Informacije objavljene po 64. členu ZSDH-1

Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora

Uprava

Predsednik uprave

Mark Anžur je izkušnje nabiral pri številnih mednarodnih družbah, Adrii Airways pa se je pridružil aprila 2012 kot strokovnjak za strateško prodajo in trženje. Na Univerzi v Ljubljani je diplomiral iz ekonomije (diploma leta 1996, magisterij leta 2001).

Svojo poklicno pot je začel s prodajo in trženjem izdelkov široke potrošnje, kjer je bil zadolžen za upravljanje preobrata, razvoj blagovne znamke in prodajo podjetja Intertrade d. d. Po krajšem obdobju dela kot iskalec kandidatov za zaposlitev (headhunter) se je leta 2003 zaposlil pri družbi Bramac, ki je del vodilnega svetovnega proizvajalca strešnih materialov, kot direktor prodaje in trženja za slovenski trg. Leta 2004 je napredoval na mesto generalnega direktorja družbe Bramac Slovenia. Zaslužen je bil za uspešen preobrat družbe v eno najbolj dobičkonosnih v državi (40-odstotna donosnost lastniškega kapitala). Leta 2006 je prevzel odgovornost za več Bramacovih mednarodnih trgov. Leta 2008 je opravil izobraževanje iz strateškega menedžmenta na švicarski univerzi St. Gallen. Leta 2011 se je zaposlil pri družbi A. T. Kearney kot strokovnjak za strategijo, prodajo in trženje. Vodil je številne projekte, osredotočene na razvoj strategij, učinkovito prodajo in trženje ter upravljanje preobrata, za večje mednarodne stranke v Sloveniji, Združenih arabskih emiratih in drugje.

Njegovi hobiji so tek, plavanje in jadranje.

Predsednik uprave družbe Adria Airways je postal 21.12.2012, sprva za obdobje 6 mesecev, 14.6.2013 ga je Nadzorni svet imenoval za mandatno obdobje 4 let.

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta

Tone Pekolj je po izobrazbi magister ekonomskih znanosti Ekonomske fakultete v Ljubljani (diploma leta 2002, magisterij leta 2005).

Svojo poklicno pot je začel v Generali Zavarovalnici d.d., kot strokovni sodelavec za zakladništvo in finance, kjer je bil zadolžen za upravljanje premoženja ter za sodelovanje na mednarodnih projektih Generali zavarovalnice d.d. predvsem s področja Risk managementa ter Asset managementa. Leta 2008 se je zaposlil v Abanki Vipi d.d., kot vodja oddelka podjetniških financ, kjer je vodil in deloval na  projektih s področij postopkov združitev in prevzemov (avtomobilska industrija, trgovina, kemična industrija, lesna industrija), postopkov izdaje vrednostnih papirjev in  uvrstitve vrednostnih papirjev na organizirani trg, ocenjevanja investicijskih projektov, izdelave in ocenjevanja poslovnih načrtov, vrednotenja podjetij oz. deležev podjetij ter upravljanja s kapitalskimi naložbami. Aktivno je deloval oz. vodil strateške projekte banke (dokapitalizacija, združevanje, izvedba skrbnih pregledov, AQR,  načrt prestrukturiranja). Leta 2014 je napredoval na delovno mesto direktorja sektorja investicijskega bančništva in bil odgovoren za poslovanje klasičnih storitev investicijskega bančništva (borzno posredovanje, podjetniške finance in analize), upravljanje sredstev (vzajemni pokojninski sklad in individualno upravljanje premoženja) in trgovanje s plemenitimi kovinami.  Avgusta 2014 je postal partner v družbi KF Finance, kjer deluje predvsem na področju M&A in prestrukturiranja podjetij.

Je član Združenja nadzornikov Slovenije.

Njegovi hobiji so tek in kolesarjenje.

Član nadzornega sveta je postal 19.12.2011, predsednik nadzornega sveta pa 24.4.2012.

Sergej Goriup
Član nadzornega sveta Adrie Airways je postal 19.12.2011, namestnik predsednika nadzornega sveta pa 24.4.2012

Tadej Pojbič – Inženir Logistike je svoje več kot 20-letne izkušnje nabiral v različnih podjetjih in opravljal dela od referenta do direktorja podjetja in člana uprave.
Svojo poklicno pot je začel leta 1993 na Intereuropi d.d., Filiala Brnik, kjer je kot referent za avio pošiljke skrbel za prevzem in odpremo pošiljk. Med službovanjem na Brniku je opravil tudi osnovni kargo tečaj za prevoz blaga v zračnem prometu. Leta 1996 je bil premeščen v Filialo Ljubljana kot vodja izvoznega referata, samostojni organizator transporta in kasneje kot vodja Izvoza. Leta 2002 se je zaposlil v podjetju Maersk Adria, kot komercialni direktor za področje Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, odgovoren za razvoj trgov in povezavo feeder ladij z matičnimi pristnišči. Leta 2005 je Maersk ustanovlil podjetje Maersk Logistics d.o.o., katerega direktor je postal za celotno regijo Balkana, kjer je bil odgovoren za prodajo storitev in nadgradnjo logističnih procesov za obstoječe globalne stranke Maersk Line kot tudi pridobivanje novih. Leta 2006 je bil ustanovljen Maersk Logistics d.o.o. na Hrvaškem za pokrivanje hrvaškega in bosanskega trga. Leta 2007 zagotovil prve direktne zbirne linije za luko Koper iz 42 različnih luk na dalnjem vzhodu. Leta 2008 se pridružil podjetju Engrotuš d.d. in kot Direktor Logistike bil zadolžen za razvoj in posodobitev logističnih procesov. Leta 2010 skupaj z ekipo zaključil avtomatizacijo logističnih procesov v centralnem skladišču Engrotuša d.d., ter v letu 2011 napredoval v Izvršnega direktorja za Logistiko in v 2013 v Izvršnega direktorja za Logistiko in nabavo v Engrotuš d.d.
Oktobra 2013 sprejel odločitev o samostojni poti, kjer še danes dela kot prokurist v podjetju OPTILOG d.o.o. ter svetovalec za področje Oskrbovalnih verig, logistike, posodobitve poslovnih procesov v podjetjih.

Njegovi hobiji so motociklizem, kolesarjenje in golf.

Član nadzornega sveta Adrie Airways je postal 18.5.2012.

Andrej Bošnjak
Član nadzornega sveta Adrie Airways je postal 21.4.2012.

Silva Rogelj
Članica nadzornega sveta Adrie Airways je postala 19.12.2011.

Darja Mataj
Članica nadzornega sveta Adrie Airways je postala 19.12.2011.

Izjava o povezanih strankah in poslih s povezanimi strankami