Pravice potnikov

Informacije za potnike v zvezi z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in sveta

Spoštovani potniki,

če je vaš let odpovedan, ima daljšo zamudo, ali če smo vam onemogočili  vkrcanje na letalo, za katerega imate veljavno vozovnico, imatedoločene pravice v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004, ki velja od 17. 2. 2005. Letalski prevoznik mora te pravice zagotoviti.

Področje veljavnosti

Ta uredba velja:

 • za potnike, ki odhajajo z letališča na ozemlju države članice EU ali ki odhajajo z letališča na ozemlju tretje države in so namenjeni na letališče na ozemlju države članice EU, razen če so ti potniki deležni storitve ali odškodnine in pomočiv tej tretji državi;
 • le v primeru, da imajo potniki potrjeno vozovnico na zadevnem letu;
 • le v primeru, da se potniki pravočasno zglasijo na prijavnem okencu (razen v primeru odpovedi), ali, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda;
 • le v primeru, da potnikipotujejo z vozovnicami, kupljenimi po javno dostopni ceni.

Zamuda leta

Skladnoz uredbo govorimo o zamudi, ko je po voznem redu let prestavljen za štiri ure za vse lete nad 3500 kilometrov, za tri ure za lete med 1500 km in 3500 km, za dve uri za lete znotraj EU, daljše od 1500 kilometrov, ter za dve uri za lete do 1500 km. Če pričakujemo daljšo zamudo letala, so potniki med čakanjem upravičeni do oskrbe, ki vključuje:

 • obroke hrane in osvežilne napitke, primerne čakalnemu času,
 • hotelsko nastanitev, če je potrebna, vključno z vsemi stroški prevoza med letališčem in krajem nastanitve,
 • dva krajša telefonska klica oziroma dve sporočili po faksu ali po elektronski pošti.

Oskrbe potnikov med čakanjem na let lahko tudi ni, če bi sama oskrba povzročila še večjo zamudo. Če je zamuda daljša od petih ur, so potniki upravičeni do povračila stroškov v roku sedmih dni v višini polne cene vozovnice za tiste dele poti, ki niso bili opravljeni, in za tiste dele poti, ki so bili že opravljeni, če let ne služi več namenu, in v tem primeru skupaj s povratnim letom na izhodiščno mesto odhoda.

Zavrnitev vkrcanja

Če ob prevelikem številu prodanih vozovnic pride do zavrnitve vkrcanja v letalo, za katerega imajo potniki  veljavne vozovnice, so upravičeni do takojšnje oskrbe in odškodnine ter povrnitve stroškov, kot je opisano v zgornjem odstavku o zamudi leta. Poleg tega so potniki upravičeni do spremembe poti do končnega namembnega kraja, takoj ko je mogoče in pod primerljivimi pogoji.
Glede na razpoložljivost sedežev lahko namesto tega potniki izberejo preusmeritev na končni namembni kraj pozneje, ko jim to ustreza. V tem primeru potniki samikrijejo stroške hrane, namestitve in prevoza med letališčem in krajem nastanitve.

Če potnikom zavrnemo vkrcanje ali se mu potniki prostovoljno odrečejo, imajo pravico do alternativnega leta ali do povračila in nadomestila, ki se lahko izplača tudi v obliki čeka z bančnim nakazilom ali s potnikovim soglasjem v obliki potovalnega bona. Odškodnina se izplača v obliki gotovine, bančnega čeka ali prevoza oziroma s potnikovim soglasjem v obliki potovalnega bona. Višina odškodnine je odvisna od oddaljenosti rednega ali predlaganega alternativnega leta. Višina odškodnine:

 • 250 EUR za lete do vključno 1500 kilometrov;
 • 400 EUR za vse lete znotraj EU nad 1500 kilometrov in za vse druge lete nad 1500 kilometrov;
 • 600 EUR za lete nad 3500 kilometrov.

Kadar potnikom ponudimo alternativni let, katerega čas prihoda ne presega dveh ur prvotno rezerviranega leta do vključno 1500 kilometrov, treh ur med 1500 in 3500 kilometrov oziroma treh ur za vse lete znotraj EU nad 1500 kilometrov, in štirih ur za vse preostale lete, lahko letalski prevoznik zniža navedeno odškodnino za 50 %, na 125 EUR, 200 EUR in 300 EUR.
Te pravice ne veljajo za potnike, ki jim zavrnemo vkrcanje zaradi upravičenih razlogov, kot so neustrezne potne listine,zdravstveni in varnostni razlogi ter razlogi, povezani z varovanjem.

Odpoved leta

Ob odpovedi leta, za katerega imajo potniki veljavno vozovnico, so potniki upravičeni do spremembe poti, oskrbe, povračila stroškov in odškodnine, kot je navedeno zgoraj. Potniki niso upravičeni do odškodnine, če so za odpoved leta krive izredne razmere, ki se jim ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. To so na primer: slabe vremenske razmere, politična nestabilnost, stavke, varnostna tveganja ali nepredvidene pomanjkljivosti, ki lahko prizadenejo varnost leta.
Potniki prav tako niso upravičeni do odškodnine, če so bili o odpovedi leta obveščeni:

 • najmanj dva tedna pred odhodom po voznem redu;
 • dva tedna do sedem dni pred odhodom po voznem redu in jim je ponujena sprememba poti, ki jim zagotavlja odhod največ dve uri pred odhodom po voznem redu in prihod v njihov končni namembni kraj manj kot štiri ure po prihodu po voznem redu;
 • manj kot sedem dni pred odhodom po voznem redu in jim je ponujena sprememba poti, ki jim zagotavlja odhod največ eno uro pred odhodom po voznem redu in prihod v njihov končni namembni kraj manj kot dve uri po prihodu po voznem redu.

Skladnoz uredbo so navedeni kontaktni podatki pristojnega izvršilnega organa na območju Republike Slovenije, ki je zadolžen za pravice potnikov:

Javna agencija za civilno letalstvo
Kotnikova ulica 19 A
1000 Ljubljana

T: 01 244 66 00
F: 01 244 66 99
info@caa.si

Seznam vseh nacionalnih izvršilnih organov, pristojnih za pravice potnikov, najdete na povezavi:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

Adria Airways
Slovenski letalski prevoznik d. d.
Zgornji Brnik 130 h
4210 Brnik

Pohvale in pritožbe

Ste nedavno potovali z nami? Veseli bomo vašega mnenja.

Posredujte nam ga tukaj