Vonesat dhe anulimet

Nëse fluturimi juaj anulohet ose vonesa në fluturim ndikon te udhëtimi juaj, personeli i aeroportit do t'ju njoftojë se në cilin sportel ose zonë të aeroportit ofrohet ndihmë. Adria Airways ose partnerët e kontraktuar të saj do t'ju ndihmojnë me përgatitjet për fluturime alternative dhe për t'ju ofruar kujdesin e duhur.

Në varësi të kohës së pritjes ne ju ofrojmë përkujdesje që përfshin ushqim dhe pije, dy telefonata falas dhe akses në email.

Nëse është nevoja, ne ofrojmë gjithashtu akomodim në hotel dhe transport mes hotelit dhe aeroportit.
Informacione të mëtejshme në lidhje me Rregulloren (KE) 261/2004 disponohet këtu.

Delays and cancellations 1 SQ

Pretendimet duhet t'i dërgohen gjithmonë linjës ajrore që shkaktoi parregullsitë në fluturim. Periudha kohore ligjore për përgjigjen është 8 javë nga data e marrjes së pretendimit.

Pretendimet mund t'i dërgohen Adria Airways përmes formularit të uebit (angl.).

Autoriteti për të mbikëqyrur nëse Rregullorja (KE) 261/2004 është përdorur siç duhet është Agjencia e Aviacionit Civil në Slloveni.

Nëse udhëtoni nga një vend i tretë drejt një vendi të BE-së me një operator fluturimi evropian, autoriteti për mbikëqyrjen e përdorimit të Rregullores është Agjencia e Aviacionit Civil në vendin e mbërritjes. Një listë të Organeve Kombëtare të Zbatimit përgjegjëse për garantimin e respektimit të të drejtave të pasagjerëve, mund ta gjeni në lidhjen e mëposhtme: https://ec.europa.eu/transport/file/2004261nationalenforcementbodiespdf_en

.

Të drejtat e pasagjerit aplikohen nëse keni një biletë të konfirmuar dhe e keni kryer checkin-in në kohë.