Adria>O družbi >Podjetje>Lastniška struktura

Lastniška struktura

Status lastništva Adrie Airways 16. 5. 2016

 

AA INTERNATIONAL AVIATION HOLDING GmbH

S.2111

99,14%

7576725

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

S.122

0,82%

62447

KOMPAS d.d.

S.11

0,01%

1041

PALMA, d.o.o., Celje

S.11

0,01%

1041

MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJNIN

S.125

0,00%

163

INDIVIDA d.o.o. - v stečaju

S.11

0,00%

153

AAR - Pravna skupnost

S.1311

0,00%

288

VZMD

S.11

0,00%

92

DRUŠTVO MDS

S.15

0,00%

1

MALI DELNIČARJI

S.14

0,01%

494

SKUPAJ

 

100,00%

7642445