Adria>Mastercard preusmeritev>Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni akciji: Adria in MasterCard nagrajujeta

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni akciji: Adria in MasterCard nagrajujeta

1. Organizator

Organizator nagradne akcije z nazivom »Adria in MasterCard nagrajujeta« (v nadaljevanju: nagradna akcija) je podjetje Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom. (v nadaljevanju: organizator). Tehnični izvajalec nagradne akcije je podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: tehični izvajalec).

2. Potek

Nagradna akcija poteka na slovenski različici strani https://www.adria.si/.

3. Namen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Adria Airways« in »MasterCard« in profila »MyAdria« ter plačevanja s plačilno kartico »MasterCard«.

4. Trajanje

Nagradna akcija bo potekala od 3. 12. 2015 do 31. 12. 2015 do 23:59 ure.

5. Sodelovanje

Sodelujoči v nagradni akciji so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki na spletni strani https://www.adria.si/ opravijo nakup letalske vozovnice s plačilno kartico MasterCard.

V nagradni akciji ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne akcije ter zaposleni v Adrii Airways d.o.o. in zaposleni pri podjetju Innovatif d.o.o.. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne akcije.

6. Potek nagradne akcije

 • Sodelujoči v času trajanja akcije na spletni strani https://www.adria.si/ opravi nakup vozovnice s plačilno kartico MasterCard.
 • Ob tem ga sistem s sporočilom na spletni strani opozori na nagradno akcijo.
 • Za sodelovanje v akciji se mora prijaviti oziroma registrirati v MyAdria profil.
 • V profilu prejme promocijsko kodo za popust v višini 20 EUR, ki jo lahko vnovči pri naslednjem nakupu.

 7. Nagradni sklad

Nagradni sklad vsebuje:

 • 1000 x promocijsko kodo za popust v višini 20 EUR

Pogoji uporabe promocijske kode:

 • Sodelujoči lahko unovči promocijsko kodo v času od 18. 12. 2015 do 31. 1. 2016 za potovanja v času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
 • Promocijska koda velja ob nakupu letalske vozovnice na direktnih povratnih letih Adrie Airways.
 • Promocijska koda ni izplačljiva v gotovini.
 • Število promocijskih kod je omejeno.
 • V kolikor vrednost popusta presega vrednost  prevoznine, razlike uporabnikom ne vračamo.

8. Podeljevanje nagrad

Vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje sodelovanja je upravičena do nagrade in zagotovo prejme nagrado – do porabe nagradnega fonda, pri čemer ena oseba prejme kupon za vsak opravljen nakup.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani https://www.adria.si/, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade.

10. Odgovornosti in pravice sodelujočega

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo nagradni akciji ter omogočilo njeno zlorabo.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni akciji, so varovani v skladu s tem členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne akcije s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni akciji, uporabi za potrebe nagradne akcije.

12. Dostop do pravil nagradne akcije

Pravila nagradne akcije so objavljena na spletni strani https://www.adria.si/ in vseskozi dostopna ter na vpogled vsem sodelujočim.

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne akcije in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski bodisi kateri koli drugi obliki.

13. Splošne določbe

Organizator nagradne akcije si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne akcije, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli po e-pošti adria.airways@adria.si ali pisno na naslov Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne akcije, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 3. 12. 2015