Adria>O družbi >Podjetje>Lastniška struktura

Lastniška struktura

Status lastništva Adrie Airways 29. 8. 2016

AA INTERNATIONAL AVIATION HOLDING GmbH

S.2111

100,00%

7642445