Adria>Informacion>Politika dhe tarifat e bagazheve

Politika dhe tarifat e bagazheve

Bagazh dore

Basic

Classic

Flexible

Business

Bagazh dore
    1 x 8 kg 1 x 8 kg 1 x 8 kg 2 x 8 kg

Bagazh në check-in

* çmimet tregohen për një drejtim të udhëtimit, vetëm në fluturimet Adria Airways(JP).
Madhësia maksimale për copë bagazhi, pavarësisht klasit, është 158 cm (gjerësi + lartësi + trashësi).

Basic

Classic

Flexible

Business

Copa e pare e bagazhit
maks 23 kg maks 158 cm Klikoni këtu për të blerë FALAS FALAS NUK APLIKOHET
  më shumë se 158 cm 100 € 100 € 100 € FALAS
maks 32 kg maks 158 cm 50 € 50 € 50 € FALAS
  më shumë se 158 cm 100 € 100 € 100 € 100 €
Copa e dytë e bagazhit
maks 23 kg maks 158 cm 75 € 75 € 75 € NUK APLIKOHET
  më shumë se 158 cm 175 € 175 € 175 € 175 €
maks 32 kg maks 158 cm 125 € 125 € 125 € FALAS
  më shumë se 158 cm 225 € 225 € 225 € 225 €
Copa e tretë dhe e katërt e bagazhit
maks 23kg maks 158 cm 75 € 75 € 75 € 75 €
maks 32 kg maks 158 cm 125 € 125 € 125 € 125 €
Copa e pestë e bagazhit
maks 23kg maks 158 cm 175 € 175 € 175 € 175 €
maks 32 kg maks 158 cm 225 € 225 € 225 € 225 €

Për përditësime ose më shumë informacion, kontaktoni me Kujdesin tonë për klientët: T: +386 (0)1 369 1010. Përjashtohet nga TVSh-ja sipas nenit 49(2) të Ligjit mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (ZDDV-1). Bagazhet për operatorët e tjerë tarifohen sipas tarifës së tyre në fuqi te operatori përkatës në datën e pagesës


Rritja e bagazheve të lejuara për udhëtarët e shpeshtë (AL)

Basic

Classic

Flexible

Business

Bagazh në check-in
Frequent Traveller Aplikohet lejimi standard për bagazhet
(shikoni tabelën më lart)
+1 copë maksimumi 23 kg +1 copë maksimumi 23 kg Aplikohet lejimi standard për bagazhet
(shikoni tabelën më lart)
Hon Circle Aplikohet lejimi standard për bagazhet
(shikoni tabelën më lart)
+1 copë maksimumi 23 kg
+ pajisje golfi
+1 copë maksimumi 23 kg
+ pajisje golfi
+1 copë maksimumi 32 kg
+ pajisje golfi
Senator Aplikohet lejimi standard për bagazhet
(shikoni tabelën më lart)
+1 copë maksimumi 23 kg
+ pajisje golfi
+1 copë maksimumi 23 kg
+ pajisje golfi
+1 copë maksimumi 32 kg
+ pajisje golfi
Star Gold Card Aplikohet lejimi standard për bagazhet
(shikoni tabelën më lart)
+1 copë maksimumi 23 kg
+ pajisje golfi
+1 copë maksimumi 23 kg
+ pajisje golfi
+1 copë maksimumi 32 kg
+ pajisje golfi

Anëtarë me statusin HON Circle, anëtarët e artë (Senator) anëtarët e argjendit (Frequent Traveller)) dhe anëtarët e artë të rrjetit Star Alliance, që udhëtojnë me biletën "fillestare", nuk e kanë mundësin e bagazhit shtesë pa pagesë apo çantës për golf.


Keni nevojë të merrni bagazhe të veçanta?