Flight irregularities instructions

Të nderuara Agjenci, Më poshtë mund të gjeni udhëzimet në raste parregullsish në fluturime. Këto janë udhëzime për profesionistët (agjencitë e autorizuara), shumica e të cilave janë të huaja, prandaj në përputhje me standardet e industrisë së linjave ajrore ato publikohen vetëm në anglisht.

Direktivat e reja për të ndihmuar me parregullsitë në fluturime duke filluar nga 1 shtatori 2019.

Bashkëngjitjet