Kushtet e përgjithshme

Përditësimi i fundit: 19 dhjetor 2017

Kushtet e përgjithshme në lidhje me blerjen online të rezervimit të biletave të avionit Adria Airways-Online përcaktohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit (ZVPot), rekomandimet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Sllovenisë, kodet ndërkombëtare që rregullojnë tregtinë elektronike dhe Kushtet e përgjithshme për transportin e pasagjerëve dhe bagazheve të kompanisë Adria Airways.

Aplikacioni për blerjet online të rezervimit të biletave të avionit Adria Airways-Online (këtu i referuar si “Rezervimi online”) menaxhohet nga kompania Adria Airways, slovenski letalski prevoznik d.d., ofruesi i shërbimeve të biznesit online (këtu e referuar si “ofruesi i shërbimeve”).

Kur hap uebsajtin e Adria Airways https://www.adria.si/ ose https://www.adria-airways.com/, klienti mund të fillojë menjëherë të rezervojë bileta avioni. Mes destinacioneve të renditura, ai zgjedh vendin e nisjes dhe mbërritjes, datën e nisjes dhe të kthimit, numrin e pasagjerëve dhe llojin e metodës së kërkimit mes çmimeve nga sistemi. Ai zgjedh afatin e përshtatshëm të udhëtimit me çmimin korrespondues për datat e renditura. Në fazat vijuese, klienti mund të zgjedhë një çmim tjetër nëse kjo do t'i përshtatet atij më mirë në lidhje me kushtet e lidhura me udhëtimin e zgjedhur (p.sh. klienti nuk e di datën e saktë të kthimit dhe një çmim disi më i lartë i lejon atij të ndryshojë rezervimin pa pagesë shtesë). Klienti mund të dërgojë një kërkesë për një ushqim special gjatë udhëtimit (p.sh. ushqim vegjetarian ose ushqim që lidhet me besimin e tij fetar ose probleme shëndetësore – alergji, etj.). Ai mund të paraqesë gjithashtu një kërkesë për një ndenjëse të përzgjedhur në klasin (ekonomi ose biznes) të cilit i referohet çmimi. Ai mund të konfirmojë ose ndryshojë përzgjedhjen e ndenjëses gjatë regjistrimit. Operatori ruan të drejtën për arsye objektive të refuzojë kërkesën ose t'i ofrojë udhëtarit një zgjidhje alternative për një ushqim ose ndenjëse të veçantë të përzgjedhur.  Në fazën tjetër, klienti vendos të dhënat e pasagjerit(ëve): mbiemrin, emrin, numrin e kartës së anëtarësisë së programit të besnikërisë Miles and More, adresën e emailit dhe numrin e telefonit. Kur vendoset mbiemri dhe emri nuk duhet të përdoren karaktere të veçanta. Dritarja tjetër i tregon atij fushat e plotësuara dhe i ofron mundësinë e marrjes së emaileve në lidhje me ofertat e reja dhe të rejat e tjera nga Adria Airways për të cilat mund të interesohet. Në fund, klienti konfirmon kushtet e çmimit. Duke klikuar butonin "Konfirmo", ai drejtohet te një sajt i sigurt pagese i Koper Bank, një anëtar i grupit Intesa San Paolo, ofrues i pagesave të sigurta online përmes kartave të kreditit; nëse përdoruesi është klient i Abanka Bank, ka një certifikatë sigurie të integruar në kompjuter dhe përdor programin e ebanking Abanet, ai mund të kryejë pagesën përmes programit të ebanking Abanet. Në fazat e mëtejshme gjatë procedurës së rezervimit të biletës, përdoruesi informohet rreth kushteve të çmimit të biletës dhe kushteve të ndryshimit të biletës ose karakteristikave të udhëtimit. Përdoruesi njihet me shumat e pagesave shtesë dhe llojet e pagesave shtesë të përfshira në çmimin e biletës. Në fund të procedurës së rezervimit, përdoruesi merr në adresën e tij të emailit një konfirmim të rezervimit dhe pagesës dhe bileta online e avionit konsiderohet si faturë.

*Përdoruesit e kompjuterëve Apple, tabletave iPads dhe telefonave iPhone, që përdorin shfletues Safari, nuk duhet të bllokojnë kukit (Block Coockies = never) në mënyrë që të mund të shmangnin çdo lloj problemi gjatë procesit të rezervimit dhe blerjes.

Kushtet e përgjithshme përcaktojnë përdorimin e rezervimit Online, të drejtat e përdoruesit dhe marrëdhënien e biznesit mes ofruesit dhe klientit.

Aksesueshmëria e informacionit

(përmbledhja e legjislacionit)

Ofruesi merr përsipër t'i sigurojë klientit informacionin e mëposhtëm në çdo kohë:

a) identiteti i kompanisë (emri dhe selia e kompanisë, numri i regjistrit)

Adresa - selia e kompanisë

Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik, d.d.
Zgornji Brnik 130h
SI -4210 Brnik-Aerodrom
Slloveni

T: +386 4 255 9000
F: +386 4 259 4572
Uebsajt: http://www.adria.si/
Numri i regjistrimit: 5156505
Numri TVSH: SI 51049406
Numri i regjistrit: regjistrimi 1/01352/00
Nr. i regjistrimit në regjistrin AJPES, data e regjistrimit.

b) informacioni i kontaktit mundëson komunikim të shpejtë dhe efikas me përdoruesin (emaili, numri i telefonit)

T: +386 (0)1 369 1010 – Onlinehelp – ndihma për rezervimin dhe blerjen online

c) karakteristikat e konsiderueshme të komoditeteve ose shërbimeve (duke përfshirë shërbimet dhe garancitë pas shitjeve)

Bileta e avionit.

d) aksesueshmëria e produkteve (secili produkt ose shërbim i ofruar në uebsajt duhet të jetë i aksesueshëm brenda një afati të arsyeshëm)

Rezervimi dhe blerja e biletave është e disponueshme 24 orë në ditë, 7 ditë në javë gjatë vitit.

e) kushtet e dërgimit të produktit ose kryerjes së shërbimit (mënyrën, vendin dhe afatin e dërgimit)

Përdoruesi merr në moment biletën online në adresën e emailit të dhënë gjatë procedurës së rezervimit. Nëse përdoruesi jep adresë emaili të gabuar, ofruesi nuk do të jetë në gjendje të sigurojë dërgimin e biletës.

Biletat online mund të blihen gjithashtu në pikat e shitjes së Adria Airways në Slloveni dhe jashtë vendit dhe pranë agjentëve të autorizuar.

f) të gjitha çmimet duhet të përcaktohen në mënyrë të qartë dhe pa dykuptimësi dhe duhet të jetë e qartë nëse ato përmbajnë taksat dhe kostot e transportit

Çmimet e biletave përcaktohen gjithmonë automatikisht sipas informacionit të udhëtimit të vendosur nga përdoruesi. Në çdo rast, zgjidhet çmimi më i ulët i disponueshëm i vlefshëm në internet.

Çmimi i ofruar varet nga data e udhëtimit dhe rezervimit, kapaciteti i avionit dhe klasi i udhëtimit të biletës së rezervuar. Secili fluturim përfshin çmime të ndryshme biletash. Numri i ndenjëseve me një çmim të caktuar është i kufizuar.

Çmimi i transportit është i barabartë me shumën që do të paguhet me blerjen e një bilete. Normalisht përfshin tarifën (tarifën e transportit) dhe pagesa të ndryshme shtesë, në veçanti taksa aeroportuale, komisione dhe pagesa të tjera. Disa pagesa shtesë duhet t'u kryhen direkt autoriteteve përkatëse shtetërore dhe institucioneve të tjera kompetente dhe nuk mund të bëhen gjatë pranimit të biletës.

g) nënkupton pagesën dhe dërgimin

Me një kartë debiti ose krediti ( Eurocard/Mastercard, Visa, Visa Electron, Aktiva, Maestro nga Aktiva Group dhe nga banka të tjera lëshuese, nëse lejojnë përdorimin në internet, kartë Diners Club Erste) për blerjet dhe çmimet online.

Përmes bankës online Abanet.

Përmes iDeal, Bancontact/Mr Cash, Giropay, Sofort Überweisung.

h) kohëzgjatja e ofertës

Kohëzgjatja e ofertës përcaktohet sipas datës së blerjes dhe nisjes së udhëtimit.

i) periudha gjatë të cilës klienti mund të tërhiqet nga kontrata dhe kushtet e përgjithshme të tërheqjes, përfshirë informacionin rreth kostove potenciale të klientit për kthimin e produktit

Biletat nuk mund të kthehen, megjithatë është e mundur të anulohet ose të ndryshohet i gjithë udhëtimi ose pjesë e tij, për të cilën pasagjeri duhet të paguajë një shumë të caktuar për ndryshimet e kryera dhe lëshimin e një bilete të re ose merr një rimbursim të përcaktuar në kushtet e çmimit (taksat aeroportuale).

Kostot e ndryshimit ose anulimit të rezervimit mund të jenë më të ulëta nëse rezervimi ndryshohet ose anulohet të paktën 24 orë përpara datës së nisjes.

j) shpjegimi i procedurës së ankesave, duke përfshirë çdo detaj të personit të kontaktit ose të shërbimit të marrëdhënieve me klientin:

Përdoruesi mund t'i paraqesë një ankesë Operatorit përmes formularit online në uebsajtin e Operatorit.

Ofertat e produkteve

Natyra e funksionimit përmes internetit mundëson përditësim të shpeshtë dhe të shpejtë të ofertave të rezervimit online.

Çmimet mund të klasifikohen si çmime standarde ose çmime të reduktuara – oferta speciale. Çmimet standarde janë çmimet e shitjes së kompanisë ajrore ose çmimet e përcaktuara nga vetë ofruesi. Çmimet e reduktuara – çmimet speciale janë çmimet e produktit sipas kushteve të ofertës speciale dhe aplikohen për blerjet online dhe/ose pikat e shitjes së ofruesit si edhe agjentët e autorizuar nga ofruesi.

Mjetet e pagesës

Ofruesi mundëson mjetet e mëposhtme të pagesës:

me një kartë debiti ose krediti ( Eurocard/Mastercard, Visa, Visa Electron, Aktiva, Maestro nga Aktiva Group dhe nga banka të tjera lëshuese, nëse lejojnë përdorimin në internet, kartë Diners Club Erste) për blerjet dhe çmimet online.

përmes bankës online Abanet

përmes iDeal, Bancontact/Mr Cash, Giropay, Sofort Überweisung

Ofruesi i lëshon blerësit biletën e konsideruar si faturë në një mjet të qëndrueshëm, duke përfshirë analizën e kostos dhe udhëzimet për tërheqjen nga blerja dhe kthimin e produkteve, nëse është e nevojshme dhe e mundshme.

Forma elektronike e kontratës së blerjes – rezervimi (i biletës) ruhet në serverin e ofruesit, blerësi mund të aksesojë kontratën në databazën e fluturimeve (Checkmytrip) në çdo kohë derisa udhëtimi të përfundojë duke futur kodin e rezervimit dhe mbiemrin e pasagjerit, që i jep atij informacion rreth rezervimit, ose në sistemin qendror të rezervimit të ofruesit.

Çmimet

Çmimet online u aplikohen të gjithë përdoruesve të rezervimit online.

Çmimet e biletave të avionit nuk përfshijnë TVSH, e cila përcaktohet qartë në biletë:

ADRIA AIRWAYS D.D., ZGORNJI BRNIK 130H, BRNIK-AERODROM, SLOVENIA

NUMRI I REGJISTRIMIT: SI51049406, PËRJASHTOHET NGA TVSH SIPAS NENIT 49 PARAGRAFI (2) I ZDDV-1.

KONSIDEROHET SI FATURË.

Çmimet janë të vlefshme në momentin e dhënies së porosisë; në raste të caktuara (p.sh. çmime të reduktuara, oferta speciale) vlefshmëria e tyre përcaktohet paraprakisht.

Çmimet u aplikohen mjeteve të pagesës të renditura më lart sipas kushteve të lartpërmendura.

Megjithëse ofruesi përpiqet të bëjë më të mirën për të siguruar informacion të përditësuar dhe të saktë, mund të ndodhë që informacioni i çmimit është i pasaktë. Nëse informacioni i dhënë është i pasaktë ose çmimi i biletës ndryshon gjatë përpunimit të porosisë, ofruesi do t'i japë mundësinë blerësit të tërhiqet nga blerja dhe i ofron atij zgjidhjen që kënaq të dyja palët.

Kontrata e blerjes – bileta mes ofruesit dhe blerësit hyn në fuqi nga momenti kur ofruesi konfirmon porosinë (blerësi merr një email në lidhje me statusin e porosisë të titulluar “Konfirmim i rezervimit dhe blerjes”). Nga ky moment e tutje, të gjitha çmimet dhe kushtet e tjera janë përfundimtare dhe detyruese për ofruesin dhe blerësin.

Kartat e debitit dhe kreditit

Aplikohen kushtet e mëposhtme për pagesën me kartë debiti ose kreditit:

paguesi nuk është detyrimisht pasagjeri ose pasagjeri nuk është e nevojshme të jetë zotëruesi i kartës së debitit ose kreditit,

pasi është dorëzuar porosia, nuk është e mundur të ndryshohet përmbajtja e saj ose shuma përfundimtare, përveçse në raste të veçanta të përcaktuara nga ofruesi.

Procedura e rezervimit dhe blerjes së biletës së avionit

Përdoruesi i rezervimit online përzgjedh vendin e nisjes dhe mbërritjes, datën e nisjes dhe kthimit, datën fleksibël ose datën fikse për udhëtimin dhe numrin e pasagjerëve dhe llojin e tyre, konfirmon të dhënat e vendosura dhe vazhdon në faqen tjetër, ku:

a) në rast se ai ka zgjedhur datën fleksibël për udhëtimin

ai përzgjedh datat e duhura duke përfshirë çmimet korresponduese (përfshihen taksat aeroportuale dhe kostot e regjistrimit) nga tabela.

b) në rast se ai udhëton në datat e përzgjedhura

Ai zgjedh fluturimin e duhur të nisjes dhe kthimit nga tabela e fluturimeve.

Përdoruesi mund të zgjedhë një çmim tjetër në faqen e mëposhtme nëse kushtet e çmimit të parë nuk i përshtaten atij ose nevojave të tij të udhëtimit.

Përdoruesi konfirmon çmimin e ofruar të biletës sipas fluturimeve të përzgjedhura të nisjes dhe kthimit.

Gjatë fazave të mëvonshme, përdoruesi vendos mbiemrin, emrin, numrin e telefonit dhe adresën e emailit të pasagjerit(ëve). Ai mund të paraqesë gjithashtu një kërkesë për ushqim të veçantë në avion dhe/ose përzgjedhjen e një ndenjëseje. Më pas, ai kontrollon të dhënat e vendosura dhe kushtet e çmimit dhe i konfirmon ato. Procesi i rezervimit përfundon dhe përdoruesi do të ridërgohet drejt një sajti të sigurt pagese, ku ai mund të zgjedhë mënyrën e pagesës, llojin e kartës së debitit ose kreditit dhe fut të dhënat e kartës. Nëse përdoruesi është klient i bankës Abanka, ai mund të paguajë biletën përmes bankës online të Abanet.

Pasi kryhet blerja, ai merr konfirmimin e rezervimit dhe të blerjes dhe biletën online në adresën e tij të emailit.

Kohëzgjatja e secilit hap është e kufizuar me pak minuta. Kur skadon koha, procedura ndërpritet automatikisht.

Sistemi u mundëson përdoruesve të rezervojnë ndenjëset deri në tre ditë përpara nisjes.

E drejta për t'u tërhequr nga blerja, kthimi i produkteve

Bileta e avionit nuk është subjekt rikuperimi. Përdoruesi mund të tërhiqet ose mund ta ndryshojë të gjithë ose një pjesë të biletës: datën dhe kohën e udhëtimit dhe destinacionin. Nëse ai anulon të gjithë biletën të paktën 24 orë përpara nisjes, ai do të ketë të drejtën e rimbursimit të kostove të përcaktuara nga kushtet e çmimit ose ai duhet të paguajë një shumë të caktuar për të gjitha ndryshimet e kryera.

Dërgimi

Ofruesi dërgon biletën brenda periudhës së rënë dakord ose menjëherë pasi është kryer rezervimi ose blerja në adresën e emailit të përdoruesit të dhënë gjatë procedurës së rezervimit. Nëse përdoruesi ka dhënë adresë emaili të gabuar, ofruesi nuk mund të sigurojë dërgimin e biletës.

Siguria

Ofruesi shfrytëzon mjetet e duhura të teknologjisë dhe organizimit për të mbrojtur transferimin dhe ruajtjen e të dhënave personale dhe pagesave. Për këtë qëllim, ofruesi përdor certifikatën SSL 128-bit të lëshuar nga institucioni i autorizuar.

Koper Bank nga grupi Intesa San Paolo mbikëqyr sigurinë e autorizimeve dhe transaksioneve përmes kartave të kreditit. Autorizimet e kartave të kreditit kryhen në kohë reale duke përfshirë testimin e menjëhershëm bankar të të dhënave. Të dhënat e kartave nuk ruhen në serverin e ofruesit.

Mbrojtja e të dhënave personale

Ofruesi merr përsipër të mos ruajë në mënyrë të përhershme të dhënat personale, ndërsa përdoruesi fut të dhënat e pasagjerit(ëve), (mbiemri, emri, numri i telefonit, adresa e emailit, numri i kartës së besnikërisë) gjatë çdo rezervimi. Pagesa kryhet përmes uebsajtit të Koper Bank, anëtar i grupit Intesa San Paolo.

Ofruesi përdor të dhënat personale vetëm për efekt të përmbushjes së porosisë (dërgimi i materialeve të informacionit dhe ofertave nëse përdoruesi ka rënë dakord t'i marrë ato dhe dërgimi i faturave) si dhe komunikime të tjera të nevojshme.

Të dhënat e përdoruesit nuk do t'u zbulohen personave të paautorizuar në asnjë lloj rrethane.

Përdoruesi është gjithashtu përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave të tij personale; ai duhet të kujdeset për sigurinë e kodit të rezervimit dhe të dhënat e kartës së debitit dhe/ose të kreditit.

Komunikimi

Ofruesi do të kontaktojë përdoruesin duke përdorur mjetet e komunikimit në distancë vetëm nëse lejohet shprehimisht nga përdoruesi gjatë procedurës së rezervimit të biletës ose nëse përdoruesi është abonuar në këtë mjet komunikimi në pikën e caktuar specifikisht.

Emailet e reklamimit duhet të përmbajnë veçoritë e mëposhtme:

emaile të tillë duhet të shënohen në mënyrë të qartë dhe pa dykuptimësi si reklama,

dërguesi duhet të shkruhet qartë,

ofertat e ndryshme speciale, promocionet dhe mjetet e tjera të marketingut do të shënohen si të tilla,

kushtet e pjesëmarrjes në mjetin e marketingut do të përcaktohen qartë,

gjithashtu do të përcaktohet qartë edhe mënyra e anulimit të marrjes së emaileve reklamuese;

ofruesi do të përmbushë dëshirën e përdoruesit për të mos marrë më emaile reklamuese.

Mbrojtja e fëmijëve

Emailet reklamuese do të shënohen qartë (në lidhje me moshën e fëmijëve) dhe do të jenë të ndara nga lojërat dhe kompeticionet. Çdo komunikim me fëmijët do të jetë i përshtatur për moshën e tyre dhe nuk do të përfitojë nga besimi i tyre, mungesa e përvojës apo ndjesia e besnikërisë.

Ofruesi nuk do të marrë porosi nga një person të cilin ai e di ose dyshon se është fëmijë, pa lejen e qartë të prindërve apo kujdestarëve të tij.

 

Pa lejen e qartë të prindërve apo kujdestarëve të fëmijës, ofruesi nuk do të grumbullojë asnjë të dhënë personale në lidhje me fëmijët. Ofruesi gjithashtu nuk do t'ua zbulojë informacionin e marrë nga fëmijët personave të tretë, përveç prindërve apo kujdestarëve të tyre.

Ofruesi nuk duhet të ofrojë akses falas në produkte ose shërbime që mund të jenë të dëmshme për fëmijët.

Lirimi nga përgjegjësia

Ofruesi bën maksimumin për të siguruar përditësimin dhe saktësinë e informacionit në uebsajtet e veta. Megjithatë, çmimet e biletave mund të ndryshojnë kaq shpejt saqë ofruesi nuk mund të ndryshojë në kohë informacionin në uebsajte. Ofruesi në këtë rast do të njoftojë blerësin rreth ndryshimeve dhe do t'i japë mundësinë atij të tërhiqet nga porosia.

Ankesat dhe mosmarrëveshjet

Operatori respekton legjislacionin në fuqi rreth mbrojtjes së konsumatorit dhe bën çdo përpjekje për të përmbushur detyrimin për të krijuar një sistem efikas për trajtimin e ankesave. Për këtë qëllim, ai ka krijuar një formular ankesash online që mund të aksesohet përmes uebsajtit të Operatorit.