Adria>Informacion>Artikujt e kufizuar

Artikujt e kufizuar

Cilët artikuj nuk mund të merren në kabinën e pasagjerëve?

Në përputhje me rregulloret e sigurisë së transportit ajror, pasagjerëve nuk u lejohet të transportojnë artikujt e mëposhtëm në zonën e kufizuar të sigurisë ose në kabinën e pasagjerëve në aeroplan:

 • Armë zjarri dhe armë të tjera((përfshihen, pistoletat, revolverët, pushkët dhe shotganët, kjo kategori përfshin imitimet e armëve të zjarrit, pistoletat dhe pushkët me ajër të ngjeshur, pistoletat sinjalizuese, pistoletat e garave, pistoletat lodër, pistoletat industriale për nguljen e bulonave dhe gozhdëve, harqet, fuzhnjat dhe pistoletat me shigjeta, çakmakët në formë arme zjarri, etj.)
 • Armët me majë me tehe të mprehta dhe objektet e mprehta (kjo kategori përfshin, sëpatat dhe hanxharët, shigjetat, çengelët, sëpatat e akullit dhe thyerëset e akullit, patinat e akullit, thikat e të gjitha llojeve, mashetat, brisqet dhe tehet e hapura, bisturitë, gërshërët me tehe më shumë se 6 cm të gjata, shkopinjtë e skive dhe të ecjes/marshimit, vegla të tilla si trapanët, sharrat, kaçavidat, çekiçët, pincat, etj.)
 • Mjetet me majë jo të mprehtë të afta për të shkaktuar lëndime (kjo kategori përfshin shkopinjtë e bejsbollit dhe të softbollit, shkopinjtë e gomës, shkopinjtë e kriketit, shkopinjtë e golfit, shkopinjtë e hokejit dhe lacrosse, rremat, skejtbordet, shkopinjtë për bilardo dhe snooker, kallamat e peshkut, pajisjet e arteve marciale, etj.)

A mund të marr lëngje në aeroplan?

 • Ju mund të merrni vetëm sasi të vogla lëngjesh në bagazhet tuaja të dorës, dhe këto duhet të jenë të ruajtura veçmas dhe të paketuara në qese transparente plastike.
 • Çdo lëng duhet t'ia tregoni personelit të sigurisë kur kaloni përmes pikës së kontrollit të sigurisë.
 • Lëngjet e blera në dyqanet që ndodhen pas kalimit të pikës së kontrollit të sigurisë (pas pikës ku tregoni kartën e imbarkimit) mund të merren me vete në aeroplan.
 • Këto rregulla aplikohen vetëm për bagazhet e dorës. Në bagazhet e kaluara në check-in mund të mbani lëngje.

Pasagjerët mund të marrin një kuti me shkrepëse dhe një çakmak për përdorim personal në kabinë.

Mallrat e rrezikshme

Rregulloret ndërkombëtare të aviacionit civil dhe ligjet e të gjitha vendeve ndalojnë transportimin e mallrave të rrezikshme në bagazhet në check-in dhe bagazhet e dorës.

slika_AL

Shembuj të artikujve të ndaluar:

 • Artikujt piroteknikë siç janë fishekzjarrët, fishekzjarrët flakërues, siguresat, detonatorët
 • Bombolat që përmbajnë gaze të ndezshme siç është gazi për kampim
 • Aerosolët që përmbajnë substanca irrituese siç janë sprejët për vetëmbrojtje
 • Aerosolët e ndezshëm si p.sh. boja me sprej
 • Enët me lëngje të ndezshme siç është mbushja e çakmakëve, boja, verniku, adezivët
 • Substancat e djegshme të ngurta që ndizen lehtë, siç janë shkrepëset që ndizen kudo
 • Substancat që emetojnë gaze të ndezshme kur bien në kontakt me ujin
 • Substancat oksiduese, të tilla si pluhuri zbardhues, peroksidet
 • Substancat helmuese (toksike) dhe infektive, të tilla si bakteret dhe kulturat e viruseve
 • Lëndët radioaktive dhe instrumentet që përmbajnë izotope
 • Substancat gërryese, të tilla si acidet, lëndët alkaline, bateritë acide të lëngshme
 • Materialet e magnetizuara (magnetet e forta)
 • Pajisjet dhe veglat që punojnë me benzinë
 • Armët me elektroshok
 • Biçikletat elektrike me bateri me litium
 • Mjetet e vogla vetëbalancuese me bateri me litium siç janë airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel
 • Valixhet e sigurisë me pajisje alarmi të integruar

Pasagjerët mund të marrin një kuti me shkrepëse dhe një çakmak për përdorim personal në kabinë.

Përjashtimet e lejuara për transport nga pasagjerët

Pasagjerëve u lejohet të transportojnë disa mallra të rrezikshme qoftë me vete ose në bagazhet e dorës ose në bagazhet në check-in.

Këto përjashtime renditen në Dispozitat për mallrat e rrezikshme që transportohen nga pasagjerët.

Për disa mallra të rrezikshme, pasagjerit i kërkohet të marrë miratimin paraprak nga operatori. Pasagjeri duhet t'i raportojë këta artikuj me email në adresën booking@adria.si si minimumi 48 orë përpara nisjes.

Mallrat e rrezikshme që lejohen vetëm në bagazhet e dorës

Bateritë rezervë me litium dhe cigaret elektronike janë të ndaluara të vendosen në bagazhet në check-in dhe duhet të transportohen vetëm në bagazhet e dorës. Nëse pasagjerit i kërkohet ta dorëzojë bagazhin e kabinës në anë të avionit për ngarkim në hapësirën e bagazheve, këta artikuj duhet të hiqen nga pasagjeri dhe duhet të sillen në kabinë.

Çakmakët dhe shkrepëset

Çakmakët dhe shkrepëset janë të ndaluara në bagazhet në check-in dhe në bagazhin e dorës. Pasagjeri lejohet të mbajë me vete vetëm një çakmak që përmban gaz të lëngshëm ose lëng të ndezshëm plotësisht të absorbuar dhe një kuti me shkrepëse (në xhepin e rrobave).

Njoftim për kushtet e transportit për bagazhet "smart" në fluturimet e Adria Airways

Bagazh "smart" është bagazhi që ka bateri litiumi të integruara: për të ushqyer me energji motorë për ta përdorur bagazhin si mjet transporti; për të karikuar pajisjet e tjera elektronike si telefonat celularë, tabletët dhe laptopët; për të siguruar energji për funksionet e tjera si GPS, GSM, Bluetooth, RFID ose Wi-Fi. Transporti i bagazhit "smart" që ka bateri litiumi të integruara në fluturimet e Adria Airways bëhet në përputhje me Rregulloret e IATA për Mallrat e Rrezikshme, subjekt i kushteve të mëposhtme:

Transporti si bagazh dore në kabinë:

Bagazhi smart lejohet për transport si bagazh dore në kabinën e pasagjerëve nëse bateria e litiumit është e heqshme dhe bagazhi është brenda limiteve të madhësisë dhe të peshës të bagazheve të dorës të Adria Airways. Bateria e litiumit mund të qëndrojë e instaluar në bagazhin smart të dorës për sa kohë që të gjitha funksionet e bagazhit smart janë të çaktivizuara krejtësisht. Nëse bateria e litiumit nuk është e heqshme (në rast mbinxehjeje që mund të shkaktojë zjarr), bagazhi smart nuk lejohet në fluturimet e Adria Airways.

Transporti si bagazh i regjistruar dhe bagazh me dorëzim në avion (DAA):

Bagazhi smart lejohet për transport si bagazh i regjistruar nëse bateria e litiumit hiqet nga pasagjeri dhe transportohet në kabinë. Bateria e hequr duhet të mbrohet kundër krijimit të qarkut të shkurtër duke e vendosur në një qese plastike. Nëse bateria e litiumit nuk mund të hiqet, bagazhi smart nuk lejohet në fluturimet e Adria Airways si bagazh dore, bagazh i regjistruar ose bagazh me dorëzim në avion.

Shënim: Kufizimi i mësipërm nuk aplikohet për bagazhet inteligjente që kanë të integruara vetëm bateri me metal litium që nuk tejkalon 0,3 g përmbajtje metali litiumi ose bateri me jone litiumi që nuk tejkalon 2,7 Wh ose bateri të tjera që nuk janë të klasifikuara si mallra të rrezikshme, p.sh. bateritë alkaline (AA, AAA).