Adria>Informacion>Bagazhet për fëmijët

Bagazhet për fëmijët

Foshnjë: një fëmijë që ende nuk i ka mbushur 2 vjeç.
• Fëmijë: 2 vjeç, por që nuk ka mbushur ende 12 vjeç.

BAGAZHET E DORËS:
Fëmijë Lejohen të njëjtat bagazhe si për të rriturit, ju lutemi shikoni detajet
Foshnjë Lejohet të transportohet falas vetëm një karrocë për fëmijë që mund të mbyllet dhe ushqimi i fëmijës për konsum në bord.
BAGAZHET NË CHECK-IN:
Fëmijë Lejohen të njëjtat bagazhe si për të rriturit, ju lutemi shikoni detajet
Foshnjë I takon 1 copë bagazhi maksimumi 23 kg, pavarësisht nga klasi i shërbimit, përveç biletave ku nuk përfshihet bagazh.


Për më shumë informacion rreth udhëtimit me fëmijë, vizitoni Si të udhëtojmë me fëmijë.

Informacioni vlen për fluturimet e operuara nga Adria Airways. Në fluturimet e operuara nga partnerët tanë me kode të përbashkëta mund të aplikohen tarifa dhe kufizime të ndryshme. Ju lutemi kontaktoni me Kujdesin tonë për klientët për rregullat dhe rregulloret e detajuara.