Adria>Informacion>Pasagjerët me nevoja të veçanta>Ndihma personale

Ndihma personale

Kur është i nevojshëm një person shoqërues?

Asnjëherë mos pretendoni se mund t'ia dilni mbanë vetëm nëse nuk mundeni, sepse kjo mund t'ju shkaktojë juve ose neve probleme serioze duke qenë se ne nuk do mund t'i plotësojmë nevojat tuaja bazë. Nëse dëshironi të udhëtoni vetëm, por nuk jeni i sigurt nëse llogariteni si person i pavarur, ju lutemi këshillohuni me udhëzimet e mëposhtme:

 • nuk duhet të jeni të varur nga oksigjeni suplementar;
 • duhet të jeni në gjendje të ushqeheni vetë;
 • duhet të jeni në gjendje të lëvizni nga ndenjësja e pasagjerit deri te një karrocë invalidi në bord, nëse disponohet një karrocë e tillë;
 • duhet të jeni të aftë të komunikoni me ekuipazhin e kabinës dhe të kuptoni këshillat dhe udhëzimet e tyre;
 • duhet të jeni të aftë të përdorni tualetin pa pasur nevojë për ndihmë;
 • duhet të jeni në gjendje t'i administroni vetë ilaçet tuaja dhe procedurat mjekësore.

Sigurohuni që të na njoftoni nëse keni nevojë për ndihmën e një personi shoqërues, duke qenë se vetëm kështu do të jemi në gjendje t'ju garantojmë sigurinë dhe të plotësojmë nevojat tuaja.

Personi shoqërues duhet të jetë

 • të paktën 16 vjeç;
 • të njohë gjendjen shëndetësore të pasagjerit;
 • të jetë në gjendje të ofrojë ndihmën e parë;
 • të jetë në gjendje fizike të  ndihmojë pasagjerin në rast evakuimi apo uljeje të detyruar;
 • të jetë në gjendje fizike të shoqërojë pasagjerin në tualet dhe ta ndihmojë atë atje;
 • të jetë në gjendje të ndihmojë pasagjerin në të gjitha situatat;
 • të njohë procedurat e emergjencës.

Një përshkrim më i detajuar i kushteve ku është i nevojshëm një person shoqërues mund të gjenden te Rregullat për transportin e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me aftësi të kufizuara në lëvizje.

Vendimi për personin shoqërues do të merret nga operatori i fluturimit pas marrjes së deklaratës së plotësuar të pasagjerit. Pasagjeri do të njoftohet për vendimin me shkrim.