Adria>Informacion>Pajisjet sportive

Pajisjet sportive

Nga kallamat e peshkut deri te dërrasat e uindsërfit

Ne pranojmë me kënaqësi bagazhe të llojeve, formave dhe madhësive të pazakonta në aeroplan, me kusht që këtë ta lejojnë përmasat e mbajtëses së bagazheve të avionit në fjalë.

Nëse pajisja sportive është e vetmja copë e bagazhit në check-in dhe nëse përputhet me përmasat dhe peshën e lejuar për bagazhet falas që ofron bileta juaj si pasagjer, ajo mund të pranohet falas. Ndryshe, do të tarifohet në përputhje me Politikën dhe tarifat e bagazheve. Udhëtimi me pajisje sportive duhet të kërkohet paraprakisht te linja ajrore, duke qenë se pranimi është në varësi të disponueshmërisë.Ju lutemi kontaktoni me kujdesin për klientët.

E vogël, e mesme apo e madhe?

Pajisjet sportive ndahen në tri kategori, në varësi të peshës dhe përmasave:

 • E vogël: deri në 15 kg dhe me vetëm një prej përmasave (gjerësia ose lartësia ose trashësia) deri në 140 cm, dy përmasat e tjera duhet të jenë më të vogla
 • E mesme: nga 15 kg deri në 32 kg dhe me vetëm një prej përmasave (gjerësia ose lartësia ose trashësia) nga 140 deri në 200 cm, dy përmasat e tjera duhet të jenë më të vogla se 140 cm
 • E madhe: nga 32 kg deri në 45 kg dhe me vetëm një prej përmasave (gjerësia ose lartësia ose trashësia) nga 140 deri në 250 cm, dy përmasat e tjera duhet të jenë më të vogla se 200 cm

Pajisjet e skive

Pajisjet e skive përkufizohen si një set skish që përfshin

 • 1 palë ski ose një snoubord ose ski uji
 • plus 1 palë shkopinj skish
 • plus 1 palë këpucë skish
 • Plus 1 helmetë.

Kini parasysh se pajisjet e skive trajtohen si një copë bagazhi pajisjesh sportive (e vogël, e mesme ose e madhe) edhe nëse transportohen në më shumë se 1 çantë.

Pajisjet e golfit

Pajisjet e golfit përkufizohen si një set golfi që përfshin

 • maks. 14 shkopinj golfi
 • maks. 12 topa golfi dhe
 • një palë këpucë golfi.

Keni statusin e udhëtarit të shpeshtë dhe dëshironi të transportoni pajisje golfi?

Nëse jeni të udhëtonte me pajisje sportive të vlefshme, ne ju këshillojmë që të merrni sigurim shtesë.

Tarifat për transportin e pajisjeve sportive 

Për pasagjerët që udhëtojnë me një biletë të Adria në fluturim direkt ose lidhës aplikohen tarifat
për bagazhet e lejuara falas dhe bagazhet e tepërta.

Shumat e përcaktuara aplikohen gjithmonë vetëm për një drejtim të udhëtimit (nëse transportoni gjithashtu pajisje sportive
në fluturimin e kthimit, tarifa e bagazheve të tepërta aplikohet edhe për këtë pjesë të udhëtimit).

Pajisjet speciale sportive dhe pajisjet e tjera (pesha/gjatësia maksimale) 

Çmimi për artikull – Evropë 

Çmimi për artikull – të gjitha destinacionet e tjera 

 

Të vogla:  pajisje golfi, ski*, snoubord**, ski uji, litarë e rrotulla peshkimi, pajisje të tjera (deri në 15 kg dhe/ose 1,4 m gjatësi)

35 €

70 €

Të mesme:  biçikleta, biçikleta dyshe, pajisje zhytjeje, shtizë për kërcim së larti, dërrasë për uindsërf, balonë 
për kajtsërf, pajisje të tjera (16–32 kg dhe/ose 1,41–2,00 m gjatësi)

70 €

150 €

Të mëdha: dërrasë uindsërfi me velë, deltaplan, kajak, kanoe (33–45 kg dhe/ose 2,01–2,50 m gjatësi)

150 €

300 €

* Një palë ski/snoubord, një palë shkopinj skish, një palë çizme (mund të ndodhen në çanta të veçanta), një helmetë.

Kushtet kur udhëtoni me operatorë të tjerë

Nëse udhëtoni me Adria dhe një operator tjetër fluturimi në të njëjtën biletë ('udhëtim interline'), aplikohen kushtet e mëposhtme:

 • Nëse dispozitat e publikuara në lidhje me transportin e bagazheve janë të njëjta për të dy operatorët, do të aplikohen këto dispozita.
 • Nëse dispozitat e publikuara nuk janë identike, do të aplikohen dispozitat e përgjithshme, por aty ku dispozitat janë të  ndryshme, do të aplikohen rregullat e operatorit që ka segmentin më të gjatë në udhëtim (Most Significant Carrier - MSC).
 • Në rast fluturimesh me kode të përbashkëta, operatori MSC është në shumicën e rasteve operatori që drejton udhëtimin.
 • Nëse operatori MSC nuk publikon dispozita për një lloj specifik transporti, do të aplikohen dispozitat e operatorit që drejton udhëtimin (pra, operatorit që pranon bagazhin në check-in).

Nëse operatori që drejton udhëtimin nuk publikon dispozita për një lloj specifik transporti, do të aplikohen rregullat e operatorëve që drejtojnë udhëtimin për secilin segment të fluturimit veçmas.

Gjithmonë sigurohuni që bagazhet tuaja të mbrohen kundër dëmtimeve dhe të shënohen me të dhënat tuaja të kontaktit.

Informacioni vlen për fluturimet e operuara nga Adria Airways. Në fluturimet e operuara nga partnerët tanë me kode të përbashkëta mund të aplikohen tarifa dhe kufizime të ndryshme. Ju lutemi kontaktoni me Kujdesin tonë për klientët për rregullat dhe rregulloret e detajuara.