Adria>O družbi >Podjetje>Lastniška struktura

Lastniška struktura

Status lastništva Adrie Airways (5. 6. 2014)

Lastniška struktura na dan 5. junij 2014

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

S.1311

69,87%

2475000

DUTB, d. d.

S.122

19,63%

695233

ABANKA d.d.

S.122

4,74%

167750

PDP, d.d.

S.11

2,08%

73510

HYPO BANK D.D.

S.122

1,81%

64050

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

S.122

1,76%

62447

KOMPAS d.d.

S.11

0,03%

1041

PALMA, d.o.o., Celje

S.11

0,03%

1041

INFOND d.o.o., PE Infond Global, mešani

S.123

0,03%

991

MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - PRVI POKOJNIN

S.125

0,00%

163

INDIVIDA d.o.o.

S.11

0,00%

153

AAR - Pravna skupnost

S.1311

0,01%

288

OPUŠČENI VP

 

0,00%

72

MALI DELNIČARJI

S.14

0,02%

706

SKUPAJ

 

100,00%

3542445

Prevzem delnic družbe Adria Airways d.d.

Družba je bila dne 5.6.2014 s strani Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. obveščena, da je DUTB d.d. od NLB d.d. kupila 695.233 rednih kosovnih delnic družbe Adria Airways d.d., ki predstavljajo 19,63% delež osnovnega kapitala družbe.

Prenehanje preseganja pomembnega deleža v družbi Adria airways d.d.

Družba je bila dne 6.6.2014 s strani Nove Ljubljanske banke d.d. obveščena o prenehanju preseganja 15-odstotnega praga pomembnega deleža, ki ga je imela NLB d.d. v družbi Adria Airways d.d.