Pasagjerët me nevoja të veçanta

Planifikimi paraprak

Në mënyrë që ne t'ju ofrojmë asistencën e nevojshme gjatë udhëtimit tuaj drejt destinacionit të zgjedhur, ju lutemi na informoni se si mund t'ju ndihmojmë. Ne do të bëjmë çdo përpjekje për t'ju siguruar një udhëtim të sigurt, komod dhe të bukur.

Është e rëndësishme që ta rezervoni biletën tuaj paraprakisht dhe të na njoftoni se çfarë ndihme kërkoni. Për ta bërë më të lehtë planifikimin e fluturimit tuaj, ne i kemi mbledhur në një vend Rregullat për transportin e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me aftësi të kufizuara në lëvizje.

Këshilla të dobishme për pasagjerët me nevoja të veçanta

  • Sigurohuni që të vizitoheni te mjeku herët në mënyrë që ai t'ju japë me recetë sasitë e nevojshme të medikamenteve që do t'ju nevojiten gjatë udhëtimit;
  • nëse jeni shtatzënë, është e këshillueshme që të keni me vete librin ose kartën e regjistrimit të shtatzënisë, së bashku me dokumentet e udhëtimit. Shikoni gjithashtu: këshilla për udhëtimin e grave shtatzëna;
  • nëse udhëtoni me karrocë invalidi, shikoni rregullat e fluturimit me karrocë invalidi dhe sigurohuni që të keni pjesët e nevojshme të këmbimit;
  • shikoni rastet kur ju nevojitet një person shoqërues në bordin e avionit dhe kur mund të udhëtoni vetëm;
  • ditën e udhëtimit, sigurohuni që të mbërrini në aeroport herët në mënyrë që personeli të ketë kohë të mjaftueshme për t'u kujdesur për ju pa nxitime të panevojshme;
  • sigurohuni që të ketë kohë të mjaftueshme mes fluturimeve individuale. Rekomandojmë të paktën një orë. Nëse disponohet më pak kohë, njoftoni paraprakisht ekuipazhin e kabinës, në mënyrë që të mund t'ju ndihmojnë;
  • çdo aeroport në Bashkimin Evropian ka ekipe me trajnim special në pika të caktuara, të gatshëm për t'ju ndihmuar me procedurat e aeroportit.
Passengers with special needs 3 SQ