Vonesat dhe anulimet

Çfarë të bëni nëse fluturimi juaj vonohet ose anulohet

Nëse fluturimi juaj vonohet ose anulohet, ju duhet të pyesni menjëherë personelin te sporteli i check-in për informacion rreth të drejtave tuaja.

Nëse mendoni se ju janë mohuar të drejtat, ju duhet të aplikoni pranë autoritetit kompetent në shtetin e BE-së nga i cili duhej të niseshit. Autoriteti kombëtar në Slloveni është Agjencia e Aviacionit Civil e Republikës së Sllovenisë.

Nëse po udhëtoni nga një vend i tretë drejt një vendi të BE-së me një operator fluturimi evropian, ju duhet të paraqisni një ankesë në vendin e mbërritjes.

Delays and cancellations 1 SQ

Të drejtat tuaja në rast vonese ose anulimi të fluturimit

Vonesat deri në pesë orë

Operatori është i detyruar t'ju sigurojë përkujdesje dhe asistencë në rast se vonesat zgjasin:

  • dy orë ose më shumë për fluturime deri në 1500 km,
  • tre orë ose më shumë për fluturime më të gjata brenda BE-së ose fluturime të tjera 1500 deri 3500 kilometra,
  • katër orë ose më shumë për fluturime mbi 3500 km jashtë BE-së.

Në rast vonese, pasagjerëve u jepet përkujdesje dhe asistencë, e cila përfshin ushqim dhe pije, telefonatë falas dhe akses në email.

Vonesat më të gjata

Nëse vonesa zgjat më shumë se pesë orë dhe vendosni të mos vazhdoni udhëtimin, ju keni të drejtën të rimbursoheni për koston e biletës suaj dhe të merrni një fluturim falas deri në pikën e parë të nisjes.

Nëse pritet një vonesë prej të paktën një ditë, ju keni të drejtën e akomodimit falas në hotel dhe transportit në hotel.

Nëse fluturimi juaj anulohet, ju mund të zgjidhni të merrni rimbursim për biletën ose të udhëtoni në itinerar tjetër deri në destinacionin tuaj përfundimtar. Në varësi të kohës së pritjes për fluturimin e ri, operatori duhet t'ju sigurojë ushqim dhe pije dhe akomodim në hotel nëse është e nevojshme. Operatori i fluturimit duhet t'ju rimbursojë biletën ose t'ju paguajë kompensimin brenda maksimumi pesë ditëve.

 

Për të kërkuar të drejtat e mësipërme, ju duhet të keni një biletë të konfirmuar dhe të keni kryer check-in në kohë.