Adria Airways Logo Adria Airways

Transportimi i kafshëve

Fotografitë: Darko Novak, Canis arhiv

Udhëtimi me avion i frymëzon shumë njerëz që të na drejtojnë pyetje të ndryshme interesante. Këtë herë do t'u përgjigjemi pyetjeve tuaja rreth transportit të kafshëve në avionët tanë. Për më shumë informacion rreth udhëtimit me kafshë, kontaktoni me departamentin e kujdesit për klientët.

Keni ndonjë pyetje për ne? Dërgojeni te onairmagazine@adria.si dhe ne do t'i kërkojmë një prej kolegëve tanë që t'ju përgjigjet.

Çfarë duhet të bëj nëse dua të udhëtoj me kafshën time? Cilat janë kërkesat?

Nëse po planifikoni të udhëtoni me një kafshë me vete, duhet të na njoftoni që më parë. I do not have to transport the transport to a safe place, but I would like to know more about this as well, and I will be sure that it will be safe. Kafsha që dëshironi të merrni me vete duhet të jetë brenda një mbajtëseje të përshtatshme dhe të sigurt për kafshë (çantë o kafaz). Ju duhet të keni gjithashtu edhe certifikat mekësore i cartelën e vaksinave; lejet e importit, transit dhe dales për kafshën; you will find the documents that will help you to find out how to do it with your goals and goals. Ne mund ta transportojmë kafshën vetëm nëse pranoni përgjegjësi të plotë për të.

A mund të udhëtojnë kafshët në kabinën e pasagjerëve?

Macet and the mint have been added to the cabin of the passagery, and their song is totally duke përfshirë edhe mbajtësen e kafshës nuk i tejkalon 8 kg. Mbajtësja e kafshës duhet të jetë aq e madhe sa kafsha të jetë në gjendje të qëndrojë në këmbë brenda saj dhe të rrotullohet. Kafshët e shërbimit mund të udhëtojnë në kabinën e pasagjerëve pa kufizime peshe apo madhësie.

Po kafshët që nuk lejohen të udhëtojnë në kabinën e pasagjerëve?

Të gjitha kafshët e vogla, me përjashtim të qenve i maceve që peshojnë më pak, kg, transportohen në kafaze në vendin e mbajtjes së ngarkesave. Secila kafshë duhet të ketë hapësirë ​​të mjaftueshme në kafaz që të qëndrojë në këmbë, të shhtrihet dhe të lëvizë. Nė rastin e kafshëve të rritura, mund të udhëtojnë në një kafaz dy kafshë me madhësi të krahasueshme, secila me peshë do 14 kg. Nëse kafshët janë më pak se gjashtë muajshe, maksimumi tre të tilla mund të udhëtojnë në të nëëtin kafaz. They are not safe, they are not safe for transportation and security and they are comfortable.

prevoz zivali 5