Adria>Novo poslovodstvo družbe

Novo poslovodstvo družbe

Avtor: Adria Airways

Nadzorni svet Adrie Airways je imenoval novega predsednika uprave in odgovornega vodjo družbe, in sicer dosedanjega direktorja komercialnega sektorja g. Marka Anžurja.

Obveščamo vas, da je nadzorni svet Adrie Airways d.d. na svoji redni seji dne 20.12.2012 soglasno sprejel odločitev in iz ekonomsko poslovnih razlogov odpoklical predsednika uprave in odgovornega vodjo g. Klemna Boštjančiča in za predsednika uprave in odgovornega vodjo (po predhodno prejetem soglasju Agencije za civilno letalstvo glede sprejemljivosti za opravljanje funkcije odgovornega vodje) imenoval dosedanjega direktorja komercialnega sektorja g. Marka Anžurja, ki bo opravljal naloge predsednika uprave do izvedbe javnega razpisa za izbor novega predsednika uprave, vendar največ za obdobje šestih mesecev. Nadzorni svet namerava v roku 45 dni objaviti javni razpis za zbiranje prijav za novega predsednika uprave.

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si