetju Innovatif. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

6. Potek nagradne igre

Na Facebook strani in na spletni strani Adrie Airways so posamezniki pozvani, da:

 • si na spletni strani https://www.adria.si/sl/nagradne-igre/leti-z-adrio-spoznaj-laibach/igra/ natisnejo pripravljen letak za sodelovanje v nagradni igri,
 • na letak napišejo svoje ime,
 • se z letakom fotografirajo na čim bolj izviren način in na čim bolj izvirni lokaciji,
 • na Facebook strani Adrie Airways objavijo fotografijo,
 • in ji dodajo oznako #flyadria.

Vse fotografije, ki ustrezajo pogojem nagradne igre, se bodo uvrstile v izbor za nagrade (potek izbora je v 10. točki), po koncu nagradne igre pa objavile na Facebook strani Adrie Airways kot album, kjer bo potekal tudi izbor nagrajencev.

7. Avtorske pravice objavljenih fotografij

Udeleženec nagradne igre jamči, da je objavljena fotografija njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo.

Udeleženec nagradne igre organizatorju dovoljuje neodplačno prikazovanje fotografije v galeriji na Facebook strani in spletni strani Adrie Airways, kot tudi v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja, v vseh sredstvih javnega obveščanja ter na svetovnem spletu za namene promocije nagradne igre in za namene promocije organizatorja nagradne igre ter njegovih storitev.

8. Nagradni sklad

Izbranih bo 5 avtorjev fotografij, ki bodo vsak posebej prejeli nagrado za 2 osebi:

 • Polet do Lodža na Poljskem in ogled Festivala Soundedit, z nočitvijo in možnostjo, da spoznajo člane skupine Laibach, ki bo na festivalu nastopila in bo nanj letela z istim letalom.

Vrednost nagrade je: 800 EUR

Nagradni sklad vsebuje:

 • 10 x polet z letalom Adrie Airways do Lodža na Poljskem,
  • 24. 10. iz Ljubljane (preko Münchna) v Lodž
  • 26. 10. iz Lodža (preko Münchna) nazaj v Ljubljano
  Let do Lodža je preko Münchna, kjer je Adria Airways dejanski prevoznik. Rezervacija vozovnice do 22. 10. 2014.
 • 10 x vstopnico za Festival Soundedit (http://soundedit.pl/2014/?lang=en), ki bo potekal od 24. do 25. 10.,
 • 10 nočitev v hotelu DoubleTree by Hilton.

9. Podeljevanje nagrad

Nagrade bodo podeljene tistim sodelujočim, ki bodo v času trajanja nagradne igre na Facebook strani Adrie Airways objavili fotografije, ki bodo prejele najboljše ocene komisije.

Izbor nagrajencev bo potekal v tednu od 13. do 17. 10. 2014, nagrajenci pa bodo znani najkasneje 17. 10. 2014 čez dan.

10. Komisija

Komisijo bodo sestavljali:

 • Predstavnik organizatorja nagradne igre,
 • Predstavnik skupine Laibach,
 • Ljubitelji Facebook strani Adria Airways, ki bodo v galeriji vseh sodelujočih fotografij s komentarji in všečki izbrali najljubšo fotografijo.

Komisija bo pri izboru sledila naslednjim kriterijem:

 • upoštevanje navodil,
 • izvirnost motiva in lokacije,
 • sporočilnost,
 • kompozicija.

Izbor bo potekal v albumu na Facebook strani Adrie Airways, po koncu nagradne igre.

11. Objava nagrajencev

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Adrie Airways, najkasneje 17. 10. 2014.

12. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni s komentarjem na svoje objave, v katerem bodo pozvani, da naj organizatorju v roku 72 ur v zasebnem sporočilu ali na facebook@adria.si posredujejo svoje kontaktne podatke.

13. Prevzem nagrad

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci morajo organizatorju nagradne igre v roku 72 ur po tem, ko bodo z imenom ali psevdonimom, ki ga uporabljajo na omrežju Facebook, objavljeni na Facebook strani Adrie Airways in hkrati preko komentarjev pozvani k posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) za nadaljno obveščanje o prevzemu nagrade. Preko elektronskega naslova bodo nagrajenci kasneje pozvani, da organizatorju posredujejo še svojo davčno številko za potrebe akontacije dohodnine.

Posamezni sodelujoči lahko prejme le eno glavno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati in ni izplačljiva v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je bil za nagrado določen nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelujočega v nagradni igri, oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, odkloni prevzem nagrade, izvajalcu v roku ne sporoči potrebnih podatkov za prevzem nagrade ali izvajalec pri udeležencu ugotovi nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrada ne podeli. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kateri koli drug namen.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

14. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebooka in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega mesta https://www.adria.si/, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.

15. Odgovornosti in pravice sodelujočega

Sodelujoči v nagradni igri je v celoti odgovoren za objavljeno vsebino. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

 • ki vsebujejo kakršne koli podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katere koli pravice tretjih oseb,
 • ki bi lahko povzročile kakršno koli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo,
 • ki vsebujejo motive ali drugo gradivo znanih oziroma javnih oseb, glasbenikov, politikov, igralcev, športnikov, risanih ali računalniških junakov ipd,
 • ki vsebujejo motive ali drugo gradivo, pri katerem obstaja avtorska pravica nekoga drugega,
 • ki vsebujejo imena podjetij in tržnih znamk, logotipe, slogane, umetniška dela, zaščiteno gradivo ali tržne znamke,
 • ki vsebujejo žaljive in izzivalne slike, grafike oziroma drugo gradivo z verskimi, rasističnimi, sovražnimi, nasilnimi ali političnimi sporočili v vseh oblikah,
 • ki vsebujejo žaljive motive ali motive s seksualno vsebino in goloto ali delno goloto,
 • ki vsebujejo motive, ki prikazujejo tobak, droge, igre na srečo, strelno orožje ali farmacevtske izdelke,
 • ki vsebujejo motive državnih ali nacionalnih simbolov,
 • ki vsebujejo telefonske številke, naslove, spletne naslove, številke računov ali osebnih številk,
 • ki vsebujejo nabožne vsebine in podobe, ki prikazujejo mnenja ali prepričanja političnih ali religioznih skupin,
 • ki vsebujejo podobe, ki prikazujejo nelegalno ali protidružbeno vedenje in kulturno ali družbeno občutljive teme,
 • ki vsebujejo motive, simbole ali logotipe olimpijskih iger ali drugih športnih tekmovanj ali dogodkov,
 • ki vsebujejo besedila in slogane marketinških ali promocijskih sporočil,
 • ki vsebujejo kletvice, obrekovanja ali vsebine, ki kršijo kakršna koli pravila ali zakone, ki so jim podvrženi,
 • ki vsebujejo besedila v tujem jeziku ali tuji pisavi,
 • ki vsebujajo črtne kode,
 • ki vsebujejo kakršne koli oblike samopromocije (osebna/poslovna kartica, vizitka),
 • ki vsebujejo vsebine in grafične dizajne, ki bi lahko kakor koli drugače ogrozili ugled ali povzročili škodo organizatorju nagradne igre.

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo nagradni igri ter omogočilo njeno zlorabo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebin, ki so v nasprotju s temi pravili, ne objavi ali jih umakne s spletnega mesta in udeleženca, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradne igre.

Sodelujoči, ki objavi fotografijo, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

16. Davki in akontacija dohodnine

Ker vrednost nagrade presega 42 EUR, bo organizator za prejemnike nagrad odvedel akontacijo dohodnine od vrednosti nagrade v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino dolžni organizatorju posredovati svojo davčno številko. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

17. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri, so varovani v skladu s tem členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov, nagrajenih fotografij in posnetkov s podeljevanja nagrade v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih natečaja, prevzema nagrade in za namen drugih promocijskih aktivnosti organizatorja natečaja.

18. Dostop do pravil natečaja

Pravila natečaja so objavljena na spletni strani https://www.adria.si/ in vseskozi dostopna ter na vpogled vsem sodelujočim.

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski bodisi kateri koli drugi obliki.

19. Splošne določbe

Zapoznelih in nepopolno objavljenih fotografij v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli po e-pošti adria.airways@adria.si ali pisno na naslov Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 3 .10. 2014