Adria Airways Logo Adria Airways

Kështjella e Vjetër e Celjes – Prestigji i Evropës Qendrore

Teksti: Mankica Kranjec Fotografitë: Gregor Katič

103 km nga Aeroporti i Lubjanës

Kështjella e Vjetër e Celjes qëndron mbi një kreshtë të ngushtë mbi një shkëmb që qëndron mbi qytetin e Celjes: për disa një atraksion romantik, për të tjerë një fortesë e zymtë dhe e errët. Sigurisht që nuk ka person në Slloveni që të mos jetë njohur me legjendat e Familjes së Celjes, një dinasti fisnike që shfaqet fillimisht në dokumentet historike në fillim të shekullit të 12-të. Lordët ambiciozë të Žovnek (ose "Sannegg"), siç ishin atëherë, e forcuan pushtetin dhe prestigjin e tyre duke u martuar me disa prej familjeve më të njohura në Evropën Qendrore dhe Ballkan. Ata ishin gjithashtu të famshëm për kurajën e tyre. Konti Herman II i Celjes fitoi favorin e Perandorit të Shenjtë Romak Sigismund për heroizmin që tregoi gjatë luftës kundër turqve në Betejën e Nikopolit. Ai mundi një dukë të Habsburgëve, Frederikun, në një luftim të vetëm dhe ndihmoi Antipapën Gjoni XXIII në arratisjen e tij nga Këshilli i Konstancës.

Megjithëse dinastia përfundoi me vdekjen e Ulrikut të Celjes, tri yjet e arta që vazhdojnë të zbukurojnë emblemën e Celjes sot na kujtojnë familjen që dikur sundoi këtë qytet të vogël por të fuqishëm në brigjet e lumit Savinja dhe luajti një rol të rëndësishëm në krijimin e imazhit të Evropës mesjetare.

celjski983