Adria>Rreth nesh>Kompania>Për investitorët

Për investitorët

Informacion rreth funksionimit të biznesit

Ne i kemi grumbulluar të gjitha informacionet përkatëse për investitorët rreth performancës së biznesit të Adria Airways d.d. në një vend të vetëm.

Adria Airways reflekton karakteristikat e vendit të saj: mikpritjen, miqësinë dhe cilësinë e lartë të shërbimit.

Raportet vjetore