Adria>O družbi >Podjetje>Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

Osnovni podatki družbe

Družba: Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik, d. o. o.
Skrajšano ime: Adria Airways, d. o. o.
Sedež družbe: Zgornji Brnik 130h
Poštna številka in kraj: 4210 Brnik – Aerodrom
Država: Slovenija
Telefon: +386 (0)4 255 9000
Telefaks: +386 (0)4 259 4572
Spletni naslov: www.adria.si
e-pošta:

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018: 502
Leto ustanovitve: 1961
Matična številka: 5156505000
Davčna številka: SI 51049406
Številka vpisa v sodni register: 200707732
Vložna številka: 10135200
Osnovni kapital družbe: 3.285.000,00 EUR