Adria>Preiskava Evropske komisije

Preiskava Evropske komisije

Avtor: Adria Airways

Adria Airways je bila danes, 20. novembra 2012 neuradno obveščena, da je Evropska komisija odprla postopek preiskave državnih ukrepov v korist družbe.

Adria Airways je bila danes, 20.novembra 2012 neuradno obveščena, da je Evropska komisija odprla postopek preiskave državnih ukrepov v korist družbe v obdobju od leta 2007 do 2011. Ker smo v zadnjem obdobju v zvezi s tem v rednem kontaktu s predstavniki Republike Slovenije in posredno tudi z Evropsko komisijo, je današnja odločitev za družbo pričakovana. Poudarjamo, da je tudi v interesu Adrie Airways, da se dokaže, da so bili vsi dosedanji ukrepi izpeljani skladno z veljavno zakonodajo.

Adria Airways meni, da dokapitalizacije v letih od 2007 do 2011 in prodaja delnic hčerinske družbe Adria Airways Tehnika d.d. ne predstavljajo državne pomoči, saj so vse investicije izpolnjevale kriterije načela vlagatelja v tržnem gospodarstvu (angl. MEIP - Market Economy Investor Principle).

Adria Airways bo v celotnem postopku preiskave, za katerega družba ocenjuje, da bo trajal več kot eno leto, nudila neomejeno pomoč in podporo vpletenim s ciljem dokazati upravičenost ukrepov, ki so predmet preiskave.

Korporativno komuniciranje
T: +386 (0)4 259 4506
F: +386 (0)4 259 4572
E: pr@adria.si