Adria>Informacion>Transporti i pajisjeve sportive

Transporti i pajisjeve sportive

E re: Informacioni aplikohet për fluturimet e Adria Airways. Për porositë dhe detajet, telefononi Kujdesin për klientët. Tel: +386 (0)1 369 1010.

Nga kallamat e peshkut deri te dërrasat e uindsërfit

Ne pranojmë me kënaqësi bagazhe në forma dhe madhësi të pazakonta në fluturime, me kusht që të jetë në gjendje të futen në vendin e avionit për mbajtjen e bagazheve të regjistruara.
Ne i marrim falas pajisjet tuaja sportive sipas kushteve të mëposhtme:

 • Pesha nuk tejkalon 23 kg dhe gjatësia, lartësia dhe gjerësia e kombinuar nuk tejkalon 158 cm.
 • Bileta përfshin ofrimin falas të bagazheve në vendin e mbajtjes së bagazheve të regjistruara të avionit.
 • Pajisjet sportive janë e vetmja copë bagazhi e regjistruar.

Nëse nuk plotësohen këto kushte, do t'ju tarifojmë në përputhje me rregullat dhe tarifat e bagazheve. Ju duhet të njoftoni paraprakisht linjën ajrore nëse dëshironi të udhëtoni me pajisje sportive, sepse ato do të pranohen në fluturim vetëm nëse disponohet hapësirë e mjaftueshme.

E vogël, e mesme apo e madhe?

Pajisjet sportive ndahen në tri kategori, në varësi të peshës dhe përmasave:

 • E vogël: me peshë deri në 15 kg, gjatësi deri në 140 cm.
 • E mesme: me peshë 15–32 kg, gjatësi 140–200 cm.
 • E madhe: me peshë 32–45 kg, gjatësi 200–250 cm.

Skitë dhe snouboardet

Skitë dhe snoubordet ndahen në dy kategori:

 • E mesme: me peshë deri në 32 kg, gjatësi deri në 200 cm.
 • E madhe: me peshë deri në 32–45 kg, gjatësi 200–250 cm

Pajisjet e skive

Pajisjet e skive përkufizohen si një set që përfshin:

 • 1 palë ski (bore ose uji) ose 1 snoubord
 • 1 palë shkopinj skish
 • 1 palë këpucë skish
 • dhe një helmetë.

Vini re se pajisjet e skive llogariten si një artikull bagazhi pajisjesh sportive (e vogël, e mesme ose e madhe) edhe nëse paketohen në disa çanta.

Pajisjet e golfit

Pajisjet e golfit përkufizohen si një set golfi që përfshin

 • maks. 14 shkopinj golfi
 • maks. 12 topa golfi dhe
 • një palë këpucë golfi.

Nëse udhëtoni me pajisje të kushtueshme sportive, ju këshillojmë të bëni sigurim shtesë.

Tarifat për transportin e pajisjeve sportive 

Për pasagjerët që udhëtojnë me një biletë të Adria në fluturim direkt ose lidhës aplikohen tarifat
për bagazhet e lejuara falas dhe bagazhet e tepërta.

Shumat e përcaktuara aplikohen gjithmonë vetëm për një drejtim të udhëtimit (nëse transportoni gjithashtu pajisje sportive
në fluturimin e kthimit, tarifa e bagazheve të tepërta aplikohet edhe për këtë pjesë të udhëtimit).

 

Ski/snoubordeÇmimi për artikull  
Lubjanë-Moskë  
Ski/snouboarde të mesme: me peshë deri në 32 kg, gjatësi deri në 200 cm Falas
Ski/snouborde të mëdha: me peshë deri në 32 kg, gjatësi 200–250 cm Falas
Biletat FLEX dhe BUSINESS  
Ski/snouboarde të mesme: me peshë deri në 32 kg, gjatësi deri në 200 cm Falas
Ski/snouborde të mëdha: me peshë deri në 32 kg, gjatësi 200–250 cm Falas
Biletat BASIC dhe CLASSIC  
Ski/snouboarde të mesme: me peshë deri në 32 kg, gjatësi deri në 200 cm 50 EUR
Ski/snouborde të mëdha: me peshë deri në 32 kg, gjatësi 200–250 cm 75 EUR
Pajisje të tjera sportive (pesha/madhësia maks. e lejuar)  
E vogël: me peshë deri në 15 kg, gjatësi deri në 1,4 m 35 EUR
E mesme: me peshë 16–32 kg, gjatësi 1,41–2 m 70 EUR
E madhe: me peshë 33–45 kg, gjatësi 2,01–2,5 m 150 EUR

Kushtet kur udhëtoni me operatorë të tjerë

Kushtet kur udhëtoni me më shumë se një operator fluturimi:

Nëse udhëtoni me Adria dhe një operator tjetër fluturimi në të njëjtën biletë ("udhëtim interline"), aplikohen kushtet e mëposhtme:

 • Nëse dispozitat e publikuara në lidhje me transportin e bagazheve janë të njëjta për të dy operatorët, do të aplikohen këto dispozita.
 • Nëse dispozitat e publikuara nuk janë identike, do të aplikohen dispozitat e përgjithshme, por aty ku dispozitat janë të ndryshme, do të aplikohen rregullat e operatorit që ka segmentin më të gjatë në udhëtim (Most Significant Carrier - MSC).
 • Në rast fluturimesh me kode të përbashkëta, operatori MSC është në shumicën e rasteve operatori që drejton udhëtimin.
 • Nëse operatori MSC nuk publikon dispozita për një lloj specifik transporti, do të aplikohen dispozitat e operatorit që drejton udhëtimin (pra, operatorit që pranon bagazhin në check-in).
 • Nëse operatori që drejton udhëtimin nuk publikon dispozita për një lloj specifik transporti, do të aplikohen rregullat e operatorëve që drejtojnë udhëtimin për secilin segment të fluturimit veçmas.

 

Gjithmonë sigurohuni që bagazhet tuaja të mbrohen kundër dëmtimeve dhe të shënohen me të dhënat tuaja të kontaktit.