Adria Airways Logo Adria Airways

Check-in

Check-in përmes internetit është i mundur duke filluar nga 24 orë deri në 60 minuta përpara kohës së programuar të nisjes.

Jemi duke përditësuar aplikacionin tonë të checkin-it në internet. Ju kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim që mund t'ju shkaktohet gjatë këtij procesi dhe kërkojmë mirëkuptimin tuaj. (Lexo më shumë)

Për shkak të kufizimeve brenda sistemit, checkin-i në internet nuk është aktualisht i disponueshëm për të gjitha aeroportet. Ne po bëjmë përpjekje maksimale që t'i shtojmë ato sa më shpejt të jetë e mundur.

Të drejtat e pasagjerëve Nëse ju refuzohet imbarkimi ose nëse fluturimi juaj anulohet apo vonohet për të paktën 2 orë, kërkoni pranë sportelit të checkin-it ose portës së imbarkimit t'ju japin tekstin ku deklarohen të drejtat tuaja, veçanërisht në lidhje me kompensimin dhe ndihmën.