Znana je nagrajenka igre Najljubši kotiček Amsterdama:

  • Nina Žvanut

Nagrajenki čestitamo!