Adria Airways Logo Adria Airways

Kabina e pilotimit në dimër

Fotografitë: Adria Airways arkivi

Vite më parë, ndenjëset e pilotëve në kabinat e pilotimit të shumicës së avionëve tanë mbuloheshin me lëkurë deleje. Përvoja tregonte se kjo ishte mënyra më e mirë për të siguruar ngrohtësi në dimër dhe ajrosje dhe freski natyrale në verë. Me kalimin e kohës, lëkura e deles u zëvendësua nga mbulesa sintetike që mund të mirëmbahen më lehtë.

kabina 5