Adria>Poziv potencialnim investitorjem

Poziv potencialnim investitorjem

Avtor: Adria Airways

Objavljen poziv potencialnim investitorjem k izkazu interesa za nakup deleža v Adrii Airways.

Danes so Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, PDP Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Nova Ljubljanska Banka d.d., Abanka Vipa, d.d., Hypo Alpe-Adria Banka d.d. in UniCredit Banka Slovenija d.d. objavili poziv potencialnim investitorjem k izkazu interesa za nakup deleža v Adrii Airways.

Lastniki in družba sama že več časa aktivno vodijo postopek iskanja strateškega partnerja, kar je tudi eden izmed predvidenih ukrepov prestrukturiranja družbe. Objava navedenega poziva je zgolj ena izmed aktivnosti, na podlagi katere pričakujejo lastniki še dodaten odziv s trga. Naprodaj je 74,87% vseh delnic družbe, saj želi Republika Slovenija obdržati 25% plus eno delnico.

Vsak, ki bo na podlagi objavljenega poziva izkazal interes, bo po podpisu dogovora o zaupnosti in varovanju podatkov lahko prejel več informacij o predmetu prodaje in nadalje sodeloval pri nakupu delnic. Rok, naveden v objavljenem pozivu, ne predstavlja roka za oddajo zavezujoče ponudbe, temveč rok, do kdaj lahko potencialni investitorji izkažejo interes za nakup. Sam zaključek postopka prodaje je skladno z delniškim sporazumom predviden v prvi polovici leta 2013, s sklepom prodajalcev pa se lahko podaljša.

Priponke