ADM (Agency Debit Memo)

Adria Airways d.d. ka publikuar rregulloret e saj të rezervimit, rregulloret për lëshimin e dokumenteve të fluturimit dhe rregulloret për lëshimin e ADM-ve (Agency Debit Memo).
Këto janë udhëzime për profesionistët (agjencitë e autorizuara), kryesisht të huaja, prandaj në përputhje me standardet e industrisë së linjave ajrore, ato publikohen vetëm në anglisht.
Nëse keni pyetje, ju lutemi na kontaktoni në adresën info@adria.si Adria Airways d.d.

Bashkëngjitjet