Adria Airways Logo Adria Airways

Strel v polno

Besedilo: Alja Bukovec Fotografije: Arhiv Kaval Group

Kaj imajo skupnega Trnovo – pradomovina ljubljanskih solat, Spomin na barjansko govejo in gosjo pašo, Iz ribjega tovora mestnih furmanov in morda še Kaj je (tudi) tovoril Martin Krpan?

Adria Airways strelec restavracija1 min
Foto: Peter Irman

Vse našteto se naslanja na pripovedi iz preteklosti Ljubljanske kotline, zgodbe zapisane v zaprašenih knjigah, zgodbe, ki so se skozi čas prenašale od starejših generacij na mlajše in so gradniki bogate kulturne dediščine tega prostora. Vse so pripovedi o ljudeh in prostoru. Od nedavnega pa lahko te delce zgodovine začutite tudi z vonjem, okusom in očesom...

Nad starim mestnim jedrom riše grajski hrib z ljubljanskim gradom značilno veduto Ljubljane. Tam v grajskih zidovih lahko preberemo odkrite in skrite plasti časa. Na podlagi arheoloških najdb zgodovinarji pravijo, da naj bi bil poseljen že v mlajši bronasti in železni dobi. Sam objekt gradu je rastel organsko kot naselbina pod njim; iz majhne trdnjave, zgrajene v 12. stoletju, so ji skozi stoletja dodajali obrambne stolpe, obzidje, kapelo, širili bivanjske prostore.

Vse dokler ni v 17. stoletju deželni glavar zapustil graščine in se s svojim uradom dokončno preselil v mesto. Takrat je z izgradnjo grajskih ječ začelo življenje na gradu zamirati in kar več sto let čakalo na novo poglavje. Zadnje se je pričelo z obsežno prenovo, ki po štiridesetih letih le počasi dobiva svoj epilog in odpira gradu nad mestom priložnost za novo življenje. 

Adria Airways strelec restavracija2 min
Foto: Dragan Arrigler

Na javnem arhitekturnem natečaju v 70. letih je bil izbran projekt prenove arhitektov Eda Ravnikarja ml., Majde Kregar in Mihe Kerina, katerega glavni koncept je bil prikazati različne zgodovinske plasti graščine. Arhitekti so predvideli obnovo vsakega od posamičnih traktov in umestitev vseh servisnih prostorov pod osrednje grajsko dvorišče, kar je zaradi tehnološke zahtevnosti podaljšalo prenovo do današnjega dne. S to zadnjo temeljito prenovo razkriva ljubljanski grad vse svoje pretekle vloge, obenem pa se odpira meščanom in tujim obiskovalcem s kakovostno kulinarično, umetniško in kulturno vsebino.

Adria Airways strelec restavracija3 min
Foto: Dragan Arrigler

Pomemben korak k temu je bilo dokončanje trakta K ali stolpa Strelcev v letu 2012. Tik ob glavni vhodni veži gradu tako skrivajo zašiljena lesena vrata vhod v ponovno oživljen stolp, ki naj bi bil zgrajen v začetku 16. stoletja. Njegova vloga takrat je bila predvsem obrambne narave – sprva naj bi bil polkrožni flankirni stolp na dvoriščni strani nepozidan in poravnan z obstoječo linijo grajskega obzidja. Kasneje so ga dogradili in povišali, da je služil kot smodiščni stolp z obrambno galerijo v nadstropju. Iz teh časov so še zdaj ohranjene številne strelne line.

Konec 19. stoletja naj bi bili prostor v pritličju začasno uporabljali kot skladišče za slamo. V nadstropju je takrat delovala knjigoveznica. Vendarle je vse do začetka 20. stoletja celotni kompleks gradu navkljub pobudam za prenovo bolj ali manj propadal. Delno realizirane so bile šele ideje arhitekta Plečnika v zgodnjih 30-ih letih, ko so po njegovih načrtih uredili območje Šanc in slemenski drevored kostanjev.

Naslednji korak je bil načrt Plečnikovega učenca, arhitekta Borisa Kobeta, ki je vodil postopno prenovo gradu v 40. letih. Takrat so obsežno obnovili tudi stolp Strelcev ter v njem uredili priljubljeno pivnico v pritličju in restavracijo s teraso v nadstropju. Arhitekt Kobe je v polkrožnem prostoru zasnoval polžaste stopnice, zanimiv sistem premične opreme za pivnico in restavracijo, ter obodne stene likovno obogatil s poslikavami v tehniki izpraskanec ali sgraffito. Poslikave prikazujejo motive iz slovenskih narodnih pesmi. Poslikala sta jih akademski slikar Marij Preglej in sam arhitekt Kobe. Potem ko je restavracija konec šestdesetih let zaprla svoja vrata in je stolp bolj ali manj zopet čakal na boljše čase, so bile poslikave že skoraj popolnoma uničene. Na srečo so jih ob zadnjem posegu z uspešnim sodelovanjem restavratorjev, konzervatorjev, arhitektov in izvajalcev rešili propada. 

V obnovljenem stolpu je konec leta 2012 odprla svoja vrata restavracija Strelec – Kaval group, ki se opira na številne sledi iz preteklosti, vtisnjene v debele zidove stolpa.

Tako se nam danes, ko se povzpnemo v nadstropje stolpa Strelcev, pred nami spet odpre polkrožni prostor, ki ga zaznamuje ta markantni obod restavriranih poslikav Kobeta in Preglja. Nov prostor je organiziran okrog okrogle marmornate mize, okoli katere se koncentrično vrstijo unikatni stoli in mize slovenskega oblikovalca Tonija Kancilje in mizarskih mojstrov mizarstva Bolčič. Kolorit in materialnost novih pohištvenih elementov izhajata iz specifičnega obstoječega ambienta za grobimi grajskimi zidovi in poslikavo, a z načinom obravnave pohištvenih detajlov dosežejo izrazito sodoben izgled. Po prostoru se prav tako z motivi s sten spogledujejo plastike rajskih ptic in beneških konjev Oskarja Kogoja ter nadaljujejo pripoved o križišču kultur in pokrajin, ljudskega in umetnosti.

Adria Airways strelec restavracija4 min
Foto: Peter Irman

Posebno pozornost si zasluži tudi sam jedilni list, ki je rezultat sodelovanja etnologa prof. Janeza Bogataja s chefom Igorjem Jagodicem, podpisanim pod vsak krožnik na jedilnem listu. Strelnim linam in ljudskim pripovedkam na zidovih so se s to oživitvijo pridružile zgodbe sodobnega slovenskega oblikovanja, obrti in srednjeveške kulinarike ter tako skupaj predstavljajo prepletanje tradicionalnega ljudskega z vrhunsko umetnostjo preteklih in sodobnih oblikovnih dosežkov tega prostora. Doživetje prostora, njegove atmosfere je tako resnično preplet čutnih dražljajev, kjer lahko vidimo in okusimo čas ob poslušanju mesta pod njim. 

 

Adria In-Flight Magazine 6, dec/jan 2013/14