Adria>O družbi >Podjetje>Lastniška struktura

Lastniška struktura

Status lastništva Adrie Airways (31. 1. 2013)

  • Republika Slovenija: 69,86 %
  • Nova Ljubljanska Banka: 19,62 %
  • HYPO ALPE ADRIA BANK: 1,80 %
  • ABANKA: 4,73 %
  • UNICREDIT: 1,76 %
  • PDP d.d.: 2,07 %
  • Ostali: 0,16 %

Obvestila in gradiva