Adria>Informacion>Pasagjerët me nevoja të veçanta>Rregullat për transportin e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me aftësi të kufizuara në lëvizje

Rregullat për transportin e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me aftësi të kufizuara në lëvizje

Kërkimi i ndihmës

Nëse kërkoni ndihmë në avion ose përpara imbarkimit, ju lutemi na njoftoni sa më shpejt të jetë e mundur. Prioriteti ynë është të garantojmë sigurinë dhe komoditetin tuaj në fluturimet tona. Në disa raste, për këtë duhet të angazhohen edhe palë të treta, gjë që mund të kërkojë pak më shumë kohë.

Për këtë arsye, rekomandojmë që të na kontaktoni me kërkesën tuaj për ndihmë sapo të dihen nevojat tuaja dhe jo më vonë se 48 orë përpara nisjes. Ju mund të na kontaktoni direkt ose mund të aplikoni pranë agjentit tuaj të udhëtimit. Ju lutemi na jepni të gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë që të mund t'ju ofrojmë juve ndihmën që ju nevojitet.

Për t'ju ndihmuar, ne kemi përgatitur një formular të veçantë deklarimi për pasagjerët me aftësi të kufizuara. Ju lutemi plotësojeni, nënshkruajeni dhe dërgojeni formularin pranë agjencisë suaj të udhëtimit ose në adresën e mëposhtme jo më vonë se 48 orë përpara nisjes së planifikuar.

Adresa jonë

Adria Airways
Zgornji Brnik 130h
4210 Brnik
Slovenia

Përkufizimi i personave me aftësi të kufizuara ose personave me aftësi të kufizuara në lëvizje

Një person me aftësi të kufizuara ose person me aftësi të kufizuara në lëvizje (PRM) është çdo person të cilit  i reduktohen aftësitë për të lëvizur kur përdor mjetet e transportit  për shkak të aftësive të kufizuara fizike (sensore ose lokomotore, të përhershme ose të përkohshme), dëmtimeve ose aftësive të kufizuara intelektuale ose për çdo shkak tjetër aftësie të kufizuar ose moshës, dhe gjendja e të cilit ka nevojë për vëmendjen e duhur dhe përshtatjen me nevojat e tij të veçanta të shërbimit që u vihet në dispozicion të gjithë pasagjerëve.

Kufizimet e sigurisë që i aplikohen transportit të personave me aftësi të kufizuara ose personave me aftësi të kufizuara në lëvizje

Për shkak të procedurave të sigurisë, Adria Airways ka prezantuar kufizime në lidhje me numrin e pasagjerëve me aftësi të kufizuara ose pasagjerëve me aftësi të kufizuara në lëvizje që mund të udhëtojnë me ne. Ky numër varet mbi të gjitha nga lloji i avionit dhe personi që shoqëron pasagjerin.

Kufizimet për shkak të llojit të avionit
Lloji i avionitNumri maksimal i pasagjerëve që kanë nevojë për ndihmë gjatë ecjes
dhe imbarkimit WCHR, WCHS* (duke përfshirë WCHC, DEAF/BLIND)
Numri maksimal i pasagjerëve që kanë nevojë për ndihmë 
derisa të ulen në kabinën e pasagjerëve WCHC, DEAF/BLIND*
* Kodet janë marrë nga Dokumenti ECAC 30. Kontrolloni kuptimin e kodeve në tabelën më poshtë.

Nëse jeni person me aftësi të kufizuara ose person me aftësi të kufizuara në lëvizje, ne rezervojmë të drejtën t'ju refuzojmë rezervimin ose t'ju refuzojmë imbarkimin nëse, për shkak të madhësisë së avionit ose të dyerve, imbarkimi ose transporti janë fizikisht të pamundur
CRJ 100/200 6 2
CRJ 900 8 2
Airbus A320 12 4

Kufizimet për shkak të personit shoqërues

Si rregull i përgjithshëm, numri i PRM-ve nuk mund të tejkalojë numrin e personave me aftësi të plota, të aftë të ofrojnë ndihmë në rast emergjence. Ky kufizim aplikohet për numrin total të PRM-ve.

Pasagjerët e verbër/me shikim të kufizuar dhe pasagjerët e shurdhër/me dëgjim të kufizuar që udhëtojnë pa ndihmë nuk numërohen si PRM.

Kur është i nevojshëm një person shoqërues?

Asnjëherë mos pretendoni se mund t'ia dilni mbanë vetëm nëse nuk mundeni, sepse kjo mund t'ju shkaktojë juve ose neve probleme serioze, duke qenë se ne nuk do të mund t'i plotësojmë nevojat tuaja bazë. Nëse dëshironi të udhëtoni vetëm, por nuk jeni i sigurt nëse llogariteni si person i pavarur, ju lutemi këshillohuni me udhëzimet e mëposhtme:

 • nuk duhet të jeni të varur nga oksigjeni suplementar;
 • duhet të jeni në gjendje të ushqeheni vetë;
 • duhet të jeni në gjendje të lëvizni nga ndenjësja e pasagjerit deri te një karrocë invalidi në bord, nëse disponohet një karrocë e tillë;
 • duhet të jeni të aftë të komunikoni me ekuipazhin e kabinës dhe të kuptoni këshillat dhe udhëzimet e tyre;
 • duhet të jeni në gjendje të përdorni tualetin pa pasur nevojë për ndihmë;
 • duhet të jeni në gjendje t'i administroni vetë ilaçet tuaja dhe procedurat mjekësore.

Nëse nuk i plotësoni të gjitha kushtet e mësipërme, nuk mund të udhëtoni vetëm.

Cilët pasagjerë duhet të udhëtojnë gjithmonë me një person shoqërues?

Për të plotësuar kërkesat e zbatueshme të sigurisë, ne mund të kërkojmë që një PRM të shoqërohet nga një person tjetër (personi shoqërues) i aftë që të ofrojë ndihmën e kërkuar nga PRM në lidhje me kushtet e mësipërme.

Pasagjerët e mëposhtëm duhet të udhëtojnë gjithmonë me një person shoqërues:

Ne do të marrim vendimin nëse është i nevojshëm një person shoqërues për udhëtimin tuaj pasi të na keni njoftuar rreth aftësive tuaja të kufizuara, duke plotësuar formularin e Deklaratës. Nëse vendoset se duhet të udhëtoni me një person shoqërues, do t'ju njoftojmë me shkrim për vendimin (me kërkesën tuaj dhe brenda pesë ditëve pune).

Cilët pasagjerë mund të udhëtojnë pa një person shoqërues?

Pasagjerët e mëposhtëm mund të udhëtojnë pa një person shoqërues (me kusht që të plotësojnë kushtet për të udhëtuar si persona të pavarur):

 • MAAS;
 • BLIND ose me shikim të kufizuar. Këta pasagjerë mund të udhëtojnë me qen shoqërues  në kabinën e pasagjerit;
 • DEAF ose me dëgjim të kufizuar. Këta pasagjerë mund të udhëtojnë me qen shoqërues në kabinën e pasagjerit.

Çdo qen shoqërues për pasagjerët e verbër/me shikim të kufizuar dhe pasagjerët e shurdhër/me dëgjim të kufizuar duhet të jetë plotësisht i trajnuar për këtë qëllim dhe duhet të mbajë maskë mbrojtëse. Duhet të keni një certifikatë mjekësore që vërteton varësinë e pasagjerit ndaj qenit shoqërues. Qentë shoqërues transportohen pa pagesë, në kabinën e pasagjerit ose në vendin e mbajtjes së ngarkesave.

Rregulloret e sigurisë që i aplikohen transportit të personave me aftësi të kufizuara ose personave me aftësi të kufizuara në lëvizje

Çfarë roli ka një person shoqërues?

 • Një person shoqërues duhet të jetë person me aftësi të plota të paktën 16 vjeç.
 • Aty ku është e mundur, personi shoqërues do të ulet pranë PRM-së dhe do ta ndihmojë atë në të gjitha rrethanat.
 • Personi shoqërues ndonjëherë mund të luajë një rol kyç për të ndihmuar ekuipazhin në rast evakuimi emergjence të kabinës së pasagjerëve. Për këtë arsye, ekuipazhi i kabinës do t'i japë personit shoqërues udhëzime në lidhje me procedurat e sigurisë.

Ku mund të ulen PRM-të?

 • PRM-të nuk duhet të ulen në radhët ku ndodhen daljet e sigurisë.
 • Ata duhet të ulen pranë daljeve të emergjencës në mënyrë që të mos pengojnë anëtarët e ekuipazhit në kryerjen e detyrave të tyre apo të pengojnë lëvizjen drejt daljeve të emergjencës apo pajisjeve të emergjencës.
 • Në secilën radhë mund të ulet vetëm një PRM.

Si informohen pasagjerët e verbër/me shikim të kufizuar rreth procedurave?

Pasagjerëve me shikim të kufizuar dhe personave të tyre shoqërues u jepet një informacion i veçantë nga ekuipazhi i kabinës përpara nisjes për efekt orientimi dhe për t'i informuar rreth procedurave në situatë emergjence.

Udhëtimet në grup të pasagjerëve me aftësi të kufizuara dhe PRM-ve

Ne do të bëjmë maksimumin tonë për të siguruar transport për grupet PRM. Në varësi të llojit të aftësisë së kufizuar, madhësitë e grupeve të lejuara dhe kushtet e transportit mund të variojnë. Ne do të përcaktojmë numrin e personave shoqërues të nevojshëm për secilin grup individualisht, sipas rrethanave.

Rregullat për transportin e karrocave të invalidëve

 • Si rregull i përgjithshëm,  nuk do të pranohen për transport karrocat e invalidëve që funksionojnë me bateri nëse përmasat dhe/ose pesha e tyre nuk lejojnë që ato të ngarkohen në pozicion vertikal në vendin e ngarkesave të aeroplanit, duke përdorur një konvejer ose pirun.
 • Kur të kryeni rezervimin, do t'ju pyesim rreth peshës dhe përmasave të karrocës së invalidit.
 • Karrocat e invalidëve që funksionojnë me bateri me acid (që derdhen) nuk pranohen për transport në fluturimet e Adria Airways.
 • Karrocat e invalidëve që funksionojnë me bateri të thata (me xhel) do të pranohen për transport, me kusht që:
  • bateria të jetë e shkëputur;
  • terminalet e baterisë të jenë të izoluara;
  • bateria të jetë bashkuar mirë te karroca.
 • Karrocat manuale të invalidëve do të pranohen për transport.
 • Në aeroplanët tanë nuk ofrohen karroca për invalidë në bord.

Vendimi përfundimtar i përket kapitenit të fluturimit.

Vendimi përfundimtar në lidhje me të gjitha aspektet e sigurisë së transportit dhe të pasagjerëve të tjerë i përket kapitenit që komandon fluturimin.

Ku mund të ankohem?

Nëse pavarësisht të gjitha përpjekjeve tona besoni se nuk kemi bërë aq sa duhet për t'ju siguruar një fluturim të sigurt dhe komod dhe se ju janë shkelur të drejtat sipas Rregullores (KE) nr. 1107/2006, ju mund të dërgoni një ankesë në adresën tonë.

Legjislacioni përkatës

Adresa jonë

Adria Airways
Zgornji Brnik 130h
4210 Brnik
Slovenia

Kodi Përshkrimi
Burimi: Deklarata e politikës së ECAC-s në fushën e lehtësimit të aviacionit civil (ECAC.CEAC, Dokumenti nr. 30, botimi i 11-të, dhjetor 2009)
MEDA Pasagjer, aftësitë lëvizëse të të cilit janë kufizuar për shkak të problemeve klinike me patologji aktuale mjekësore, i autorizuar nga autoritetet shëndetësore për të udhëtuar. Një pasagjer i tillë zakonisht është i mbuluar me sigurim në lidhje me sëmundjen ose aksidentin në fjalë.
STCR Pasagjer i cili mund të transportohet vetëm me barelë. Një pasagjer i tillë mund të ketë ose jo mbulim me sigurim ose sigurim specifik
WCHR Pasagjer që mund të ecë lart dhe poshtë shkallëve dhe mund të lëvizë në kabinën e aeroplanit, por ka nevojë për karrocë invalidi apo mjet tjetër për të lëvizur mes aeroplanit dhe terminalit, në terminal dhe mes pikave të mbërritjes dhe nisjes në anën qytetase të terminalit.
WCHS Pasagjer që nuk mund të ecë lart dhe poshtë shkallëve, por mund të lëvizë në kabinën e aeroplanit dhe ka nevojë për karrocë invalidi për të lëvizur mes aeroplanit dhe terminalit, në terminal dhe mes pikave të mbërritjes dhe nisjes në anën qytetase të terminalit.
WCHC Pasagjer që është krejtësisht i palëvizshëm, i cili mund të lëvizë vetëm me ndihmën e një karroce invalidi ose me mjete të tjera dhe që ka nevojë për ndihmë në çdo moment nga mbërritja në aeroport deri tek ulja në avion ose, nëse është e nevojshme, në një ndenjëse speciale të përshtatur për nevojat e tij, dhe ky proces përsëritet në rend të kundërt pas mbërritjes.
BLIND Pasagjer i verbër.
DEAF Pasagjer i shurdhër ose pasagjer shurdhmemec.
DEAF/BLIND Pasagjer që është i shurdhër dhe i verbër, i cili mund të lëvizë vetëm me ndihmën e një personi shoqërues.
MAAS Të gjithë pasagjerët e tjerë që kanë nevojë për ndihmë të veçantë.
DPNA Pasagjerët me aftësi të kufizuara intelektuale ose fizike, të cilët kanë nevojë për ndihmë