Adria>Informacion>Artikujt e kufizuar

Artikujt e kufizuar

Cilët artikuj nuk mund të merren në kabinën e pasagjerëve?

Në përputhje me rregulloret e sigurisë së transportit ajror, pasagjerëve nuk u lejohet të transportojnë artikujt e mëposhtëm në zonën e kufizuar të sigurisë ose në kabinën e pasagjerëve në aeroplan:

 • Armë zjarri dhe armë të tjera((përfshihen, pistoletat, revolverët, pushkët dhe shotganët, kjo kategori përfshin imitimet e armëve të zjarrit, pistoletat dhe pushkët me ajër të ngjeshur, pistoletat sinjalizuese, pistoletat e garave, pistoletat lodër, pistoletat industriale për nguljen e bulonave dhe gozhdëve, harqet, fuzhnjat dhe pistoletat me shigjeta, çakmakët në formë arme zjarri, etj.)
 • Armët me majë me tehe të mprehta dhe objektet e mprehta (kjo kategori përfshin, sëpatat dhe hanxharët, shigjetat, çengelët, sëpatat e akullit dhe thyerëset e akullit, patinat e akullit, thikat e të gjitha llojeve, mashetat, brisqet dhe tehet e hapura, bisturitë, gërshërët me tehe më shumë se 6 cm të gjata, shkopinjtë e skive dhe të ecjes/marshimit, vegla të tilla si trapanët, sharrat, kaçavidat, çekiçët, pincat, etj.)
 • Mjetet me majë jo të mprehtë të afta për të shkaktuar lëndime (kjo kategori përfshin shkopinjtë e bejsbollit dhe të softbollit, shkopinjtë e gomës, shkopinjtë e kriketit, shkopinjtë e golfit, shkopinjtë e hokejit dhe lacrosse, rremat, skejtbordet, shkopinjtë për bilardo dhe snooker, kallamat e peshkut, pajisjet e arteve marciale, etj.)

A mund të marr lëngje në aeroplan?

 • Ju mund të merrni vetëm sasi të vogla lëngjesh në bagazhet tuaja të dorës, dhe këto duhet të jenë të ruajtura veçmas dhe të paketuara në qese transparente plastike.
 • Çdo lëng duhet t'ia tregoni personelit të sigurisë kur kaloni përmes pikës së kontrollit të sigurisë.
 • Lëngjet e blera në dyqanet që ndodhen pas kalimit të pikës së kontrollit të sigurisë (pas pikës ku tregoni kartën e imbarkimit) mund të merren me vete në aeroplan.
 • Këto rregulla aplikohen vetëm për bagazhet e dorës. Në bagazhet e kaluara në check-in mund të mbani lëngje.

Pasagjerët mund të marrin një kuti me shkrepëse dhe një çakmak për përdorim personal në kabinë.

Mallrat e rrezikshme

Rregulloret ndërkombëtare të aviacionit civil dhe ligjet e të gjitha vendeve ndalojnë transportimin e mallrave të rrezikshme në bagazhet në check-in dhe bagazhet e dorës.

slika_AL

Shembuj të artikujve të ndaluar:

 • Artikujt piroteknikë siç janë fishekzjarrët, fishekzjarrët flakërues, siguresat, detonatorët
 • Bombolat që përmbajnë gaze të ndezshme siç është gazi për kampim
 • Aerosolët që përmbajnë substanca irrituese siç janë sprejët për vetëmbrojtje
 • Aerosolët e ndezshëm si p.sh. boja me sprej
 • Enët me lëngje të ndezshme siç është mbushja e çakmakëve, boja, verniku, adezivët
 • Substancat e djegshme të ngurta që ndizen lehtë, siç janë shkrepëset që ndizen kudo
 • Substancat që emetojnë gaze të ndezshme kur bien në kontakt me ujin
 • Substancat oksiduese, të tilla si pluhuri zbardhues, peroksidet
 • Substancat helmuese (toksike) dhe infektive, të tilla si bakteret dhe kulturat e viruseve
 • Lëndët radioaktive dhe instrumentet që përmbajnë izotope
 • Substancat gërryese, të tilla si acidet, lëndët alkaline, bateritë acide të lëngshme
 • Materialet e magnetizuara (magnetet e forta)
 • Pajisjet dhe veglat që punojnë me benzinë
 • Armët me elektroshok
 • Biçikletat elektrike me bateri me litium
 • Mjetet e vogla vetëbalancuese me bateri me litium siç janë airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel
 • Valixhet e sigurisë me pajisje alarmi të integruar

Pasagjerët mund të marrin një kuti me shkrepëse dhe një çakmak për përdorim personal në kabinë.

Përjashtimet e lejuara për transport nga pasagjerët

Pasagjerëve u lejohet të transportojnë disa mallra të rrezikshme qoftë me vete ose në bagazhet e dorës ose në bagazhet në check-in.

Këto përjashtime renditen në Dispozitat për mallrat e rrezikshme që transportohen nga pasagjerët.

Për disa mallra të rrezikshme, pasagjerit i kërkohet të marrë miratimin paraprak nga operatori. Pasagjeri duhet t'i raportojë këta artikuj me email në adresën booking@adria.si si minimumi 48 orë përpara nisjes.

Mallrat e rrezikshme që lejohen vetëm në bagazhet e dorës

Bateritë rezervë me litium dhe cigaret elektronike janë të ndaluara të vendosen në bagazhet në check-in dhe duhet të transportohen vetëm në bagazhet e dorës. Nëse pasagjerit i kërkohet ta dorëzojë bagazhin e kabinës në anë të avionit për ngarkim në hapësirën e bagazheve, këta artikuj duhet të hiqen nga pasagjeri dhe duhet të sillen në kabinë.

Çakmakët dhe shkrepëset

Çakmakët dhe shkrepëset janë të ndaluara në bagazhet në check-in dhe në bagazhin e dorës. Pasagjeri lejohet të mbajë me vete vetëm një çakmak që përmban gaz të lëngshëm ose lëng të ndezshëm plotësisht të absorbuar dhe një kuti me shkrepëse (në xhepin e rrobave).

Njoftim për kushtet e transportit për bagazhet "smart" në fluturimet e Adria Airways

Bagazh "smart" është bagazhi që ka bateri litiumi të integruara: për të ushqyer me energji motorë për ta përdorur bagazhin si mjet transporti; për të karikuar pajisjet e tjera elektronike si telefonat celularë, tabletët dhe laptopët; për të siguruar energji për funksionet e tjera si GPS, GSM, Bluetooth, RFID ose Wi-Fi. Transporti i bagazhit "smart" që ka bateri litiumi të integruara në fluturimet e Adria Airways bëhet në përputhje me Rregulloret e IATA për Mallrat e Rrezikshme, subjekt i kushteve të mëposhtme:

Transporti si bagazh dore në kabinë:

Bagazhi smart lejohet për transport si bagazh dore në kabinën e pasagjerëve nëse bateria e litiumit është e heqshme dhe bagazhi është brenda limiteve të madhësisë dhe të peshës të bagazheve të dorës të Adria Airways. Bateria e litiumit mund të qëndrojë e instaluar në bagazhin smart të dorës për sa kohë që të gjitha funksionet e bagazhit smart janë të çaktivizuara krejtësisht. Nëse bateria e litiumit nuk është e heqshme (në rast mbinxehjeje që mund të shkaktojë zjarr), bagazhi smart nuk lejohet në fluturimet e Adria Airways.

Transporti si bagazh i regjistruar dhe bagazh me dorëzim në avion (DAA):

Bagazhi smart lejohet për transport si bagazh i regjistruar nëse bateria e litiumit hiqet nga pasagjeri dhe transportohet në kabinë. Bateria e hequr duhet të mbrohet kundër krijimit të qarkut të shkurtër duke e vendosur në një qese plastike. Nëse bateria e litiumit nuk mund të hiqet, bagazhi smart nuk lejohet në fluturimet e Adria Airways si bagazh dore, bagazh i regjistruar ose bagazh me dorëzim në avion.

Shënim: Kufizimi i mësipërm nuk aplikohet për bagazhet që kanë vetëm bateri të integruara litiumi në formë kopse ose bateri të tjera të tilla si bateritë alkaline (AA, AAA).