Splošni pogoji uporabe portala MyAdria

1. Splošno

Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik, s splošnimi pogoji za uporabo portala MyAdria določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje portala MyAdria.

Uporabniki portala MyAdria so lahko fizične osebe potrošniki, ki se registrirajo za uporabo portala MyAdria. Po zakonu o varstvu osebnih podatkov se samo podatki fizičnih oseb štejejo za osebne podatke.

Adria Airways d.o.o., Brnik (v nadaljevanju: Adria Airways), spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za registracijo v portalu MyAdria, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Adria Airways ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v nikakršni povezavi z našo družbo. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi na portal MyAdria.

Če pride do sprememb, so potrebne dopolnitve ali so vneseni napačni osebni podatki, lahko uporabniki portala MyAdria svoje podatke preverijo in jih po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z registracijo v portalu MyAdria:

  • se strinjam s splošnimi pogoji uporabe portala MyAdria;
  • dovoljujem Adrii Airways, da na podlagi predloženih osebnih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov ter druge podatke o meni kot uporabniku portala MyAdria, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
  • izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da Adria Airways preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

Z registracijo v portal MyAdria se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na našem spletnem mestu.

2. Varovanje podatkov

V Adrii Airways se zavezujemo varovati vse predložene osebne podatke fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas.

Skladno z zakonom ima uporabnik pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov. Podatke lahko spremenite v svojem uporabniškem profilu ali s pisnim zahtevkom Adrii Airways. Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva, da Adria Airways trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o nakupovanju.

Uporabnik podatkov je administrator, skrbnik portala MyAdria.

3. Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega vedenja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanja o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je Adria Airways, d.o.o.., ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Adrio Airways, d.o.o..

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika portala MyAdria se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

4. Registracija in preklic registracije

Uporabnik portala MyAdria se lahko registrira na spletni povezavi https://www.adria.si/sl/myadria/ z izbiro vrste registracije. Registrira se lahko s svojim uporabniškim računom Facebook ali ustvari račun tako, da v spletni obrazec vnese zahtevane podatke. Obvezni podatki so nujni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter so označeni z zvezdico.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost naročanja na segmentirane novice in obvestila, lahko sodeluje v ekskluzivnih nagradnih igrah za člane ter uporablja posebne ugodnosti in akcijske cene za člane.

Če uporabnik ne želi predložiti katerega koli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati portala MyAdria.

5. Preklic registracije

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze portala MyAdria tako, da preklic registracije javi na brezplačno telefonsko številko 080 1300 oziroma pisno na naslov Adria Airways d.o.o., Zgornji Brnik 130H, 4210 Brnik - Aerodrom.

Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse osebne podatke uporabnika.

6. Razlika med registracijo in prijavo

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kamor uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je treba za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki si ga uporabnik izbere ob registraciji. Če uporabnik pozabi geslo, lahko na portalu pošlje zahtevek za novo geslo.

7. Nepooblaščena uporaba portala MyAdria

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene/zlonamerne/ali drugemu škodljive uporabe portala MyAdria.

8. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu Adria Airways, so last Adrie Airways, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje tega je brez pisnega soglasja Adrie Airways prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu Adria Airways. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Adrie Airways.

9. Omejitev odgovornosti

Adria Airways ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega portala, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Adria Airways niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato Adria Airways ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Adria Airways tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki niso last Adrie Airways.

Prav tako si Adria Airways pridržuje pravico da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

10. Uporaba piškotkov

Adria Airways d.o.o., kot upravljavec portala MyAdria, uporablja za vzdrževanje uporabniške seje in varne avtentifikacije uporabnika lastne sejne piškotke po trenutno veljavni slovenski zakonodaji (ZEKom-1). Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto Adria Airways, si lahko ogledate na spletni povezavi https://www.adria.si/sl/politika-uporabe-piskotkov/.